زندگی سوی کمال چه كرده ای با ما خبر نداری!؟ http://bourseco.mihanblog.com 2018-06-18T17:27:11+01:00 text/html 2018-04-21T06:43:08+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ عرض تبریك فرا رسیدن سالروز ولادت با سعادت گلهای باغ نبوت وامامت حضرت ابا عبد الله الحسین و قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس وحضرت امام سجاد http://bourseco.mihanblog.com/post/732 <p align="center"><span dir="rtl"><font color="maroon" face="Shruti" size="4">بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ</font></span></p> <p align="justify"><font color="green" face="Shruti" size="4">عرض تبریك فرا رسیدن سالروز ولادت&nbsp; با سعادت گلهای باغ نبوت وامامت حضرت</font></p> <p align="justify"><font color="green" face="Shruti" size="4">&nbsp;ابا عبد الله الحسین و&nbsp; قمر بنی&nbsp;هاشم حضرت ابوالفضل العباس وحضرت امام سجاد&nbsp;</font></p> text/html 2018-04-15T07:04:46+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه بسم الله الرحمن الرحیم رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود: بدترین افراد كسی است كه آخرت خود را به دنیایش بفروشد و بدتر از او آن كسی خواهد بود كه آخرت خود را برای دنیای دیگری بفروشد. http://bourseco.mihanblog.com/post/731 <div style="" dir="rtl" scroll="auto"> <p style=""><font color="#800000" face="Shruti" size="4">بسم الله الرحمن الرحیم</font></p><p style="font-family: Tahoma;"><font color="maroon" face="Shruti" size="4">رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود:</font></p> <p align="right" style="font-family: Tahoma;"><font face="Shruti" style=""><font color="#004080" style="" size="4">&nbsp;<font style="">بدترین افراد كسی است كه آخرت خود را به دنیایش بفروشد و بدتر از او آن كسی خواهد بود كه آخرت خود را برای دنیای دیگری بفروشد.</font></font></font></p></div> text/html 2018-04-11T09:27:56+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه بسم الله الرحمن الرحیم حضرت امام موسی كاظم (علیه السلام) فرمود: تمام علم مردم را در چهار مورد شناسائى كرده ام: ... http://bourseco.mihanblog.com/post/730 <div style="" dir="rtl" scroll="auto"> <p style=""><font face="Shruti" size="4">بسم الله الرحمن الرحیم</font></p><p style="font-family: Tahoma;"><font face="Shruti" size="4">حضرت امام موسی كاظم (علیه السلام) فرمود: </font></p> <p style="font-family: Tahoma;"><font size="4"><font face="Shruti">تمام علم مردم را در چهار مورد شناسائى كرده ام</font><font face="Shruti">: <br></font></font></p> <p style="font-family: Tahoma;"><font size="4"><font color="maroon" face="Shruti">اوّلین آن ها این كه پروردگار و آفریدگار خود را بشناسى و نسبت به او شناخت پیدا كنى</font><font color="maroon" face="Shruti">. <br></font><font color="blue" face="Shruti">دوّم، این كه بفهمى كه از براى وجود تو و نیز براى بقاء حیات تو چه كارها و تلاش هائى صورت گرفته است</font><font face="Shruti"><font color="blue">.</font> <br></font><font color="#004000" face="Shruti">سوّم، بدانى كه براى چه آفریده شده اى و منظور چه بوده است</font><font face="Shruti"><font color="#004000">.</font> <br></font><font face="Shruti"><font color="#400040">چهارم، معرفت پیدا كنى به آن چیزهائى كه سبب مى شود از دین و اعتقادات خود منحرف شوى</font> </font></font></p> <p style="font-family: Tahoma;"><font face="Shruti" size="4">(یعنى راه خوشبختى و بدبختى خود را بشناسى و در جامعه چشم و گوش بسته حركت نكنى).</font></p> <p align="justify" style="font-family: Tahoma;"><font face="Shruti" style="" size="4">فرا رسیدن سالروز <font color="red" style="">شهادت</font> باب الحوائج حضرت امام موسی كاظم <font style="">(علیه السلام )</font> را تسلیت وتعزیت عرض مینمائیم.</font></p></div> text/html 2018-03-19T06:57:06+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه بسم الله الرحمن الرحیم رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَیْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِیدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآیَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَیْرُ الرَّازِقِینَ (مائده/114) http://bourseco.mihanblog.com/post/729 <div style="" dir="rtl" scroll="auto"> <p align="center" style=""><font color="#804040" style="" face="Mihan-Yekan" size="4">بسم الله الرحمن الرحیم</font></p> <p align="center" style=""><span style="TEXT-ALIGN: right"><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp;<font color="#804040">رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَیْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِیدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآیَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَیْرُ الرَّازِقِینَ</font> (مائده/114)</font></span></p> <p align="justify" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="4">همه در تکاپوی عیدند،&nbsp;دستفروشان به خط شده و بازارچه ها که باز هم از صف ازدحام جمعیت کم می آورند و جاده ها که هنوز چند روز مانده به عید، نوروزی شده اند، همه تلاش می کنند به شادترین شکل ممکن، سال کهنه را به سینه خاطرات بسپارند و مهیای احسن الحال شوند.