زندگی سوی کمال چه كرده ای با ما خبر نداری!؟ http://bourseco.mihanblog.com 2017-09-23T07:53:37+01:00 text/html 2017-09-16T13:43:07+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه مشترك گرامی شما گناه غیبت انجام داده اید یك ساعت مهلت دارید جبران نمائید در غیر این صورت مبلغ ده هزار تومان از حساب شما كسر وبه حساب كسی كه غیبت او را كرده اید واریز میشود http://bourseco.mihanblog.com/post/697 <div dir="rtl" scroll="auto"> <p align="center"><font color="maroon" face="Mihan-IransansBold" size="3">بسم الله الرحمن الرحیم</font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" size="3">یه لحظه فكر كنیم........</font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" size="3">ﺍﮔﺮ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ "گناه "&nbsp;ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ،<br>این پیام از بانكی كه درآن حساب داریم بیاید</font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" size="3">(مشترك گرامی شما گناه غیبت انجام داده اید یك ساعت مهلت دارید جبران نمائید در غیر این صورت مبلغ ده هزار تومان از حساب شما كسر وبه حساب كسی كه غیبت او را كرده اید واریز میشود)<br><font color="red">ﺑﺪﻭﻥ ﺷﮏ ﺑﺨﺎﻃﺮ دوست داشت اموالمان وﺣﻔﻆ&nbsp;آنها ﺳﺎﮐﺖ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.</font></font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" size="3">حالا چرا فراموش كرده ایم كه&nbsp; گناهان ما دقیقا همین بلا را به سر ما می آورد.</font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" size="3">به این روایت دقت كنید:</font></p> <p align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font color="#000080">امام صادق </font><font color="#000080">(علیه السلام)</font><font color="#000080"> فرموند: </font><font color="teal">بنده مؤمن چون گناه کند خداوند او را هفت ساعت مـهـلت دهـد، پـس اگـر از خـدا آمـرزش خـواست چیزى بر او نوشته نشود و اگر این ساعتها گـذشـت و آمـرزش نـخـواسـت یـک گـنـاه بـر نـوشـتـه شـود، و هـمـانـا </font></font></p> <p align="justify"><font color="teal" face="Mihan-IransansBold" size="3">مـؤ مـن پـس از بیست سال بیاد گناهش افتد تا از خدا آمرزش خواهد و خدا گناهش را بیامرزد، و کافر همان ساعت آنرا فراموش کند.(اصول كافی جلد/2)</font></p> <p align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">شخصی از امام باقر&nbsp; روایت کرده که فرمود: بده‌کار را در قیامت حاضر می‌کنند در حالی که شدیداً وحشت زده و نگران است، اگر حسناتی دارد از او می‌گیرند و به طلب‌کارش می‌دهند و اگر حسناتی نداشت از گناهان طلب‌کار می‌گیرند و به بده‌کار می‌دهند.[بحارالأنوار، ج 7،]</font></p> <p align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «شخصی را در قیامت برای حساب در محضر خدای متعال حاضر می‌سازند و نامه اعمالش را به دستش می‌دهند، وقتی در آن نگاه می‌کند حسناتش را در آن مشاهده نمی‌کند، می‌گوید: خدایا! این نامه عمل من نیست، چون عمل‌های صالح خود را در آن نمی‌یابم. در جواب گفته می‌شود: پروردگارت اشتباه و فراموشی ندارد. حسنات تو به واسطه غیبتی که از مردم کرده‌ای به آنان داده شده است. سپس شخص دیگری را برای حساب حاضر می‌سازند و نامه عملش را به دستش می‌دهند. هنگامی که در آن می‌نگرد عبادت‌های فراوانی در آن مشاهده می‌کند که آنها را انجام نداده است، می‌گوید: خدایا! این نامه عمل من نیست چون بعضی کارهایی که انجام نداده‌ام در آن ثبت شده است. در جواب گفته می‌شود: چون فلان کس از تو غیبت کرده بود، در عوض حسنات او را به نامه عمل تو منتقل کردیم.»[جامع السعادات، ج 3، ]</font></p> <p align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «روز قیامت گروهی می‌آیند در حالی که حسناتی دارند همانند کوه‌ها، پس خدای متعال حسنات آنها را همانند ذرات گرد و غبار پراکنده می‌سازد. پس آنها را به دوزخ می‌برند. سلمان عرض کرد:</font></p> <p align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">یا رسول‌اللّه اینها چه کسانی هستند؟ فرمود: اینان اهل روزه و نماز و شب بیداری بوده‌اند ولی هنگامی که مال حرام بر آنها عرضه می‌شد به آن حمله می‌کردند.»[مستدرك الوسائل، ج 13،]</font></p> <p align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از اصحاب سئوال کرد: آیا می‌دانید مفلس (ورشکسته) کیست؟ در جواب گفته شد: مفلس در میان ما کسی است که نه پول دارد نه جنس، حضرت فرمود: «مفلس واقعی از امت من کسی است که در قیامت با نماز و روزه و زکات حضور می‌یابد، در حالی که به بعض افراد دشنام داده، به بعضی تهمت زنا زده، مال مردم را خورده، کسی را کشته، به مردم کتک زده است پس از حسنات او می‌گیرند و به این و آن می‌دهند. اگرحسناتش تمام شد ولی هنوز طلب‌کار دارد از گناهان طلب‌کارها می‌گیرند و به او می‌دهند آن‌گاه در جهنم سقوط می‌کند.»[بحارالأنوار، ج 69]</font></p> <p align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br>ﺁﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻓﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻓﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﯼ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵﺗﺮ ﻭ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﻧﺪ؟؟؟<br>جواب با شما ...<br><br>نگذاریم گوشهایمان گواه چیزی باشد که چشمهایمان ندیده، نگذاریم زبانمان چیزی را بگوید که قلبمان باور نکرده..<br>"صادقانه زندگی کنیم"<br>ما موجودات خاکی نیستیم که به بهشت میرویم.ما موجودات بهشتی هستیم که از خاک سر برآورده ایم...</font></p> <p align="center"><font color="red" face="Mihan-IransansBold" size="3">ﺩﺭ قیامت ﺍﺯ ما ﺳﻮﺍﻻﺗﯽ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ<br>ﮔﻮﮔﻞ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮد !<br>ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ماست</font></p> <p align="center" style="font-size: x-small; font-family: Tahoma;"><br></p></div> text/html 2017-09-06T12:00:09+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه مام صادق (ع) : به خدا قسم اگر مردم فضیلت واقعی (( روز غدیر )) را می شناختند ، فرشتگان روزی ده بار با آنان مصاحفه میکردند و بخششهای خدا به کسی که آن روز را شناخته ، قابل شمارش نیست. http://bourseco.mihanblog.com/post/696 <div style="font-size: x-small;" dir="rtl" scroll="auto"> <p align="center"><font color="maroon" size="7" face="Mihan-Yekan">بسم الله الرحمن الرحیم</font></p> <p><font color="#004040" size="5" face="Mihan-Yekan">امام صادق (ع) : به خدا قسم اگر مردم فضیلت واقعی <font size="4">(( روز غدیر ))</font> را می شناختند ، فرشتگان روزی ده بار با آنان مصاحفه میکردند و بخششهای خدا به کسی که آن روز را شناخته ، قابل شمارش نیست.