زندگی سوی کمال چه كرده ای با ما خبر نداری!؟ http://bourseco.mihanblog.com 2020-09-21T23:12:38+01:00 text/html 2020-09-21T15:53:39+01:00 bourseco.mihanblog.com آ نوری به نام خدا علّت ناملایمات http://bourseco.mihanblog.com/post/1182 <div>به نام خدا</div>علّت ناملایمات <div><br></div><div>ناراحتى‌هایى كه براى انسان رخ مى‌دهد، براى این است كه یك لحظه از اعماق وجود «یا الله» بگوید.&nbsp;</div><div> </div><div>ناراحتی ها براى این است كه از محبّت دنیا بیرون آید و متوجّه نعمت‌هاى بزرگ اخروى شود، ولى افسوس كه انسان چنان در نادانى خود گیر افتاده كه گمان مى‌كند پروردگار عالم دشمن او است. </div><div> </div><div>حضرت آیت الله دستغیب در تفسیر سوره انعام</div><div><br></div><div>https://chat.whatsapp.com/CusRe9gqcgwKwvZwc6houd</div> text/html 2020-09-19T10:39:19+01:00 bourseco.mihanblog.com آ نوری مراقبه http://bourseco.mihanblog.com/post/1181 به نام خدا <div><div>&nbsp;مراقبه</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>كسانى كه به راستى طالب رها شدن از آلودگى‌ها هستند و كمر به بندگى خدا بسته‌اند، باید در اولین قدم، مراقب باشند كه مرتكب گناه نشوند و واجبات الهى را مو به مو انجام دهند.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>براى یك جوان، سخت است كه بر شهوت خود غلبه كند، ولى اگر مقدمات این كار را فراهم كند، با یارى خدا كار آسانى خواهد شد. مقدمات كار؛ یعنى نگاه نامحرم نكند و از تصاویرى كه احتمال شهوت در آنهاست، چشم بپوشد.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>وقتى چشم رها باشد و هر صحنه‌ى شهوى را ببیند، شاید همان لحظه احساس شهوت نكند، ولى در ذهنش مى‌ماند و در موقع دیگر اثر خود را ظاهر مى‌كند.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>&nbsp;همچنین گوش خود را از شنیدن سخن‌ها و صداهاى محرّك شهوت، نگه دارد؛ ذهنش را تا جایى كه مى‌تواند از شهوات حفظ كند؛ كتاب‌ها و رمان‌هاى آلوده نخواند و با افراد شهوى همنشینى نكند.&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>ساعتى نشستن در كنار كسى كه همه‌ى فكر و ذكرش شهوت است، تا مدّت‌ها انسان را از خدا دور مى‌كند و باعث مى‌شود كه آلودگى‌هاى او بر سر این هم بریزد، مخصوصآ براى جوانانى كه صدق و صفا دارند.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>حضرت آیت الله دستغیب در تفسیر سوره انعام</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>https://chat.whatsapp.com/CusRe9gqcgwKwvZwc6houd</div></div> text/html 2020-09-18T14:35:46+01:00 bourseco.mihanblog.com آ نوری راه نفوذِ شیطان http://bourseco.mihanblog.com/post/1180 به نام خدا <div><div>راه نفوذِ شیطان</div><div>&nbsp;</div><div>اگر کسی بر خوراکش مواظب نباشد؛ نانِ حرام یا شبهه‌ناک بخورد یا حتی برای بعضی افرادِ مؤمن، اگر بسم‌اللّه نگوید و همۀ حواسش به غذا باشد، شیطان در خونش حرکت می‌‌کند.</div><div>&nbsp;</div><div>کسی‌که مراقب خوراکش است؛ حرام نمی‌‌خورد و اگر به غذای شبهه‌ناک برخورد، نیّت می‌‌کند ردِّ مظالم بدهد و از طرفِ امام زمان می‌‌خورد، شیطان راهی در جریانِ خونش ندارد.&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>شیطان جنّ است و می‌‌تواند در خون وارد شود، ولی در قلب، خیر. شبهه می‌‌اندازد، امّا نمی‌‌تواند خللی در ایمان ایجاد کند و به آن دست بزند. نهایتِ کارِ او فقط وسوسه‌گری است و هرچقدر هم نفس کمکش کند، نمی‌‌تواند کسی را به زور وادار به کاری کند.</div><div>&nbsp;</div><div>کسی‌که به خدای تعالی توجه دارد و سعی می‌‌کند نماز بخواند؛ واجب انجام دهد و حرام را ترک کند تا شیطان وسوسه‌اش کرد، می‌‌گوید خدایا نجاتم بده.&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>&nbsp;حضرت آیت الله دستغیب در تفسیر سوره توبه</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>https://t.me/joinchat/AAAAAENRX80sCMD4MYlCpw</div></div> text/html 2020-09-14T06:38:05+01:00 bourseco.mihanblog.com آ نوری بسم الله الرحمن الرحیم امام سجاد (علیه السلام)فرمودند: سه چیز موجب نجات انسان خواهد بود: بازداشت زبان از بدگوئى و غیبت مردم، خود را مشغول به کارهائى کردن که براى آخرت و دنیایش مفید باشد.