<br>شادی زیباست، جامه نو به تن کردن و خانه تکانی دل و خانه و شهر و خرید و تغییر و با هم بودن ها و سفر و هر چه باعث حال خوب شود، زیباست اما زیباتر وقتی می شود که همه شاد باشند و نوروز به خانه همه، سرکی هر چند کوتاه بکشد.<br>اما در و دیوارهای فقر زیر پوست همین شهر و آسمانی که همه ما در آن نفس می کشیم و به دنبال حال خوب عیدیم، خیلی، نوروز را نمی شناسند، پدرانی آبرودار و شرمسار از شرایط اقتصادی و جیبی که موقعیت پدر خانواده را نمی فهمد که عید باید یاری اش می کرد و نکرد.<br>و کودکانی که عید را فقط در نقش ماهی و سبزه بساط دوره گردان و مغازه دارها لمس می کنند چون در این چاردیواری چیزی عوض نمی شود نه لباس تازه ای بر قامت خانه و نه اهالی خانه.<br>قلک دلش که می شکند پر از اشک های کودکانه است پر از قیمت کیف هایی که نخریده، عروسک هایی که نداشته و تنقلات بچه گانه ای که نخورده، نخواستن را بلد شده است. یاد گرفته که باید بزرگ فکر کند، از ابتدا نداری را بخش کرده است.<br>زیر پوست اجتماع پر است از ویروس فقر که خوره وار پیش می راند، اینجا پر از قلب هایی است که فقط طعم حسرت را چشیده اند، خروار خروار نداری را قاب کرده اند و بر دیوار خانه کوبیده اند، نه گردی می توان از سقف فرویخته خانه روفت و نه امیدی برای نوکردن جامه هست.<br>&nbsp;هزاران کودک بی سرپرست در کشور هر شبانه روز، آینده خود را در دلهره های کودکانه ضرب می کنند تا رقمی به دست بیاید که آسوده آنها را به آغوش خوابی آرام ببرد،&nbsp;و زنان بی&nbsp;سرپرست ، که هر روز بر ساعت کار و رنج و قناعت خود پیمانه ای می ریزند تا از قافله طبقه سومی حداقل جانمانند.<br>میلیون ها پدر لحظه به لحظه از حساب پس انداز در کنار خانواده بودن، کسر می کنند تا بر ذخیره اندوخته برای پاک کردن عرق شرم و کمبودهای خانواده، اضافه کنند تا مگر خود را از نقطه زیرین خط فقر به خود خط بکشانند.</font></p><span lang="AR-SA" style="color: rgb(192, 0, 0);"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="4"><font style=""> <p class="MsoNormal" style="unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" align="center"><span lang="AR-SA" style="">نوروز می آید</span><span lang="AR-SA" style="">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" align="center"><span lang="AR-SA" style="">تا درد فقر و نداری بیش از هر زمان دیگر</span><span lang="AR-SA" style="">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" align="center"><span lang="AR-SA" style="">دل کوچک کودکان فقیر را بفشارد</span><span lang="AR-SA" style="">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" align="center"><span lang="AR-SA" style="">کودکانی که زمستانی سرد را با کفش های پاره و لباس های کهنه</span><span lang="AR-SA" style="">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" align="center"><span lang="AR-SA" style="">در کلبه های محقرانه و سرد و دود گرفته سپری کرده اند</span><span lang="AR-SA" style="">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" align="center"><span lang="AR-SA" style="">کودکانی که با بوی برنج و گوشت مدت هاست بیگانه اند</span><span lang="AR-SA" style="">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" align="center"><span lang="AR-SA" style="">کودکانی که طعم میوه را فراموش کرده اند</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" align="center"><span lang="AR-SA" style="">نوروز می آید تا درد فقر و نداری بغض در گلوی کودکان فقیر گره زند</span><span lang="AR-SA" style="">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" align="center"><span lang="AR-SA" style="">و قطره اشکی از گوشه چشمی بچکاند</span><span lang="AR-SA" style=""><font color="#000000">&nbsp;&nbsp;</font></span><span lang="AR-SA" style="">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="">..