</font></p> <p><font color="#004040" size="5" face="Mihan-Yekan">رسول خدا (ص) : ولایت علی بن ابیطالب (ع) ولایت خداست ، دوست داشتن او عبادت خداست ، پیروی کردن او واجب الهی است و دوستان او دوستان خدا و دشمنان او دشمنان خدایند ، جنگ با او ، جنگ با خدا و صلح با او ، صلح با خدای متعال است.</font></p> <p><font color="#004040" size="5" face="Mihan-Yekan">از غدیر خم اونچه باقی مونده عشق به ولایت / شاید این تعبیر بد نباشد که بگیم خدا هم تمام بعثت پیامبران‏ رو خصوصا رسالت‏ حضرت محمدصلی الله علیه وآله رو در گرو این اتفاق قشنگ گذاشته / غدیر حادثه ای است که کمال دین در گروه اون یعنی از حضرت آدم تا پیامبر خاتم همه و همه برای اعتلای یک دین الهی کوشش کردند و این دین تنها وقتی کامل می‏شه که تجلی دستان علی در دستان پیامبر آسمان و زمین رو روشن کنه.</font></p> <p align="center"><font face="Mihan-Yekan"><br><span dir="rtl"><font size="6"><font color="#000040">الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنَا مِنَ <em>الْمُتَمَسِّكِینَ بِوِلاَیَةِ</em> أَمِیرِ <em>الْمُؤْمِنِینَ</em> وَ الْأَئِمَّةِ المعصومین عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ</font> </font></span></font></p> <p align="justify"><span dir="rtl"><font color="maroon" size="7" face="Mihan-Yekan">پیشا پیش فرا رسیدن عید غدیر خم را به همه تبریك و <font size="7">تهنیت</font> عرض می نمائیم.</font></span></p></div> text/html 2017-09-06T06:36:11+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه عید کمال دین . سالروز اتمام نعمت و هنگامه اعلان وصایت و ولایت امیر المومنین علیه السلام بر شیعیان و پیروان ولایت خجسته باد http://bourseco.mihanblog.com/post/694 <p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5">بسم الرحمن الرحیم</font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5"><br></font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5">عید کمال دین . سالروز اتمام نعمت و هنگامه اعلان وصایت و ولایت</font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5"><br></font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5">امیر المومنین علیه السلام</font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5"><br></font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5">بر شیعیان و پیروان ولایت خجسته باد</font></p> text/html 2017-09-02T09:59:27+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه ‌وَ الَّذینَ کَذَّبُوا بِآیاتِنا وَ لِقاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ هَلْ یُجْزَوْنَ إِلاَّ ما کانُوا یَعْمَلُون‏”‌‌؛[اعراف/147] ”‌ و کسانى که آیات، و دیدار رستاخیز را تکذیب (و انکار) کنند، اعمالشان نابود مى گردد، آیا جز آن چه را عمل مى‏کردند پاداش داده مى‏شوند؟!”‌‌. http://bourseco.mihanblog.com/post/693 <div dir="rtl" scroll="auto"><span style="line-height: 300%;" lang="FA"><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><b><font><font color="#0080ff"> <p style="text-align: justify; line-height: 300%; margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="line-height: 300%;" lang="FA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<font color="maroon">بسم الله الرحمن الرحیم</font></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 300%; margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font color="maroon"><span style="line-height: 300%; color: rgb(0, 128, 255);" lang="FA">‌وَ الَّذینَ کَذَّبُوا بِآیاتِنا وَ لِقاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ هَلْ یُجْزَوْنَ إِلاَّ ما کانُوا یَعْمَلُون‏”‌‌؛[اعراف/147] ”</span><span style="line-height: 300%; color: black;" dir="ltr">‌</span></font><span style="line-height: 300%;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 300%; margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="line-height: 300%; color: black;" lang="FA">و کسانى که آیات، و دیدار رستاخیز را تکذیب (و انکار) کنند، اعمالشان نابود مى گردد، آیا جز آن چه را عمل مى‏کردند پاداش داده مى‏شوند؟</span><span style="line-height: 300%;" lang="FA">!”‌‌.</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 300%; margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="line-height: 300%;" lang="FA">.......................................................................................................................................................................................................................</span><span style="line-height: 300%;" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 300%; margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font color="#004080"><span style="line-height: 300%; color: rgb(192, 0, 0);" lang="FA">خریدش تمام شده بود. کارت رو داد به صاحب مغازه که مبلغ را با کارت حساب کند.</span><span style="line-height: 300%;" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p style="text-align: justify; line-height: 300%; margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font color="#004080"><span style="line-height: 300%; color: rgb(192, 0, 0);" lang="FA">فروشنده کارت را کشید. گفت: «موجودی کافی نیست»!</span><span style="line-height: 300%;" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p style="text-align: justify; line-height: 300%; margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font color="#004080"><span style="line-height: 300%; color: rgb(192, 0, 0);" lang="FA">خیلی جا خورد. گفت: من مطمئنم چند برابر این مبلغ داخل کارتم پول داشتم!</span><span style="line-height: 300%;" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p style="text-align: justify; line-height: 300%; margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font color="#004080"><span style="line-height: 300%; color: rgb(192, 0, 0);" lang="FA">گفت: لطفا دوباره بکشید.