و همیشه بر خطاها و اشتباهات خود گریان و ناراحت باشد. http://bourseco.mihanblog.com/post/1179 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: large;">بسم الله الرحمن الرحیم</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: large;"><br></span></div><div><p style="text-align: justify; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Koodak">امام سجاد (علیه السلام)فرمودند: سه چیز موجب نجات انسان خواهد بود: بازداشت زبان از&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">بدگوئى و غیبت مردم،</span>&nbsp;خود را مشغول به کارهائى کردن که براى آخرت و دنیایش مفید باشد.و همیشه بر خطاها و اشتباهات خود گریان و ناراحت باشد.</font></span></span></p><p style="text-align: justify; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></span></span></p><p style="text-align: justify; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51);"><font size="4" style="" face="Mihan-Koodak"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">فرا رسیدن سالروز<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;شهادت</span>&nbsp;پیشوای چهارم شیعیان حضرت امام سجاد&nbsp;</span></span><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">(علیه السلام)</span></span><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;را خدمت شما شیعیان آن حضرت تسلیت عرض مینمائیم.</span></span></font></p></div> text/html 2020-09-13T17:29:56+01:00 bourseco.mihanblog.com آ نوری ثمره نماز http://bourseco.mihanblog.com/post/1178 <div>به نام خدا</div><div>ثمره نماز</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>نماز اگر نماز باشد، ابتدا خلقیاتِ بدِ انسان را می‌سوزاند، البته نه یک روز و دو روز. کم‌کم انسان را چنان به خدای تعالی مأنوس می‌کند که دیگر غیر از محبّت پروردگار و ائمۀ اطهار علیهم‌السلام در دلش نمی‌ماند. این ثمره نماز است.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>به‌تدریج معصیت در کامش از حنظل (میوه‌ای بسیار تلخ) تلخ‌تر می‌شود و چنان خودش را می‌گیرد که هیچ معصیتی از اعضاء و جوارحش سر نزند.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>&nbsp;اگر کسی بگوید ما یک عمر نماز می‌خوانیم و هنوز نتوانستیم زبان و چشم و فکر خود را نگه بداریم، عیب از خود اوست، انسان تا وقتی در دنیاست&nbsp; فرصت دارد، باید سعی کند.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>حضرت آیت الله دستغیب در شب سوم ماه محرم سال ۹۸</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>https://chat.whatsapp.com/LBiuaaVeQSh3uI5cRI4RO6</div> text/html 2020-09-12T06:38:27+01:00 bourseco.mihanblog.com آ نوری بدعت http://bourseco.mihanblog.com/post/1177 <div class="row" style="box-sizing: border-box; margin: 0px -15px 3px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: FonixIranSans; font-size: 16px; font-weight: 600; text-align: right;"><div class="col-md-12" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 15px; border: 0px; outline: none; position: relative; min-height: 1px;"><br><div class="message-refnumber ellipsis-text" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 5px 0px 0px 25px; border: 0px; outline: none; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap; overflow: hidden; opacity: 0.7; font-size: 15px; float: left; text-align: left;"><label translate="" class="ng-scope" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; font-size: 0.688rem; text-align: right !important;">شماره سند:</label>&nbsp;<label ng-bind="message.ReferenceNumber" class="ng-binding" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; font-size: 0.688rem; text-align: right !important;">46</label><span style="color: rgb(122, 71, 6); font-size: 0.688rem; background-color: rgb(255, 222, 181); text-align: right;">ی</span></div></div></div><div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: dotted; border-left-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: FonixIranSans; font-size: 16px; font-weight: 600; text-align: right;"><div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none;"><div class="row" style="box-sizing: border-box; margin: 0px -15px; padding: 0px; border: 0px; outline: none;"><div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; min-width: 85px; float: right;"><div class="pull-right" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; float: left !important;"><img class="img-responsive" alt="" ng-src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAGAAAABgCAIAAABt+uBvAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAABl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAhzSURBVHhe7Zx7VxpHGIf7wftHIxdB8JbkxLQRlkVugqLGaEyM5qIR9uYuCCICa2Jtk9YkRtMP0N/uppZMjCDsDG7COc/xnGiEmYd33nnfYeSnsdlGn0voC2pBX1AL+oJa0BfUgr6gFvQFtaAvqAV9QS3oC2pBX1AL+oJa0BfUgt4LGv8S4qc9pzeCCCmjmfpQouLhCyOZ+visfv594rd6AlNB/81c98fL7og2OLWDr0NRiV8sLG3Un8pHExnFG5E8nOwKy/gp/ufYf/RKGSNBlpeRdC2QrA7y6sLz2rp8tLSpP1WOlOqJVj/brp0CtX4qVt7ny8e50t8PNhrBKXEkBiR8HeTlsZkeaGIhCFMaTtfcYSFyv5hd23u49UprwMhHU8pHZf9i8FP8N4ui/unZ9h/jCcnNqdYaJJ6CHtQFYTJDycrdjKxUPyBSVDNSCBftAJUwtSYdesIiS0d0BRmxM70/md3G3IgJdwY0uSa3kMvHZhitNYqCMAF/fOeXX18gsxDz7IaV3EH0QfFmUgokKwxCiZYgjHt0psHNq0jDna2pb2HkpvqZVj8NRPP+eAlPRNURRUEuTl0VXtsbPs3I1Q/RRTWQ2nOeIIwYOzq3YFvquRAEkZcTaK8yWoIGQpKw+46Ykr2otY8/383dzKKMJAdgI3QEZQ/coVxBpxg+AIt3IiM7b4kh5tEuZFYr9LLPOdj1h3hjlRFjsBGbBeHFRNGcflQq6J+IydBArZ9NPyqj1KIXRPYL8sXLS5sNe7f2b4FnWdxo+GJlJwkKpqpz63toKYjJ0ACrOLlSCqScE0EA9WHkvobgJyZDA+SgVfEQTSy9zsN+QeBWSqZaATWDZPfbrDo6U3eMIOwpgajEYAuzQNsxOaeOGkeR5EhsgYagho+XaVeJ5+CVQO+Kwt1Jgrz89sudv4iZUAJr+VdjiTknB2GgHl7d0N4QM6EE8vRwTDLPrcmR2AIVQW5O3iy8JWZCCbHy3sNJ9Ipp+wXhxRyNiwVWu1i+fIzG2EmCMFYfL8nVD8RMaIBK+uHWgfkGETkMu6CyxHyx0tKmzqDbQIYOYY+neT5NRRBWmY/bYrDKxMo7IwFlKZ6Z2SzIGujwlDjzpPJCo5unEaGI04mM7IuqeF5KjuwX5I0Wn4iHbFoN7PHFg39SK6VhpxSKGCXL4w6ASjq7XglSOxKyXxBSJn9fQ4tEzIQSEDS1tOOkVgMZOjglsmtWG2d30orTWo0Iu1ZD2T8JTDmsUDRuK8yuVdkEkbD7zmGVtIl+MykxqIOwFazkXnmjjqqkAV7PgUlBqZ4Q87EdBGl8ece8uEeOwS4oCWoEUtXZNepvjSFD30rJ9M46AC1BRssaEai2rHL1RK199HLGfSpiADZCKQcZjoy7q1Hp3qxCpyY6CfIvh2Pi8HSV3voCtAQBI46yBwOTeY3CQntZfOuJbCN2qNoBFAUBjN7DF9akQzRNxAy7AZvX8kt9MGbcniKe0XaoC0KNyy2o9q4yPFpoXqP3Vk8zdAUBrAI/L9m75aPC8oTzVHPzOQwEGQcgj/Ov7ervsVrX5d+90QKD8AEsBI3NNG6nZLsK68/HrEzWF6AuCGAmbk7ZLNpzwGi8zxOm2HwRMBKEF/yeHdfJ8Qjx5RK947GvYSEIYD4uTnmhvelyv8+V/nYzDB/AThAy0WhM6CaIivqnW0lxJEPr8PBCGAkCmJU/sRt9UMQ8iZm3A3J8Yrnoj++ytAPYCQKYmy9WTq6Urtp8oDJMPy67I8bfQhGPSRumgoDhKF6+mRTbX2tq7XTmyZ4roo1TvjN+IawFAUSBl8u3Xxap9dPEQ4rvfF1ODwRZB7LtRxBK8PvP94eSdG/Uf4seLLGRdG1qaedKh4358rGL7e5+Tg8EDU7tPNw6uFJrhvU4lhCtX29+NAawE4S5mRy4Q8JVr3jC5qrw2sVpCCLGjlgIMr3o6DbQgo/ExOXNRgf38LEk59arvohglkKGJjam6Aqy1Ixk6gMh+e6Msi4foQLq+NzDTFsn889qg1wOmpDsGWiiJchSE5yuovOOLGjooZBHbDl4RfThoRZf1Ebjkocv0tZkvyBLTSAFNQLqF6Sb7pv4r4EmBNSj/KuxuOiNFh1wecF6GS017lAutVKW94xPEiAmZi9YrYimJ+Lh7ZQ8EFZoRJMNgs7VDCUqPl5MP97Fa3ulMqdLoAlBuqG9uTMteSLbZrtv22bXrSBLjRk1eXRMcvUDSzXNbJvHadAUmtMGQtL5J+0QA74qnQv6rCa55w0LmdVdtWbtMuS42QNN2BPC8yqKb7OD60pTJ4IsNcHpfQ8nJldKPYyaSzA0lY+5hYKHk8w/au1Q09UEmWoaRl0zKaCfkvbe007DXQJN6OOii8Ubk8JwupNF164gSw12Uzen3Msq119NMxgqwpxf1LwRKZiqXklTW4LMh9NRbtxKSs/VP/GyECNwBBg2irLY0s5ASDRvxbalqYUgM3CM/XuIz6/kDor6J3uvIbDH0FQ+Ds9rrvDnz/wipkxwmSDrl10hEVUfNqmOe6hrCDRtFt6OJ4ShhNH6Ns+a4JuCYAcZB92zc9fU5WApoAqPPSi6OO2ST0i5WJBlx8+LyG3fU+B8DZJGYrnojhgnTYQEiwsEWXlnkBNQbjk947QD1gdKFn+icmE+IgUZdrL6jXs51Ozfd+w0U9DPJtJWBfCFDXCBIGznC89rbD5b4vqAteKP5CwDzUK+EISfoXmZyCjIXsTvf/dguTxVjlAGXy5I93J0LzdfZxAWoblt4t7+/4LwXRSEDK7HX2fEyrtfJr+4md4sSDc+eOzHW1zNYEdDhmk+wP0sCP8OTu/Hl0s/cvgAtXaKDcpvlNdfCRqMFtbl33+EwucSMP1nytH/V2hnG/8CWY+Vgqo613wAAAAASUVORK5CYII=" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAGAAAABgCAIAAABt+uBvAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAABl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAhzSURBVHhe7Zx7VxpHGIf7wftHIxdB8JbkxLQRlkVugqLGaEyM5qIR9uYuCCICa2Jtk9YkRtMP0N/uppZMjCDsDG7COc/xnGiEmYd33nnfYeSnsdlGn0voC2pBX1AL+oJa0BfUgr6gFvQFtaAvqAV9QS3oC2pBX1AL+oJa0BfUgt4LGv8S4qc9pzeCCCmjmfpQouLhCyOZ+visfv594rd6AlNB/81c98fL7og2OLWDr0NRiV8sLG3Un8pHExnFG5E8nOwKy/gp/ufYf/RKGSNBlpeRdC2QrA7y6sLz2rp8tLSpP1WOlOqJVj/brp0CtX4qVt7ny8e50t8PNhrBKXEkBiR8HeTlsZkeaGIhCFMaTtfcYSFyv5hd23u49UprwMhHU8pHZf9i8FP8N4ui/unZ9h/jCcnNqdYaJJ6CHtQFYTJDycrdjKxUPyBSVDNSCBftAJUwtSYdesIiS0d0BRmxM70/md3G3IgJdwY0uSa3kMvHZhitNYqCMAF/fOeXX18gsxDz7IaV3EH0QfFmUgokKwxCiZYgjHt0psHNq0jDna2pb2HkpvqZVj8NRPP+eAlPRNURRUEuTl0VXtsbPs3I1Q/RRTWQ2nOeIIwYOzq3YFvquRAEkZcTaK8yWoIGQpKw+46Ykr2otY8/383dzKKMJAdgI3QEZQ/coVxBpxg+AIt3IiM7b4kh5tEuZFYr9LLPOdj1h3hjlRFjsBGbBeHFRNGcflQq6J+IydBArZ9NPyqj1KIXRPYL8sXLS5sNe7f2b4FnWdxo+GJlJwkKpqpz63toKYjJ0ACrOLlSCqScE0EA9WHkvobgJyZDA+SgVfEQTSy9zsN+QeBWSqZaATWDZPfbrDo6U3eMIOwpgajEYAuzQNsxOaeOGkeR5EhsgYagho+XaVeJ5+CVQO+Kwt1Jgrz89sudv4iZUAJr+VdjiTknB2GgHl7d0N4QM6EE8vRwTDLPrcmR2AIVQW5O3iy8JWZCCbHy3sNJ9Ipp+wXhxRyNiwVWu1i+fIzG2EmCMFYfL8nVD8RMaIBK+uHWgfkGETkMu6CyxHyx0tKmzqDbQIYOYY+neT5NRRBWmY/bYrDKxMo7IwFlKZ6Z2SzIGujwlDjzpPJCo5unEaGI04mM7IuqeF5KjuwX5I0Wn4iHbFoN7PHFg39SK6VhpxSKGCXL4w6ASjq7XglSOxKyXxBSJn9fQ4tEzIQSEDS1tOOkVgMZOjglsmtWG2d30orTWo0Iu1ZD2T8JTDmsUDRuK8yuVdkEkbD7zmGVtIl+MykxqIOwFazkXnmjjqqkAV7PgUlBqZ4Q87EdBGl8ece8uEeOwS4oCWoEUtXZNepvjSFD30rJ9M46AC1BRssaEai2rHL1RK199HLGfSpiADZCKQcZjoy7q1Hp3qxCpyY6CfIvh2Pi8HSV3voCtAQBI46yBwOTeY3CQntZfOuJbCN2qNoBFAUBjN7DF9akQzRNxAy7AZvX8kt9MGbcniKe0XaoC0KNyy2o9q4yPFpoXqP3Vk8zdAUBrAI/L9m75aPC8oTzVHPzOQwEGQcgj/Ov7ervsVrX5d+90QKD8AEsBI3NNG6nZLsK68/HrEzWF6AuCGAmbk7ZLNpzwGi8zxOm2HwRMBKEF/yeHdfJ8Qjx5RK947GvYSEIYD4uTnmhvelyv8+V/nYzDB/AThAy0WhM6CaIivqnW0lxJEPr8PBCGAkCmJU/sRt9UMQ8iZm3A3J8Yrnoj++ytAPYCQKYmy9WTq6Urtp8oDJMPy67I8bfQhGPSRumgoDhKF6+mRTbX2tq7XTmyZ4roo1TvjN+IawFAUSBl8u3Xxap9dPEQ4rvfF1ODwRZB7LtRxBK8PvP94eSdG/Uf4seLLGRdG1qaedKh4358rGL7e5+Tg8EDU7tPNw6uFJrhvU4lhCtX29+NAawE4S5mRy4Q8JVr3jC5qrw2sVpCCLGjlgIMr3o6DbQgo/ExOXNRgf38LEk59arvohglkKGJjam6Aqy1Ixk6gMh+e6Msi4foQLq+NzDTFsn889qg1wOmpDsGWiiJchSE5yuovOOLGjooZBHbDl4RfThoRZf1Ebjkocv0tZkvyBLTSAFNQLqF6Sb7pv4r4EmBNSj/KuxuOiNFh1wecF6GS017lAutVKW94xPEiAmZi9YrYimJ+Lh7ZQ8EFZoRJMNgs7VDCUqPl5MP97Fa3ulMqdLoAlBuqG9uTMteSLbZrtv22bXrSBLjRk1eXRMcvUDSzXNbJvHadAUmtMGQtL5J+0QA74qnQv6rCa55w0LmdVdtWbtMuS42QNN2BPC8yqKb7OD60pTJ4IsNcHpfQ8nJldKPYyaSzA0lY+5hYKHk8w/au1Q09UEmWoaRl0zKaCfkvbe007DXQJN6OOii8Ubk8JwupNF164gSw12Uzen3Msq119NMxgqwpxf1LwRKZiqXklTW4LMh9NRbtxKSs/VP/GyECNwBBg2irLY0s5ASDRvxbalqYUgM3CM/XuIz6/kDor6J3uvIbDH0FQ+Ds9rrvDnz/wipkxwmSDrl10hEVUfNqmOe6hrCDRtFt6OJ4ShhNH6Ns+a4JuCYAcZB92zc9fU5WApoAqPPSi6OO2ST0i5WJBlx8+LyG3fU+B8DZJGYrnojhgnTYQEiwsEWXlnkBNQbjk947QD1gdKFn+icmE+IgUZdrL6jXs51Ozfd+w0U9DPJtJWBfCFDXCBIGznC89rbD5b4vqAteKP5CwDzUK+EISfoXmZyCjIXsTvf/dguTxVjlAGXy5I93J0LzdfZxAWoblt4t7+/4LwXRSEDK7HX2fEyrtfJr+4md4sSDc+eOzHW1zNYEdDhmk+wP0sCP8OTu/Hl0s/cvgAtXaKDcpvlNdfCRqMFtbl33+EwucSMP1nytH/V2hnG/8CWY+Vgqo613wAAAAASUVORK5CYII=" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; margin: 0px; padding: 0px; outline: none; display: block; max-width: 100%; height: 70px; width: 70px;"></div></div><div class="col-md-10" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 15px; border: 0px; outline: none; position: relative; min-height: 1px;"><span style="box-sizing: border-box; float: right; padding-left: 5px; padding-top: 5px; font-size: 0.75rem !important;"><br></span></div><div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none;"><div class="col-md-10" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 10px; border: 0px; outline: none; position: relative; min-height: 1px; font-size: 