</span><span lang="AR-SA" style="">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" align="center"><span lang="AR-SA" style="">لباس های فاخر و نو ، میوه و آجیل های رنگارنگ،</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" align="center"><span lang="AR-SA" style="">اسکناس های تا نخورده ،برای ثرونمندان است</span><span lang="AR-SA" style="">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" align="center"><span lang="AR-SA" style="">و سهم</span><span lang="AR-SA" style="">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style=""> تو ای کودک فقیر</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" align="center"><span lang="AR-SA" style="">حسرت است</span><span lang="AR-SA" style="">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" align="center"><span lang="AR-SA" style="">&nbsp;تو به یک تخم مرغ رنگی دل شاد کن</span><span lang="AR-SA" style="">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" align="center"><span lang="AR-SA" style="">نوروز برای تو همین است</span><span lang="AR-SA" style="">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" align="center"><span lang="AR-SA" style="">شاید یک ثروتمند دل به رحم آمده اتفاقی از کوچه فقر بگذرد</span></p> <p class="MsoNormal" style="unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" align="center"><span lang="AR-SA" style="">و لباس کهنه دردانه اش را برایت هدیه کند</span><font color="#000000"><span lang="AR-SA" style="">&nbsp;</span></font></p><font color="#000000"><span lang="AR-SA" style=""> <p class="MsoNormal" style="unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" align="center"><span lang="AR-SA" style="">وتو با حسرت بگویی</span><span style="" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p></span></font><font color="#000000"><span lang="AR-SA" style=""><o:p><span lang="AR-SA" style="color: rgb(192, 0, 0);"> <p class="MsoNormal" style="unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" align="center"><span lang="AR-SA" style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نه، نوروز مال فقرا نیست</span><span lang="AR-SA" style="">&nbsp;....</span></p> <p class="MsoNormal" style="unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" align="center"><span lang="AR-SA" style=""><font color="#400080">ودر این میان چه لذت بخش است زندگی كسانی كه تقسیم كردند شادی خود را با دیگران</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" align="center"><span lang="AR-SA" style="">با عرض تبریك میلاد با سعادت امام محمد باقر(علیه السلام) سال خوبی را برای شما همكاران گرامی وخانواده محترمتان از خداوند متعال خواستارم به امید روزی كه همه در كنار هم طعم ولذت شاد بودن را حس كنیم.</span></p> <p class="MsoNormal" style="unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" align="center"><span lang="AR-SA" style=""><span class="st"><span dir="rtl">&nbsp;<font color="#0000a0"><span class="st"><span dir="rtl"><font color="#800040">الّلهُــــــمَّ عَجِّــــــلْ لِوَلِیِّکَــــــ الْفَـــــــــرَجْ</font></span></span></font></span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" align="center"><span lang="AR-SA" style=""></span>&nbsp;</p></span></o:p></span></font> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align="right"><o:p><font color="#000000">&nbsp;</font></o:p></p> </font><p class="MsoNormal" style="text-align: center;">&nbsp;</p></font></span></div> text/html 2018-03-12T08:36:39+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه بسم الله الرحمن الرحیم رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) در مجلسی سوره زلزال را می خواند تا رسید به این آیه: وَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَهُ فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَهُ http://bourseco.mihanblog.com/post/728 <div itemprop="articleBody"> <p style="unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir="rtl"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><span lang="FA" style=""></span>&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><font color="maroon" style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium;">بسم الله الرحمن الرحیم</font></p><span lang="FA" style=""><font size="3" style=""><font face="Mihan-Nassim"> </font><p style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim"><span lang="FA" style="">رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) در مجلسی</span><span lang="FA" style="">&nbsp;</span><span lang="FA" style=""> سوره زلزال را می خواند تا رسید به این آیه:</span><span style="" dir="ltr"><o:p></o:p></span></font></p> <p style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA" style="">وَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَهُ </span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA" style="">فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَهُ </span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim"><span lang="FA" style="">پس هر آن کس که اندکی کار نیک یا بد انجام دهد،نتیجه </span><span lang="FA" style="">&nbsp;</span><span lang="FA" style="">آن را می بیند</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span style="" dir="ltr"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim"><span lang="FA" style="">یک نفر عرب صحرا نشین سخت تحت تأ ثیر قرار گرفت و عرض کرد: ای رسول خدا مثقال ذره؟! (یعنی حتی یک ذره عمل فراموش نمی شود؟