</span><span style="line-height: 300%;" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p style="text-align: justify; line-height: 300%; margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font color="#004080"><span style="line-height: 300%; color: rgb(192, 0, 0);" lang="FA">دوباره کشید. اینبار گفت: «رمز نامعتبر است»!</span><span style="line-height: 300%;" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p style="text-align: justify; line-height: 300%; margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font color="#004080"><span style="line-height: 300%; color: rgb(192, 0, 0);" lang="FA">فروشنده گفت: شاید کارتتون رو کنار وسیله ای گذاشتید و خراب شده. نقد حساب کنید!</span><span style="line-height: 300%;" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p style="text-align: justify; line-height: 300%; margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font color="#004080"><span style="line-height: 300%; color: rgb(192, 0, 0);" lang="FA">پول نقد همراهش نداشت. معامله بهم خورد.</span><span style="line-height: 300%;" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p><font><span style="line-height: 300%; color: rgb(192, 0, 0);" lang="FA"> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 300%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal"><font color="#004080"><span style="line-height: 300%; color: rgb(192, 0, 0);" lang="FA">گاهی اعمال ما با برخی از کارها ضایع می شود.</span><span style="line-height: 300%; color: rgb(192, 0, 0);" lang="FA">&nbsp;</span><span style="line-height: 300%; color: rgb(192, 0, 0);" lang="FA">عبادت ها و اعمال ما به لطف خدا ممکن است خوب باشد، اما باید مراقب باشیم چیزی آنها را از بین نبرد.</span><span style="line-height: 300%; color: rgb(192, 0, 0);" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p></span><span style="line-height: 300%; color: rgb(192, 0, 0);" lang="FA"><o:p></o:p></span></font> <p style="text-align: justify; line-height: 300%; margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font color="#004080"><span style="line-height: 300%; color: rgb(192, 0, 0);" lang="FA">بر اساس آیات قران وروایات احوال بعضی از انسانها در عالم برزخ وقیامت دقیقا همینطوره به آنها گفته میشود اعمال خوبتان باطل شده</span><span style="line-height: 300%;" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p><span style="line-height: 300%; color: rgb(192, 0, 0);" lang="FA"> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 300%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal"><font color="#004080"><span style="line-height: 300%; color: rgb(192, 0, 0);" lang="FA">می گوید:</span><span style="line-height: 300%;" lang="FA">کارت ها ی من همه پر از موجودی اند</span><span style="line-height: 300%;" lang="FA">…</span><span style="line-height: 300%;" lang="FA"> نماز، روزه، زیارت، خمس، صله رحم و </span><span style="line-height: 300%;" lang="FA">…</span><span style="line-height: 300%;" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p></span> <p style="text-align: justify; line-height: 300%; margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font color="#004080"><span style="line-height: 300%;" lang="FA">اما</span><span style="line-height: 300%;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="line-height: 300%;" lang="FA">به آنها می گویند </span><span style="line-height: 300%;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="line-height: 300%;" lang="FA">کارت اعمالتان را</span><span style="line-height: 300%;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="line-height: 300%;" lang="FA">رو کنار چیزهایی گذاشتید که سوخته، كنار ریا،كنار بخل وحسادت،كنار ظلم،كنار ارتداد از اسلام و ایمان، كنار غیبت،وكنار...........</span><span style="line-height: 300%;" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p style="text-align: justify; line-height: 300%; margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font color="#004080"><span style="line-height: 300%;" lang="FA">دراینجاست كه</span><span style="line-height: 300%;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="line-height: 300%;" lang="FA">می گوید:</span><span style="line-height: 300%;" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p style="text-align: justify; line-height: 300%; margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font color="#004080"><span style="line-height: 300%;" lang="FA">(قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّی أَعْمَلُ صَالِحًا فِیمَا تَرَكْتُ )خدایا اجازه بده برگردم تا اعمال صالح انجام دهم ومی شنود كه هرگز.....(سوره مومنون/100)</span></font></p> <p style="text-align: justify; line-height: 300%; margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font color="#004080"><span style="line-height: 300%;" lang="FA">هفته ای پر از نشاط وآرامش وتوفیق اعمال صالح&nbsp;را از خداوند متعال خواستاریم.</span></font></p></font></font></b></font></span></div> text/html 2017-08-29T07:41:28+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه فرا رسیدن سالروز شهادت امام محمد باقر (علیه السلام) تسلیت باد. http://bourseco.mihanblog.com/post/691 <div dir="rtl" scroll="auto" style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">بسم الله الرحمن الرحیم</font></div><div dir="rtl" scroll="auto"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><font>قالَ الاْمامُ الباقر - علیه السلام - : إذا أرَدْتَ أنْ تَعْلَمَ أنَّ فیكَ خَیْراً، فَانْظُرْ إلی قَلْبِكَ فَإنْ كانَ یُحِبُّ أهْلَ طاعَةِ اللّهِ وَ یُبْغِضُ أهْلَ مَعْصِیَتِهِ فَفیكَ خَیْرٌ; وَاللّهُ یُحِبُّك، وَ إذا كانَ یُبْغِضُ أهْلَ طاعَةِ اللّهِ وَ یُحِبّ أهْلَ مَعْصِیَتِهِ فَلَیْسَ فیكَ خَیْرٌ; وَ اللّهُ یُبْغِضُكَ، وَالْمَرْءُ مَعَ مَنْ أحَبَّ.