0.75rem; color: rgb(89, 89, 89); overflow: hidden;"><a ng-if="receiversExpanded==false" class="toggle-message-receivers icon-arrow-down ng-scope" ng-click="toggleReceivers(true)" style="box-sizing: border-box; background: 0px 0px; color: rgb(66, 139, 202); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; position: absolute; left: 10px; bottom: 0px;"></a></div></div><div class="col-md-12" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 15px; border: 0px; outline: none; position: relative; min-height: 1px;"><div class="parameters" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; display: inline-block;"><div ng-click="isstarclick()" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; display: inline-block; position: relative; width: 1.5em; height: 1.5em;"><i class="icon-star gray-scale-background" ng-class="{'gray-scale-background':message.IsStarred == false}" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 192, 0); cursor: pointer; position: absolute; font-size: 1.5em; top: 4px;"></i></div><br><div ng-click="changeImportance()" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; display: inline-block;"><i class="icon-important isnotimportant" ng-class="{'isimportant':message.IsImportant==true,'isnotimportant':message.IsImportant==false}" style="box-sizing: border-box; color: rgb(217, 217, 217); font-size: 1.5em; position: absolute; top: 4px; cursor: pointer;"></i></div></div></div></div></div></div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: FonixIranSans; font-size: 16px; font-weight: 600; text-align: right;"></span><div class="row" style="box-sizing: border-box; margin: 0px -15px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: FonixIranSans; font-size: 16px; font-weight: 600; text-align: right;"><div class="col-md-11" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 15px; border: 0px; outline: none; position: relative; min-height: 1px;"><div class="veiw-message ng-binding" ng-bind-html="message.TextBody" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; font-weight: normal;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(178, 34, 34);"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 26pt;">سم الله الرحمن الرحیم</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 20pt;">یکی از عوامل قیام امام حسین(علیه السلام) مساله بدعت بود که الان هم متاسفانه در بین مسلمانان رواج پیدا کرده.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 20pt;">اشخاصی در جامعه اسلامی زندگی میکنند که بدعت در دین میگذارند وتبلیغ اینگونه بدعت ها میکنند وبعد هم دلخوش هستند که وقتی مردند آنها را در کنار صالحین ودر جنات عدن قرار دهند ولی نمیدانند که برای صاحب بدعت چه عذاب دردناکی است.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 205);"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 22pt;">&nbsp;بدعت چیست:</span></span><span style="box-sizing: border-box; font-size: 20pt;">&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">بدعت یعنی نو آوری در اعمال واعتقادات دینی وچیزی را وارد دین کردن که در دین وسنت پیامبر وجود نداردوبعد هم آن را ترویج کند.</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 20pt;">مثال:یکی میگه شراب حرام است و منم قبول دارم بد هم هست زشت هم هست&nbsp; در دین هم حرمت آن آمده ولی من دوست دارم شراب بخورم&nbsp; این داره گناه می‌کنه این کافر نیست این مسلمان گنه ‌کار است اما یک وقتی شخصی میاد میگه&nbsp; شراب حرام نیست ربا حرام نیست رشوه حرام نیست حجاب ضروری اسلام نیست این خطرناک است که واجب را غیر واجب وحرام را حلال میداند یا اینکه اشخاصی گوشت گراز،خرگوش، جوجه تیغی و....که در دین اسلام حرام هستند به راحتی مصرف میکنند واز خودشان نو آوری جدید در دین به وجود می آورند وترویج آن هم میکنند وامثال اینگونه اعمال ها همانند ازدواج سفید که متاسفانه در جامعه ما زیاد شده واگر خوب توجه کنید کسانی هم اینگونه کارها را انجام میدهند که به هیچ عنوان سواد دینی&nbsp; وحتی واجبات دینشان که باید هر روز انجام دهند از مسایل آن آگاه نیستند.