</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span style="" dir="ltr"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>(</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim"><span lang="FA" style="">پیامبر (ص) فرمود: آری. </span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim"><span lang="FA" style="">بادیه نشین: فریاد برآورد: واحسرتا وا <strong>اسفا</strong>ه (وای بر من در مورد آشکار شدن بدی) و گریه می کرد</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim"><span lang="FA" style="">گفت: اگر در قران هیچ آیه ای غیر از این نباشد برای انسان بس است</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim"><span lang="FA" style="">رسول خدا (ص ) وقتی حال او را دید، فرمود این بادیه نشین کسی است که دلش از ایمان، خبر می دهد و آمیخته با ایمان است. </span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA" style="">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim"><span lang="FA" style=""><font color="red">نكته:</font> خداوند یكی از نشانی های مهم اهل ایمان را دگرگونی احوال با شنیدن آیات قران میداند:</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA" style="">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p><font face="Mihan-Nassim"><font size="3" style=""><span lang="FA" style=""><span lang="FA" style=""> <p style="unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir="rtl"><font color="#004080"><span lang="FA" style="">إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِیَتْ عَلَیْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ</span><span lang="FA" style=""> </span><span lang="AR-SA" style="">إِیمَانًا</span></font><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></p></span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font> </font><p style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim"><span lang="FA" style="">مؤمنان همان كسانى‏ اند كه چون خدا یاد شود دلهایشان بترسد و چون آیات</span><span lang="FA" style="">&nbsp;</span><span lang="FA" style="">الهی بر آنان خوانده شود بر ایمانشان بیفزاید(انفال/2)</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA" style="">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p><font size="3" style=""><span lang="FA" style=""><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Nassim"> </font><p style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><font color="red" face="Mihan-Nassim"><span lang="FA" style="">وبه یقین چه روز گار سختی خواهیم داشت اگر فكر كنیم نتیجه كار هایمان را نمی بینیم &nbsp;و</span><span lang="FA" style="">&nbsp;</span><span lang="FA" style="">آیات الهی هیچ دگرگونی در زندگی ما به وجود نیاورد.</span></font></p><font color="red" size="3" style=""><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Nassim"> </font><p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align="right"><br></p></span></font></span></span></font></font></span></div> text/html 2018-03-07T07:15:54+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ تبریك به مناسبت فرا رسیدن میلاد با سعادت انسیّةحوراء ، سیدةالنساء ، حضرت زهرا (سلام الله علیها ) http://bourseco.mihanblog.com/post/727 <div style="" dir="rtl" scroll="auto"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="5"><span dir="rtl"></span> </font><p align="center" style=""><font color="maroon" style=""><font style="" face="Mihan-Yekan" size="5"><font color="maroon" style="">بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ</font> </font></font></p> <p align="justify" style=""><font color="#000040" style="" face="Mihan-Yekan" size="5">تبریك به مناسبت فرا رسیدن&nbsp; میلاد با سعادت&nbsp;انسیّةحوراء&nbsp;،&nbsp;سیدةالنساء&nbsp;&nbsp;، حضرت زهرا (سلام الله علیها )</font></p></div> text/html 2018-03-07T06:44:21+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ عارفی از شاگردانش پرسید به نظر شما چه زمانی میتوانیم بگوئیم ظلمت شب تمام شده و سپیده دم آغاز گشته است؟ http://bourseco.mihanblog.com/post/726 <div style="" dir="rtl" scroll="auto"> <p align="center" style=""><font color="maroon" style=""><font style="" face="Mihan-Nassim" size="4"><font color="maroon" style="">بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ</font> </font></font></p> <p style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;عارفی از شاگردانش پرسید به نظر شما چه زمانی&nbsp; میتوانیم بگوئیم ظلمت شب تمام شده و سپیده دم آغاز گشته است؟