<br><samp>«وسائل الشّیعة، ج 16، ص 183، ح 1</samp><br></font> </font><p class="tarjome"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">امام محمد باقر - علیه السلام - فرمود: اگر خواستی بدانی كه در وجودت خیر و خوشبختی هست یا نه، به درون خود دقّت كن اگر اهل عبادت و طاعت را دوست داری و از اهل معصیت و گناه ناخوشایندی، پس در وجودت خیر و سعادت وجود دارد; و خداوند تو را دوست می&nbsp;دارد. ولی چنانچه از اهل طاعت و عبادت ناخوشایند باشی و به اهل معصیت عشق و علاقه ورزیدی، پس خیر و خوبی در تو نباشد; و خداوند تو را دشمن دارد. و هر انسانی با هر كسی كه به او عشق و علاقه دارد، با همان محشور می&nbsp;گردد.</font></p> <p class="tarjome"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">فرا رسیدن سالروز <font color="red">شهادت</font> امام محمد باقر <font>(علیه السلام)</font> را خدمت شما تسلیت عرض می نمائیم.</font></p></div> text/html 2017-08-26T07:01:58+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه ومیان آمازون روش جالبی برای شکار میمون دارند بدین صورت که نارگیل را از http://bourseco.mihanblog.com/post/690 <div style="font-family: Tahoma;" dir="rtl" scroll="auto"> <p align="center"><font color="maroon" face="Shruti" size="4">بسم الله الرحمن الرحیم</font></p> <p align="justify"><font face="Shruti" size="4">بومیان آمازون روش جالبی برای شکار میمون دارند بدین صورت که نارگیل را از دو طرف سوراخ می کنند، یک طرف کوچک تر در حدی که بتوانند یک طناب را از آن عبور دهند و یک طرف کمی درشت تر در حدی که دست یک میمون به زور از آن رد شود. از طرف کوچک تر طنابی که انتهایش را گره زده اند رد می کنند و بعد طناب را به تنه درخت می بندند تا این طوری میمون نتواند نارگیل را با خودش ببرد. سپس توی نارگیل خالی شده چند تا سنگریزه می اندازند و چند بار تکانش می دهند تا صدایش خوب در جنگل بپیچد ... تله آماده است.<br>میمون ها که کنجکاوی دیوانه شان کرده تا ببینند این چیست که این جوری صدا می دهد، می آیند و دستشان را می کنند توی نارگیل و سنگریزه ها را توی مشتشان می گیرند تا بیرونشان بیاورند، اما مشت بسته شان از سوراخ رد نمی شود. میمون ها اگر فقط مشتشان را باز کنند و از سنگریزه های بی ارزش دل بکنند، آزاد می شوند ولی به هیچ قیمتی حاضر نیستند چیزی را که به دست آورده اند از دست بدهند. آن قدر تقلا می کنند و خودشان را به زمین و آسمان می زنند که فردا وقتی صیاد می آید بدن های بی حالشان را به راحتی (عین آب خوردن) جمع می کند و توی قفس می اندازد.<br>واین داستان&nbsp; وحكایت آدم هاست كه قرن هاست&nbsp; در جریان است! شمافکر کنید که این میمون ها از خنگیشان است که هر روزه توی این دام ها می افتند، اتفاقا خیلی هم ادعای هوش و استعدادشان می شود. اما حس زیاده طلبی و زیاده خواهی است كه آنها را در این دام می اندازد همانند انسانها كه تمام راه برای آنها از طرف خدا وانبیاء مشخص شده راه ضلالت وگمراهی بیان گردیده اما هنوز كه هنوز است دستشان را در دنیایی فرو برده اند وآنها را در مشتشان گرفته اند كه فردا بلای جانشان خواهد شد مثل سنگریزه های ظلم،شهوات، حق الناس، وتمام اموری كه از طرف دین مذموم شده ولی انسان آن را انجام میدهد <br><font color="#004080">اگر خوب فکر کنیم ...</font><br>آیادور و برمان پر از نارگیل های سوراخ داری نیست که صدای&nbsp;درون آنها و&nbsp;جذابشان از شدت وسوسه دیوانه مان می کند؟<br>آیا دستمان را به خاطر بسیاری از چیزهایی که حقیقتا نمی دانیم ارزشی دارند یا نه، چندین و چند بار در هر مدخل سوئی داخل نمی کنیم؟<br>آیا دستمان جاهایی گیر نیست که به خاطرش از صبح تا شب ناله می کنیم و خودمان را به زمین و آسمان می کوبیم؛ در حالی که فقط کافی است از یک سری چیزها دل بکنیم و برویم خوش و شاد و بی دغدغه زندگیمان را بکنیم؟<br>آیاصدای&nbsp;ناله &nbsp;مذبوحانه دور و بری هایمان که خودشان را اسیر کرده اند را نمی شنویم؟</font></p> <p align="justify"><font face="Shruti" size="4">حضرت علی (علیه السلام) در خطبه غراء (كه واقعا برای اینكه &nbsp;در دام دنیا قرار نگیریم لازم است هر از گاهی آن را مطالعه كنیم) چه زیبا فرموده است:</font></p> <p align="justify"><font face="Shruti" size="4">آب دنیاى حرام همواره تیره، و گل آلود است. منظره‏اى دل فریب و سر انجامى خطرناك دارد. فریبنده و زیباست اما دوامى ندارد. نورى است در حال غروب كردن، سایه‏ اى است نابود شدنى، ستونى است در حال خراب شدن، آن هنگام كه نفرت دارندگان به آن دل بستند و بیگانگان به آن اطمینان كردند، چونان اسب چموش پاها را بلند كرده، سوار را بر زمین مى ‏كوبد، و با دام‏ هاى خود آنها را گرفتار مى ‏كند، و تیرهای خود را به سوى آنان، پرتاب مى ‏نماید، طناب مرگ به گردن انسان مى‏ افكند، به سوى گور تنگ و جایگاه وحشتناك مى‏ كشاند تا در قبر، محل زندگى خویش، بهشت یا دوزخ را بنگرد، و پاداش اعمال خود را مشاهده كند<font>.</font></font></p></div> text/html 2017-08-09T05:51:49+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه حضرت امام رضا(علیه السلام): هركس‌ از خود حساب‌ بكشد سود مى‌برد و هركس‌ از خود غافل‌ شود زیان‌مى‌بیند http://bourseco.mihanblog.com/post/689 <div dir="rtl" scroll="auto"> <p align="justify"><font color="maroon" size="3" face="Mihan-IransansBold">به نام خدا</font></p><p align="justify"><font color="maroon" size="3" face="Mihan-IransansBold">امام رضا(علیه السلام) فرمودند:</font></p> <p align="justify"><font color="maroon" size="3" face="Mihan-IransansBold">هركس‌ از خود حساب‌ بكشد سود مى‌برد و هركس‌ از خود غافل‌ شود زیان‌مى‌بیند ، و هركس‌ ( از آینده‌اش‌ ) بیم‌ داشته‌ باشد به‌ ایمنى‌ دست‌ مى‌یابد ، و هركس‌ از حوادث‌ دنیا عبرت‌ بگیرد بینش‌ پیدا مى‌كند ، و هركس‌ بینش‌ پیدا كند مسائل‌ را مى‌فهمد و هركس‌ مسائل‌ را بفهمد عالم‌ است‌ .</font></p></div> text/html 2017-08-09T05:47:32+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه تضاد گفتار و عمل http://bourseco.mihanblog.com/post/688 <div dir="rtl" scroll="auto"> <p align="center"><font color="#0066cc" face="Mihan-Iransans" size="3">بسم الله الرحمن الرحیم</font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="3">بعضی وقت ها از اشخاصی سخنی میشنوی وبعد عمل ورفتار آنها را میبینی&nbsp; واقعا متعجب میشوی</font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="3">به عنوان مثال<br>توی&nbsp;ماشین مسافر بر های شخصی &nbsp;نشسته ای.. راننده از دزدی ها میگوید و رانت خواری ها و امثالهم .. پیاده که میشوی سعی میکند پانصد تومان بیشتر کرایه بردارد.