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 20pt;">امام باقر(علیه السلام) میفرمایند: یکی از کسانی که هیچ حرمتی نداشته وحتی غیبت آن شخص هم جائز میباشد کسی است که بدعت در دین به وجود می آورد.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 20pt;">ودر&nbsp;روایت دیگری آمده صاحبان بدعت در دین بدترین مردم و سگ های جهنم هستند.</span></p></div></div></div> text/html 2020-09-09T13:36:42+01:00 bourseco.mihanblog.com آ نوری عاشقِ امام حسین علیه السلام http://bourseco.mihanblog.com/post/1175 <div>به نام خدا</div>عاشقِ امام حسین علیه السلام <div><br></div><div><br></div><div>در اثر گریه‌ای که بر امام حسین می‌کنید و دلشکسته می‌شوید، قلب و روح شما متوجه امام حسین علیه‌السلام می‌شود. این نشانۀ دوست داشتن امام حسین است. در اثر این دوستی، قلب و روح شما به حسین بن علی اتصال پیدا می‌کند.&nbsp;</div><div><br></div><div>مثل کسی‌که به دریا متصل شده، دیگر چیزی از گناهانش باقی نمی‌ماند، به‌شرط آنکه بعد مواظب باشد و مغرور نشود. غرور یعنی اینکه بگوید من در طول سال گناه می‌کنم و ده شب برای امام حسین علیه‌السلام گریه می‌کنم و سینه می‌زنم، همۀ گناهانم بخشیده می‌شود.&nbsp;</div><div><br></div><div>کسی‌که می‌گوید من عاشق امام حسین هستم، نباید به نامحرم نگاه کند؛ نباید فحاشی کند؛ نباید اذیتِ پدر و مادر کند و گناهان دیگر انجام دهد. یادمان باشد که گناه سیلی زدن به امام حسین علیه‌السلام است.</div><div><br></div><div>حضرت آیت الله دستغیب در محرم سال ۹۷</div><div><br></div><div>https://chat.whatsapp.com/DOtV2PCQjIQJq0Ml97CJGU</div> text/html 2020-09-07T12:10:51+01:00 bourseco.mihanblog.com آ نوری علّت ناامیدی از پرودگار http://bourseco.mihanblog.com/post/1171 به نام خدا <div>علّت ناامیدی از پرودگار</div><div><br></div><div>&nbsp;یکی از عوامل نا امیدی گناهانِ زیاد است. وقتی گناه روی گناه انباشته شد، شیطان هم وسوسه می‌کند و می‌گوید خدا مرا نمی‌بخشد.&nbsp;</div><div><br></div><div>عاملِ دیگر ناشکری از نعمت‌های خداست. ناشکری و فراموش کردن نعمت، انسان را از رحمت خدا نامید می‌کند و وقتی ناامید شد، می‌گوید نه دینی وجود دارد و نه ایمانی.&nbsp;</div><div><br></div><div>عاملِ مهمِ دیگر، توهین به پدر و مادر و اذیتِ آنهاست. اگر پدر و مادر آه بکشند، زندگی انسان نابود می‌شود.&nbsp;</div><div><br></div><div>در مقابل، تقوا و سعی بر ترک گناه، شکرِ نعمت و احترام به پدر و مادر باعث می‌شود روز به روز امید انسان بیشتر شود.</div><div>&nbsp;</div><div>حضرت آیت الله دستغیب در محرم سال ۹۷</div><div><br></div><div>https://chat.whatsapp.com/DOtV2PCQjIQJq0Ml97CJGU</div> text/html 2020-09-07T12:09:18+01:00 bourseco.mihanblog.com آ نوری صورت واقعی گناه http://bourseco.mihanblog.com/post/1170 به نام خدا <div>صورت واقعی گناه</div><div><br></div><div>&nbsp; نماز پاک کنندۀ گناهان است، امّا نه به این معنا که انسان هرچه خواست گناه کند، به این امید که با چند رکعت نماز پاک شود. چنین کسی کجا نمازش قبول می‌شود؟ قبولی نماز منوط به تقواست.</div><div><br></div><div>&nbsp;همچنان که غلط است کسی بگوید یک سال گناه می‌کنم و با عزاداری برای امام حسین علیه‌السلام همۀ گناهانم پاک می‌شود. این کار پا گذاشتن بر خون حسین علیه‌السلام است.</div><div> </div><div>اگر نماز یا گریه بر امام حسین علیه‌السلام گناهان را می‌ریزد، از رحم خداست، امّا رحم خدا شامل کسی می‌شود که به خودش رحم کند و نخواهد با خدا و کتاب خدا و ائمۀ اطهار علیهم‌السلام دشمنی کند. اگر کسی شمشیر به امام حسین بزند و بعد بنشیند گریه کند و باز برخیزد و شمشیر بزند و باز گریه کند، آیا گناهانش پاک می‌شود؟ صورت واقعی گناه همین است. </div><div> </div><div>حضرت آیت الله دستغیب در محرم سال ۹۸</div><div><br></div><div>https://chat.whatsapp.com/IKohTDr9Q5bCxtXR3DarL7</div> text/html 2020-09-02T10:28:28+01:00 bourseco.mihanblog.com آ نوری حضور قلب http://bourseco.mihanblog.com/post/1169 به نام خدا <div><div>حضور قلب</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>کسی که از صبح تا ظهر چشمش به همه‌چیز افتاده، وقتی به نماز می‌ایستد، هرچه دیده در ذهنش می‌چرخد. این چه نمازی است؟ چه لزومی دارد در کوچه و خیابان دائم به این‌طرف و آن‌طرف نگاه کند؟ سرش را پایین بیندازد و راه خود را برود. وقتی گوش هزار چیز شنیده، معلوم است نمی‌تواند حواسش را در نماز جمع کند. باید حواسش باشد چه گوش می‌دهد.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>اگر در طول روز خود را جمع کند و خدا را فراموش نکند، می‌تواند کم‌کم موفق شود به خواندن نمازِ خوب شود، امّا وقتی حواسش همه‌جا هست و هرچه شد می‌شنود و می‌بیند و می‌گوید، قهراً از اول نماز تا آخر همین است.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>حضرت آیت الله دستغیب در شب چهارم محرم سال ۹۸</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>https://chat.whatsapp.com/IKohTDr9Q5bCxtXR3DarL7</div></div> text/html 2020-09-02T07:52:04+01:00 bourseco.mihanblog.com آ نوری فرا رسیدن سالروزشهادت پیشوای چهارم شیعیان حضرت امام سجاد (علیه السلام) ر ا تسلیت عرض مینمائیم. http://bourseco.mihanblog.com/post/1168 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">به نام خدا</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;"><br></span></div><div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">امام سجاد (علیه السلام) فرمودند: عَجِبْتُ لِمَنْ یَحْتَمى مِنَ الطَّعامِ لِمَضَرَّتِهِ، کَیْفَ لایَحْتَمى مِنَ الذَّنْبِ لِمَعَرَّتِهِ</font></span></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">فرمود: تعجّب دارم از کسى که نسبت به تشخیص خوب و بد خوراکش اهتمام می ورزد که مبادا ضررى به او برسد، چگونه نسبت به گناهان و دیگر کارهایش اهمیّت نمى دهد، و نسبت به&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">مفاسد دنیائى</span>، آخرتى<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">&nbsp;روحى، فکرى، اخلاقى</span>&nbsp;و… بى تفاوت است.</font></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><font size="3" style="" face="Mihan-IransansBold"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">فرا رسیدن سالروز<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">شهادت</span>&nbsp;پیشوای چهارم شیعیان حضرت امام سجاد&nbsp;</span></span><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">(علیه السلام)</span></span><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;ر ا تسلیت عرض مینمائیم.</span></span></font></p></div> text/html 2020-08-29T14:14:58+01:00 bourseco.mihanblog.com آ نوری حسینا به عشق تو ما زنده ایم http://bourseco.mihanblog.com/post/1167 به نام خدا <div><div>حسینا به عشق تو ما زنده ایم</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>همۀ ما از برکت ائمۀ اطهار علیهم‌السلام این‌طور هستیم که اگر قرار شد بین همسر و فرزندمان با حسین بن علی علیه‌السلام یکی را انتخاب کنیم، امام حسین را انتخاب می‌کنیم و بیشتر دوستش می‌داریم؛ این ایمانِ ماست و ان‌شاءاللّه موقعِ امتحان هم همین‌طور باشیم.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>&nbsp;یکی از اصحاب امام حسین در شب عاشورا گفت: یا حسین اگر در راه شما کشته شوم و بدنم را بسوزانند و خاکستر شوم و دوباره زنده شوم و دوباره کشته شوم، تا هفتاد مرتبه، دست از شما برنمی‌دارم. چرا؟ چون حسین علیه‌السلام را جلوه تمام اسماء و صفات خدای تعالی می‌داند. این فهم را از خدا خواسته و خدا کمکش کرده.&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>البته خدا برای همه می‌خواهد و برای همین ما را خلق کرده، ولی چه کنیم که نفس نمی‌‌گذارد. مظاهر دنیا و ریاست و مال اجازه نمی‌دهند حرکت درستی انجام دهیم.</div><div>&nbsp;</div><div>حضرت آیت الله دستغیب در شب عاشورا سال ۹۷</div><div>https://chat.whatsapp.com/LBiuaaVeQSh3uI5cRI4RO6</div></div> text/html 2020-08-29T04:39:57+01:00 bourseco.mihanblog.com آ نوری لطف و کَرَم شما اهل‌بیت به این وسعت شامل حال ماست، پس چطور ممکن است در بیماری یا حال احتضار ما را رها کنید؟ قرارِ خدای تعالی این است که به این دنیا بیاییم و با او آشنا بشویم و برویم... http://bourseco.mihanblog.com/post/1166 به نام خدا <div><div>&nbsp;آیت اللّه سید علی محمد دستغیب:</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>لطف و کَرَم شما اهل‌بیت به این وسعت شامل حال ماست، پس چطور ممکن است در بیماری یا حال احتضار ما را رها کنید؟</div><div>قرارِ خدای تعالی این است که به این دنیا بیاییم و با او آشنا بشویم و برویم...</div><div>&nbsp;ما و شما همه میگوییم یا حسین! ما، شما را رها نمی‌کنیم؛ علامتش هم این است که الان به امام حسین علیه‌السلام قول می‌دهیم که از این به بعد گناهی از ما سر نزند و کاری کنیم که شما از ما راضی باشید.</div><div><br></div><div><br></div><div>محرم ۹۵ شب نهم ، ۹۵/۰۷/۱۹</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><br></div><div>گزیده_سخنرانی</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>&nbsp; &nbsp; DastgheibQoba.org</div><div><br></div></div> text/html 2020-08-28T12:30:11+01:00 bourseco.mihanblog.com آ نوری قول به امام حسین بدهیم که... http://bourseco.mihanblog.com/post/1165 به نام خدا <div><div>&nbsp;قول به امام حسین بدهیم که...</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>امروز زیر خیمه‌ی حضرت ابا عبد اﷲ علیه السلام قول می‌‌دهیم تغییری در زندگی خود ایجاد کنیم؛ سعی کنیم گناهی از ما سر نزند؛‌</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>کاری کنیم که، امام حسین علیه السلام از ما راضی باشد؛ ‌به پدر و مادر احترام بگذاریم؛ به همسر، فرزندان و دوستان خود احترام بگذاریم.&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>قول می‌‌دهیم دل خود را با همه صاف کنم؛ سوء ظن به هیچ کس، علی الخصوص به خدا، پیامبر، اهل بیت و مؤمنان نداشته باشیم؛ کبر، بخل، کینه، ریا، عجب و دیگر صفات بد را از خود دور کنیم.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>&nbsp;زیر خیمه‌ی حسین علیه السلام نشسته‌ام برای همین؛ ‌آمده‌ام پاک شوم و می‌خواهم از این به بعد همین راه را ادامه دهم؛ ‌مبادا اینجا بر حسین علیه السلام اشک بریزم و بیرون اینجا بر او خنجر بکشم.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>حضرت آیت الله دستغیب در شب نهم محرم سال ۹۵</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>https://chat.whatsapp.com/LBiuaaVeQSh3uI5cRI4RO6</div></div> text/html 2020-08-27T13:24:06+01:00 bourseco.mihanblog.com آ نوری خرین وصیت امام حسین علیه السلام http://bourseco.mihanblog.com/post/1164 به نام خدا <div><div>&nbsp;آخرین وصیت امام حسین علیه السلام</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>از امام باقر علیه‌السلام:</div><div>هنگامى که مرگ پدرم على بن الحسین فرا رسید، مرا به سینۀ خود چسباند و فرمود: فرزندم! تو را سفارش کنم به آنچه پدرم هنگام مرگ به من سفارش کرد، و به همان چیزى که او یاد آور شد پدرش به آن وصیت کرده بود: «پسرم، مبادا به کسى که در برابر تو یاورى جز خدا نیابد، ستم کنى!»</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>مثلاً فرزندتان را بی‌جهت یا حتی به‌خاطرِ خطایی که کرده، کتک نزنید؛ چراکه ممکن است آه بکشد. اگر دلش شکست، کجا رود؟ همچنین اقوام دیگر و سایر افراد. مبادا با دست یا زبان یا با کارهای دیگر به آنها ستم کنید یا آبرویشان را بریزید.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>شهید آیت‌اللّه دستغیب در یکی از کتاب‌هایشان نوشته‌اند دو کودک، یکی مسلمان و دیگری یهودی مقابل مغازۀ نانوایی بازی می‌کردند. کودک مسلمان ریگ داغی که تازه از تنور درآمده بود، در لباس یهودی انداخت و او را سوزاند. کودک یهودی آهی کشید و گفت الهی به خانه نرسی. کودک مسلمان به خانه نرسیده، مرد.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>آه مظلوم این‌طور است؛ از هرکه باشد. درست است او هم کودک بود و نمی‌فهمید، ولی ظلم این‌طور است و این بازتاب را دارد.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>حضرت آیت الله دستغیب در شب هشتم محرم سال ۹۸</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>https://chat.whatsapp.com/DOtV2PCQjIQJq0Ml97CJGU</div></div>