</font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="3">اعتراض كه میكنی كه جناب راننده شما 500تومان اضافه از من گرفتی كار به مشاجره و دعوا میرسد یه مقدار ادامه بدی میبینی از زیر صندلی یك چماق بیرون می آورد فرار نكنی كشته میشی برای 500تومن<br>قصاب محل از&nbsp;بی انصافی&nbsp;&nbsp;میگوید و اوضاع خراب کشور و اینکه معلوم نیست عاقبتمان چه میشود .. حواست که لحظه ایی پرت می شود ، دویست سیصد گرم چربی قاطی گوشت ، در چرخ گوشت میریزد.<br>كارمند اداره از پایین بودن راندمان كار میگوید&nbsp; ولی خودش را كه میبینی از 7ساعت اداری که باید کار مردم را انجام بدهد 5ساعت آن &nbsp;در تلگرام &nbsp;و&nbsp; وات ساپ و..... سیر میكند&nbsp;. <br>بقال محل از مافیای اقتصادی میگوید ولی خودش&nbsp;اجناس تاریخ مصرف گذشته را جلوی دست می چیند به هوای اینکه نبینی و بخری ..<br>بعضی از میوه فروشی ها كه دیگه نگو.......</font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="3">مرغ فروش ، مرغهای مانده را در پیاز می خواباند و به عنوان جوجه کباب میدهد دست مردم .. <br>معلم مدرسه همان چیزهای كه باید سر كلاس بگوید وبه بچه ها یاد بدهد پول میگیرد ودر در كلاس های جبرانی میگوید<br>پزشک از خانواده بیمار تصادفی در حال مرگ سه میلیون پول نقد میخواهد تا برود داخل اتاق عمل .. <br>در بانک شش باجه وجود دارد اما کلاً یک نفر کار مردم را راه می اندازد .. <br>و.............<br>خیلی وقت است خودمان هم به خودمان رَحم نمیکنیم .. </font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="3">در كدام دین ومذهب هست كه اگر مسؤلی خلاف كرد این دلیل میشود كه ما هم خلاف كنیم آیا این دلیل در محكمه عدل الهی پذیرفته میشود؟<br>بابک زنجانی ، خاوری ، ودیگران عینِ خودِ ما مردم هستند ، فقط پست گرفته اَند و سطح تخلفشان از سیصد گرم چربی و پانصد تومان اضافه کرایه ، رسیده به میزانی که میدانیم.<br>جامعه مثل یک درخت است . ما ریشه ها و تنه اییم و مسئولین میوه و برگ .. چطور از درختی که ریشه اَش پوسیده و تنه اَش آفت خورده ، انتظار میوه ی سالم داریم ؟<br>شاید بهتر باشد یک بار هم که شده ، از خُرد به کلان برویم خودمان را اصلاح کنیم بلکه نسلهای&nbsp;بعد اصلاح شوند.<br>به یاد دیالوگ زیبای از سریال امیر كبیر افتادم&nbsp; كه روی سخن امیر كبیر به همین بعضی هاست كه در هر جامعه ای وجود دارند نه همه مردم زیرا در همه جامع ها انسان های صدیق وشریف تعدادشان بیشتر از انسان های نا صالح هست اگر چه ممكن است اتفاق بیفتد كه در بعضی از ادوار این قضیه برعكس باشد.</font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="3">به هر حال در این سریال امیر كبیر به ناصر الدین شاه میگوید:</font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="3">هر كه را میبنی به لقمه حرام عادت كرده معلوم نیست ایران را چه كسی باید حفظ كند.</font></p></div> text/html 2017-08-09T05:44:01+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه حضرت امام صادق (ع): شفاعت ما (خاندان) شامل حال كسى كه نماز را كوچك (و بى ‏اهمیت) بشمارد، نمیگردد. http://bourseco.mihanblog.com/post/687 <p align="center"><font color="maroon" face="Mihan-IransansLight" size="4">بسم الله الرحمن الرحیم</font></p> <p><font color="#004080" face="Mihan-IransansLight" size="4">مهمترین سفارش</font></p> <p><font face="Mihan-IransansLight" size="4">ابو بصیر می گوید؛ بعد از شهادت امام صادق علیه السلام&nbsp; خدمت امّ حمیده (همسر گرامى امام صادق علیه السّلام) شرفیاب شدم تا شهادت آن حضرت را تسلیت عرض كنم.آن بانو به گریه افتاد و من نیز از گریه او، گریستم . سپس به من فرمود: اى&nbsp;ابوبصیر! چنانچه در آخرین لحظات عمر امام جعفر صادق علیه السلام در جمع ما و دیگر اعضاء خانواده مى بودى&nbsp; از کلامى بسیار مهمّ استفاده مى بردى&nbsp;: </font></p> <p><font face="Mihan-IransansLight" size="4">ابوبصیر گوید: از آن بانوى کریمه توضیح خواستم ؟</font></p> <p><font face="Mihan-IransansLight" size="4">پاسخ داد: </font></p> <p><font face="Mihan-IransansLight" size="4">آن حضرت در لحظات آخر ،چشمان مبارك خود را گشود و فرمود: تمام نزدیكان و بستگان مرا حاضر كنید! ما نیز بنى هاشم و بستگان آن حضرت، به هر كسى كه دسترسى داشتیم جمع كردیم.حضرت نگاهى به آنان انداخت و فرمود: براستى، كه شفاعت ما (خاندان) شامل حال كسى كه نماز را كوچك (و بى ‏اهمیت) بشمارد، نمى‏گردد.</font></p> <p><font face="Mihan-IransansLight" size="4">.............................................................................................................</font></p> <p><font face="Mihan-IransansLight" size="4">از مصادیق سبك وبی اهمیت شمردن نماز:</font></p> <p><font face="Mihan-IransansLight" size="4">1- عمدا نماز را اول وقت نخواندن</font></p> <p><font face="Mihan-IransansLight" size="4">2- با عجله وشتاب نماز خواندن</font></p> <p><font face="Mihan-IransansLight" size="4">3-بی توجه به مقدمات و&nbsp;آداب نماز خواندن</font></p> <p><font face="Mihan-IransansLight" size="4">4-خواندن نماز بدون توجه و..........</font></p> text/html 2017-07-16T04:37:05+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه پارتی بازی http://bourseco.mihanblog.com/post/686 <div style="font-family: Tahoma;" dir="rtl" scroll="auto"> <p align="center"><font color="#800000" face="Shruti" size="4"><strong><font color="maroon">بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ</font> </strong></font></p> <p align="justify"><font face="Shruti" size="4">یادتون میاد چندین سال پیش قبل از این تكنولوژی وامكانات بانك ها چقدر شلوغ بود در اكثر موارد برای پرداخت یك قبض یا امور دیگری باید بیش از یك ساعت در بانك معطل میشدی&nbsp; اما یك دفعه میدیدی یك نفر بدون نوبت رفت جلو صف ومتصدی باجه بلند شد وكار اورا انجام داد اینجا بود كه صدای اعتراض همه بلند میشد وهمه میگفتند آقا چرا پارتی بازی میكنی! ومتصدی باجه میگفت ساكت باشید برادرم بود! دراینجا بود كه&nbsp; بعضی ها صدایشان در گلو خفه میشد وعده ای دیگر كه هنوز صدای اعتراضشون بلند بود&nbsp;با وساطتت رئیس بانك ساكت می شدند واین قصه&nbsp;همچنان&nbsp; ادامه داشت.....</font></p> <p align="justify"><font face="Shruti" size="4">اما.......</font></p> <p align="justify"><font face="Shruti" size="4">اعتراض ما ودیگران در همه جوامع از این مساله پارتی بازی بخاطر ضایع شدن حق ماست حالا اگر ما&nbsp;خودمان اهل پارتی بازی باشیم یا دوست داشته باشیم تمام كارهای&nbsp;اداری ودیگر كارهایمان با پارتی بازی حل كنیم ایا دوست داریم دیگران به كارمان اعتراض كنند! نه! همیشه همینطور بوده اعتراض ما به خلاف دیگران هست&nbsp; نه خلاف خودمان همیشه&nbsp; خطای خودمان را حق میدانیم وخطاهای دیگران را گناه نابخشودنی</font></p> <p align="justify"><font face="Shruti" size="4">بدانیم از نظر اسلام وعلمای دین</font></p> <p align="justify"><font face="Shruti" size="4">پارتی بازی یعنی وساطت برای پیشرفت کار بر خلاف قانون&nbsp;یعنی&nbsp;تضییع حق دیگران و اینکه شخصی باعث شود تا فرصت موجود در یک اداره یا سازمان که متعلق به همه مردم یا طیف معینی است به فرد یاگروه خاصی داده شود بدون اینکه از لحاظ ملاک های تدوین شده درآن مورد، امتیازات لازمه را داشته باشند.واگر کسی باعث شود که حق قانونی عموم زیر پاگذاشته شود وبه هر نحوی در اختیار فرد خاصی گذاشته شود این پارتی بازی است. وحرام است</font></p> <p align="justify"><font face="Shruti" size="4">تولستوی، نویسنده نامدار روس، سخن نغزی دارد. او می گوید، همه به فکرِ تغییر جهان اند، اما هیچ کس به فکرِ تغییر خودش نیست.</font></p><font face="Shruti" size="4"> <p align="justify"><font face="Shruti">به هرحال برادر من اگر دراین مورد ما هم&nbsp; دوست داشته باشیم كه كارهایمان با پارتی بازی&nbsp;وتضییع حقوق دیگران حل كنیم&nbsp; دیگر چه فرقی با دیگران داریم خواهش میكنم اینقدر نق نزنیم كه همه جا پارتی بازیه.......</font></p></font></div> text/html 2017-06-24T07:20:51+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه بخشی از مناجات امام سجاد علیه السلام در وداع با ماه رمضان http://bourseco.mihanblog.com/post/685 <div dir="rtl" scroll="auto"><font color="maroon" face="Mihan-Nassim" size="4"> <p align="center"><font color="blue">به نام خدا</font></p><p align="center"><font color="blue">(بخشی از مناجات امام سجاد علیه السلام در وداع با ماه رمضان)</font></p> <p>ای خدایی که در برابر احسان به بندگان پاداش نخواهی، و از عطا و بخشش پشیمان نمی‏شوی، ای کسی که مزد بنده خود را بیش از عمل او می‏دهی. نعمتت بی استحقاق به بندگان رسد، و عفوت تفضل، و مجازاتت عدالت، و قضایت عین خیر است. اگر بخشش کنی، عطایت را به منت آلوده نکنی و اگر عنایت نکنی، از باب ستم نیست.</p> <p>خداوندا هر گناه کوچک یا بزرگی که در این ماه به آن دست زدیم، یا معصیتی که به آن آلوده گشتیم یا خطایی که مرتکب شدیم، از روی عمد یا فراموشی، که در آن به خود ظلم کرده یا حرمت دیگری را بدان دریده باشیم، پس بر محمد و آلش درود فرست، و ما را از همه آن ها در پرده ستاری حضرتت بپوشان و به عفوت از ما بگذر بار الها! هر کس که این ماه را آن طور که بایسته است، رعایت کرده و احترامش را آن چنان که باید حفظ کرده و حدودش را به بهترین صورت بپاداشته و از گناهانش به نحو صحیح پرهیز کرده یا به وسیله کار خیر به تو تقرب جسته که موجب خشنودیت از وی گشته و رحمتت را متوجه او کرده، پس مانند آن چه به او بخشیدی از توان گری خود به ما ببخش و چندین برابر آن را از فضل خود به ما عطا فرما؛ زیرا فضلت کاستی نگیرد و خزائنت نقصان نپذیرد؛ بلکه افزون می‏شود و معادن احسانت از بین نمی‏رود و همانا عطای تو گوارا عطایی است </p> </font><p><font color="maroon"><font face="Mihan-Nassim" size="4">..........................................</font></font></p> <p><font color="maroon" face="Mihan-Nassim" size="4">امام صادق علیه السلام&nbsp; می فرمایند: </font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><hfa><font color="maroon">تمامیت روزه ، به دادن زكات (فطریه) است ، همچنان كه تمامیت نماز به صلوات بر پیامبر صلى الله علیه و آله مى باشد ؛ زیرا اگر كسى روزه بگیرد و زكات فطره را عمدا ندهد از روزه بى بهره است .</font> </hfa></font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4">ما دو نوع زکات&nbsp; داریم </font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4">1-زكات اموال</font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4">2- زكات بدن&nbsp;</font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;زکات مال همان است که کشاورز یا دامدار پرداخت می‌کند و حد نصاب دارد، اما فطریه زکات بدن است که هرکسی به تعداد نفرات نان خور، باید آن را پرداخت می‌کند.</font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4">در روایات وارده پرداخت زکات فطره سبب مهر قبولی اعمال، بیمه شدن خود وخانواده تا سال آینده&nbsp;از خطرات وحوادث ،تأمین نیازهای نیازمندان ، وتکمیل روزه ماه مبارک رمضان است.</font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;وعدم پرداخت آن در صورت توانایی&nbsp; سبب محروم شدن از فضایل ماه رمضان واز گناهان كبیره می باشد.</font></p> <p><font color="#004080" face="Mihan-Nassim" size="4">نكات مهم............</font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4">1-زکات فطره تنها مخصوص كسانی كه روزه گرفته اند نیست لذا بر همه مسلمانانی&nbsp; که فقیر نبوده و از عهده هزینه مخارج خود و افراد تحت تکفلشان برمی‌آیند، واجب است .</font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4">2-&nbsp;به محض &nbsp;اعلام عید فطر لازم است زكات فطریه را از اموالمان جدا كنیم&nbsp; وكنار بگذاریم.</font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4">3- زکات فطره برای کسانی که در نماز عید شرکت می‌کنند حتی‌الامکان پیش از نماز است و اگر زکات فطره تا ظهر به تأخیر افتاد، دیگر فوریت ندارد، اما نباید در پرداخت آن سستی شود، زکات فطره دِینی بر گردن&nbsp;انسان است و هرچه زودتر باید پرداخت شود و در آن تسامح و سهل‌انگاری نشود.</font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4">4- مبلغ زكات فطریه امسال بر اساس اعلام نظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی،&nbsp; برای هر نفر بر مبنای قوت غالب گندم مبلغ شش هزار تومان (6,000 تومان) و بر اساس قوت غالب برنج خارجی، مبلغ پانزده هزار تومان (15,000 تومان) و برنج ایرانی، مبلغ سی هزار تومان (30,000 تومان) اعلام شده است.</font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4">6-&nbsp; برای كسانی كه به علت مریضی&nbsp; یا عوامل شرعی &nbsp;دیگری&nbsp;نتوانستند روزه بگیرند&nbsp; كفاره بر انان واجب میشود كه&nbsp;برای هر روز&nbsp; مبلغ دو هزار تومان (2,000 تومان) است که باید به صورت نان تهیه و پرداخت شود، همچنین کفاره روزه عمد(كسانی كه عمدا روزه نگرفته اند)&nbsp;برای هر روز مبلغ یکصد و بیست هزار تومان (120,000 تومان) است.</font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4">7-در فطریه هم جنس و هم معادل آن را می توان به پول پرداخت کرد، اما در کفاره تنها باید جنس به فقیر پرداخت شود. </font></p> <p align="justify"><font color="#004080" face="Mihan-Nassim" size="4">آرزوی قبولی طاعات وعبادات و عرض تبریك پیشاپیش جهت فرا رسیدن عید سعید فطر خدمت شما</font></p></div> text/html 2017-06-22T04:41:43+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه پیامبر بزرگوار اسلام (ص) می‌فرماید: «ان لربكم فی ایام دهركم نفحات الا فتعرضوالها» http://bourseco.mihanblog.com/post/683 <div dir="rtl" scroll="auto"> <p><font face="Shruti" size="4">به نام خدا</font></p><p style="font-family: Tahoma;"><font face="Shruti" size="4">پیامبر بزرگوار اسلام (ص)&nbsp; می‌فرماید: <font color="maroon">«ان لربكم فی ایام دهركم نفحات الا فتعرضوالها»</font> </font></p> <p style="font-family: Tahoma;"><font color="maroon" face="Shruti" size="4">ای مردم بدانید كه پروردگار شما در طول زندگیتان نسیم‌های رحمت و هدایت خاصه خود را به وزش در می آورد، هوشیار باشید و خود را در معرض این نسیم ها و نفحات الهی قرار دهید تا از آن بهره مند شوید.</font></p> <p class="m1" align="center" style="font-family: Tahoma;"><font color="#004080" face="Shruti" size="4">بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد</font></p> <p class="m2" align="center" style="font-family: Tahoma;"><font color="#004080" face="Shruti" size="4">هلال عید به دور قدح اشارت کرد</font></p> <div class="m1" align="center" style="font-family: Tahoma;"> <p><font color="#004080" face="Shruti" size="4">ثواب روزه و حج قبول آن کس برد</font></p></div> <p class="m2" align="center" style="font-family: Tahoma;"><font color="#004080" face="Shruti" size="4">که خاک میکده عشق را زیارت کرد&nbsp; (حافظ)</font></p> <p style="font-family: Tahoma;"><font face="Shruti" size="4">یکی از خسارت های مهم انسان&nbsp; این است که ماه رمضان تمام بشود و او آمرزیده نشود. پیامبر در خطبه ی شعبانیه فرمود: بیچاره و مغبون کسی است که در ماه رمضان آمرزیده نشود.</font></p> <p style="font-family: Tahoma;"><font face="Shruti" size="4">تاحالا برایتان اتفاق افتاده&nbsp; كه به مناسبت یك روز خاص یا یك ایام خاص از طرف یكی از اپراتورهای تلفن همراه&nbsp; یک روز مکالمه رایگان درون شبکه بهرمند بشوید؟دیدید وقتی یک روز مکالمه تموم میشه چه پیامی میاد رو گوشی؟<br>"مشترک محترم مهلت استفاده هدیه یک روز مکالمه رایگان شما به پایان رسید ازاین پس مکالمات با نرخ عادی محاسبه خواهد شد.<br><font color="#004080">واین داستان ما و شما واین ایام است ...........</font><br>ما انسانها میتوانیم بهترین مشتركین این عالم باشیم عالمی كه خداوند همه چیز را برای ما آفریده واز شدت علاقه به این مشتركین هدیه های با ارزشی برای یك روز یا ایام خاص به ما اختصاص داده كه بهترین&nbsp;هدیه كه زمان زیادی هم دارد وعبادات هم با سود بسیار زیادی محاسبه میشود ماه رمضان است وبر اساس روایات مغبون وبیچاره كسی است كه جزء این دسته از مشتركین دراین ماه نباشد.........</font></p> <p style="font-family: Tahoma;"><font color="red" face="Shruti" size="4">پس به هوش باشیم.........</font></p> <p style="font-family: Tahoma;"><font face="Shruti" size="4">مشتركین عزیز مهلت استفاده ما از یک ماه هدیه و ارزاق آسمانی مضاعف و ثوابهای چندین برابر در ضیافت الهی درون شبکه وبرون شبکه تا&nbsp;چند روز&nbsp;دیگر&nbsp;به پایان میرسد و عبادات با نرخ واقعی محاسبه خواهد شد.<br>درهای جهنم باز،شیطان از غل و زنجیر آزاد میشود، <br>ثواب خواندن یک آیه برابرهمان آیه است نه یک ختم قرآن،<br>خواب یعنی خواب نه عبادت،<br>نفس یعنی نفس نه تسبیح</font></p> <p style="font-family: Tahoma;"><font color="maroon" face="Shruti" size="4">اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا تَوْفِیقَ الطَّاعَةِ وَ بُعْدَ الْمَعْصِیَةِ...........</font></p> <p style="font-family: Tahoma;"><font><font face="Shruti" size="4"><br><br><font color="maroon">از شما مومنین التماس دعا داریم..........</font></font></font></p></div> text/html 2017-06-17T04:00:40+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه حضرت علی (علیه السلام)فرمود: «روز انتقام مظلوم از ظالم، شدیدتر از روز ستم کردن ظالم بر مظلوم است» http://bourseco.mihanblog.com/post/682 <div dir="rtl" scroll="auto"> <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">به نام خدا</font></p><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font>&nbsp;</font><font>(یَوْمُ آلْمَظْلُومِ عَلَى الظَّالِمِ أَشَدُّ مِنْ یَوْمِ الظَّالِمِ عَلَى آلْمَظْلُومِ).</font></font></p> <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span lang="AR-SA">حضرت علی (علیه السلام)فرمود: «روز انتقام مظلوم از ظالم، شدیدتر از روز ستم کردن ظالم بر مظلوم است»</span></font></p> <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">این جبرئیل است که می‌خواند: وَاللهِ لَقَد تَهَدَّمتْ اَرْکانُ الْهُدی. به خدا سوگند ستون‌ها‌ی هدایت را برشکستند آن‌گاه که علی مرتضی را سرشکستند.مگر جبرئیل کدام لحظه را به یاد آورده است که ارکان هدایت را منهدم می‌بیند؟ یاد هم‌نفسی‌علی‌ در حرا با پیامبر افتاده است؟ یاد لیله المبیت می‌کند و خوابیدن علی در بستر خوف و خطر.یاد&nbsp;زخم هایی که بر تن علی در اُحد دهان باز کرده بودند؟ یا یاد دستی که در غدیر با دست پیامبر افراشته شد و مولای همیشه‌ی مردم، مولای همه‌ی هستی شناسانده شد؟</font></p> <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">جبرئیل کدام لحظه را مرور می‌کند که چنین می‌گوید؟</font></p> <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">لحظه‌ای که برق شمشیر بر فرق علی فرو نشست؟ و علی از فوز و پیروزی سرود؟</font></p> <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">از زمزمه‌های‌ دیشب که علی از پشت ابر خون بر آسمان می‌نگریست و می‌گریست و در خون و اشک می‌سرود: اللهم بارک لی فی‌الموت: خدایا مرگ را بر من مبارک گردان؟</font></p> <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">جبرئیل کدام لحظه را مرور می‌کند؟ کدام صحنه را؟</font></p> <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">نه،امشب کوفه خاموش است و جبرئیل نیز. نه صدای مناجاتی در نخلستان می‌پیچد، نه صدای ‌اذانی بر مأذنه‌ی کوفه.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">صدا تنها صدای گریه خانواده‌ای داغدار و یتیم است، یتیم‌تر از کودکان معصوم و چشم به راه کوفه.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">خانه‌ی‌ علی هست و چشم‌های‌گریان حسین، سرِ بر زانو نشسته‌ی زینب. اندوه آه‌آور عباس، و شانه‌های لرزان حسن.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">فرا رسید ن &nbsp;سالروز <font color="red">شهادت</font>&nbsp;مولی الموحدین امام المسلمین حضرت علی بن ابیطالب(علیه السلام)&nbsp;را خدمت شما شعییان آن حضرت تسلیت وتعزیت عرض مینمائیم.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;</font></p></div> text/html 2017-06-11T03:03:34+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه امام حسن (علیه السلام): ه تحقیق «روز قیامت » هیچ بنده ای قدم از قدم برنمی دارد مگر اینکه نسبت به چهار چیز موردبازجوئی و پرسش قرار می گیرد: http://bourseco.mihanblog.com/post/681 <div dir="rtl" scroll="auto"> <p><font face="Shruti" size="4"><b>به نام خدا</b></font></p><p style="font-family: Tahoma;"><font face="Shruti" size="4"><b>امام حسن <font>(علیه السلام)</font> در تفسیر آیه شریفه «وقفوهم انهم مسئولون » فرموده اند: به تحقیق «روز قیامت » هیچ بنده ای قدم از قدم برنمی دارد مگر اینکه نسبت به چهار چیز موردبازجوئی و پرسش قرار می گیرد:</b></font></p> <p style="font-family: Tahoma;"><font face="Shruti" size="4"><b>1- از جوانی اش که در چه راهی مصرف نموده.</b></font></p> <p style="font-family: Tahoma;"><font face="Shruti" size="4"><b>2- و از عمرش که در چه کاری آنرا بکار گرفته.</b></font></p> <p style="font-family: Tahoma;"><font face="Shruti" size="4"><b>3- و از ثروتش که چگونه جمع و در چه راهی مصرف نموده.</b></font></p> <p style="font-family: Tahoma;"><font face="Shruti" size="4"><b>4- و از دوستی ما اهلبیت و خاندان پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم.</b></font></p> <p style="font-family: Tahoma;"><font color="maroon" face="Shruti" size="4"><b>میلاد با سعادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) را خدمت شما همكاران گرامی تبریك عرض می نمائیم.</b></font></p></div> text/html 2017-06-04T03:24:05+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه بسم الله الرحمن الرحیم یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَیْكُمْ الْصِّیَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى‏ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ‏ http://bourseco.mihanblog.com/post/679 <div style="font-family: Tahoma;" dir="rtl" scroll="auto"> <p align="center"><font face="Shruti"><font color="maroon" size="4">بسم الله الرحمن الرحیم</font></font></p><p align="center"><font face="Shruti" size="4"><font color="maroon">یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَیْكُمْ الْصِّیَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى‏ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ‏</font> </font></p> <p><font size="4"><font face="Shruti">اى كسانى كه ایمان آورده‏اید! روزه بر شما مقرّر گردید، همانگونه كه بر كسانى كه پیش از شما بودند مقرّر شده بود، باشد كه پرهیزگار شوید.</font> (سوره بقره ایه 183)</font></p> <p align="center"><font face="Shruti"><font size="4">&nbsp;&nbsp; <font color="maroon">احكام روزه</font></font></font></p> <p align="justify"><font face="Shruti" size="4">1- <font color="#333333">حكم روزه كسانی كه كار ومشاغل طاقت فرسا دارندچگونه است؟</font></font></p> <p align="justify"><font color="#333333" size="4" face="Shruti">&nbsp;از قدیم این مشاغل سخت بوده است و ابزاری که الان هست در سابق نبوده است . ومحل زندگی مسلمانان در مکه ، مدینه ، کربلا و کوفه هم از مناطق گرم بوده است . در کشورما هم مناطق گرم وجود دارد . حدود سی سال پیش هم ماه رمضان در همین فصل بوده است اما اینها به این معنا نیست که افراد باید هر جوری شده روزه را بجا بیاورند . کسانی که در محل های گرم و آفتاب کار می کنند باید برای این ماه برنامه ریزی داشته باشند که اگر امکان دارد در زمان خنکی هوا کار بکنند تا بتوانند روزه ها را بجا بیاورند اما اگر این کار امکان ندارد ، می تواند سفری پیش از ظهر ( حداقل بیست و پنج کیلومتر خارج از شهر ) انجام بدهد و بعد روزه شان را باز کنند . و در عین حال گناه هم انجام نداده اند و بعد کارشان را شروع&nbsp; کنند . اگر این کار هم امکان ندارد روزه را بگیرند و کارشان را شروع کنند . اگر روزه برایشان خیلی سخت بود و ضعف بر آنها قالب شد ، روزه را افطار کنند و بعد از ماه رمضان آنرا بجا بیاورید. در مورد روزه خواری علنی باید گفت که حتی اقلیت های مذهبی این را رعایت می کنند و علنی روزه خواری نمی کنند. افراد مسلمان که عذر دارند و روزه نمی گیرند باید این مسئله را مراعات کنند و در جلوی دید دیگران چیزی نخورند که مشخص بشود آنها روزه نیستند . اگر کسی این کار را بکند دو تا گناه مرتکب شده است ، یکی اینکه روزه ماه رمضان را نگرفته و دیگر اینکه علنی روزه خواری كرده .&nbsp;برای هیچ شخصی&nbsp;مجاز&nbsp;نیست که علنی روزه خواری کنید .</font></p> <p align="justify"><font color="#333333" size="4" face="Shruti">2-حكم روزه دختران 9ساله كه به تكلیف رسیده ولی توانایی جسمی ندارند چگونه است؟</font></p> <p align="justify"><font color="#333333" size="4" face="Shruti">یكی از شرائط عام تكلیف قدرت وتوانایی است وبرای دختران كه تازه به سن تكلیف رسیده اند وتوانایی برروزه گرفتن ندارند نظر تمام مراجع (غیر از ایت الله مكارم شیرازی) این است كه روزه بر انها واجب نیست ولی بعدا باید قضای ان را بجا بیاورند ونیاز به كفاره هم ندارد.</font></p> <p align="justify"><font color="#333333" size="4" face="Shruti">(نظر ایت ا... مكارم شیرازی)-اگر تا رمضان سال اینده توانایی بر روزه گرفتن پیدا نكرد روزه بر انها واجب نیست ولی باید برای هر روز یك مد (750 گرم) </font><font color="#333333" size="4" face="Shruti">طعام به فقیر بدهند.</font></p> <p align="justify"><font size="4"><font face="Shruti">3-<font color="#804040">اگر کسی برای روزه نگرفتن عذر شرعی دارد؛ مانند این‌که مسافر است و یا بیماری‌ای دارد که روزه گرفتن به او ضرر می‌رساند، در این صورت اگر چه روزه بر او واجب نیست، اما نباید از روی عمد در انظار عمومی و در ملأ عام، روزه خواری كند&nbsp; درغیر این صورت از طرف حاكم شرع باید حد بر او جاری شود(حداقل 25 ضربه شلاق)&nbsp; واگر این روزه خواری درملأ عام، سه یا چهار بار تكرار&nbsp;كند حكم او اعدام است،</font></font></font></p></div>