</font></p> <p style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">یكی گفت: زمانی كه آدم از فاصله معینی بتواند سگ ومیش را از هم تشخیص دهد در آن هنگام&nbsp;شب تمام گشته وروز آغاز میشود.</font></p> <p style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">دیگری گفت: زمانی كه بتوانیم درخت زیتون را از درخت انجیر تشخیص دهیم.</font></p> <p style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">سومی گفت: زمانی كه&nbsp; خورشید بیرون بیاید وهمه جا&nbsp;روشن شود.</font></p> <p style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">عارف گفت: <font color="#000040">همه اینها درست اما حقیقتاً زمانی كه یك نفر از راه برسد و ما فكر كنیم كه او برادر ماست ظلمت شب تمام شده و روز آغاز میشود.</font></font></p> <p style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">تا انسان ها همه چیز را برای خود میخواهند كه&nbsp;اول خودشان به نوایی برسند وبعد اگر دلشان سوخت شاید به فكر دیگری هم بیفتند&nbsp; در ظلمت شب به سر میبرند واز ایمان بی بهره.&nbsp;تا انسان ها به فكر دیگران نباشند ودیگران را برادر دینی خود نخوانندكه از انجام بدی و ظلم در حق آنها خود داری نمایند&nbsp;در ظلمت شب به سر میبرند.</font></p> <p style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">این داستان&nbsp;را مولایمان حضرت علی (ع) با تعبیر زیباتری بیان كرده.<span class="arabic"><span style="COLOR: #008000"><font color="#000000"><strong>كه این سخن حضرت میزان ایمان انسان را میرساند.</strong></font></span></span></font></p> <p align="right" style=""><span class="arabic"><span style="COLOR: #008000"><font face="Mihan-Nassim" size="4">"یَا بُنَیَّ اجْعَلْ نَفْسَكَ مِیزَاناً فِیمَا بَیْنَكَ وَ بَیْنَ غَیْرِكَ فَأَحْبِبْ لِغَیْرِكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَ اكْرَهْ لَهُ مَا تَكْرَهُ لَهَا"</font></span></span></p> <p style=""><span class="arabic"><span style="COLOR: #008000"><font color="#000000"><font face="Mihan-Nassim" size="4">'اى فرزند عزیز، نفس خویش را میزانى بین خود و بین دیگران قرار ده و <strong>آنچه كه براى خود دوست می‎داری، برای دیگران هم دوست بدار و آنچه براى خود نمى‏پسندى، براى دیگران هم مپسند. (نهج البلاغه/نامه 31)</strong></font></font></span></span></p> <p style=""><span class="arabic"><span style="COLOR: #008000"><font color="red"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><strong>آیا</strong>&nbsp; ما <strong>این چنین هستیم........</strong></font></font></span></span></p> <p align="center" style="font-size: x-small; font-family: Tahoma;"><br></p></div> text/html 2018-02-19T09:52:00+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه بسم الرحمن الرحیم فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت زهرا (سلام الله علیها) را تسلیت عرض مینمائیم. http://bourseco.mihanblog.com/post/725 <div style="" dir="rtl" scroll="auto"> <p style=""><font face="Shruti" size="3">بسم الرحمن الرحیم</font></p><p style="font-family: Tahoma;"><font face="Shruti" size="3">افسوس از سوره کوثر که در آن خانه گِلین، همسایه اهالی غفلت و سنگدلی شد! آه از زمزمه ‏های شرحه شرحه بتول که در نیمه‏ شبِ سجاده و تسبیح، ارکان عرش را به لرزه می ‏افکند! آه از ریحانه رسول خدا صلی‏ الله‏ علیه ‏و‏ آله که در مشام حسادتِ زمین، به هدر می‏رفت و چشمانِ حقیقت‏ ستیز زمانه، رخساره طهارتش را طاقت نداشت.</font></p> <p style="font-family: Tahoma;"><font face="Shruti" style="" size="3">فرا رسیدن سالروز <font color="red" style="">شهادت</font> حضرت زهرا<font style=""> (سلام الله علیها)</font>&nbsp; را تسلیت عرض مینمائیم.</font></p></div> text/html 2018-02-13T04:47:30+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه بسم الله الرحمن الرحیم كمك به نیازمندان http://bourseco.mihanblog.com/post/724 <div style="" dir="rtl" scroll="auto"> <p style=""><font face="Mihan-Koodak" style="" size="4">به نام خدا</font></p> <p style=""><font face="Mihan-Koodak" size="4">با عرض سلام،</font></p> <p style=""><font face="Mihan-Koodak" size="4">یكی از دوستان جهت كمك به نیازمندان از ا ریال تا ... در طول سال و مخصوصاً شب عید و قبل از مهر، شماره حسابی داده است. در صورت&nbsp;امكان و تمایل در این امر خیر می توانید مشاركت فرمایید.&nbsp;</font></p> <p style=""><font face="Mihan-Koodak" style="" size="4">با تشكر</font></p></div> text/html 2018-02-05T07:43:35+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه بسم الله الرحمن الرحیم یَآ أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ‏. http://bourseco.mihanblog.com/post/723 <div style="font-family: Tahoma;" dir="rtl" scroll="auto"> <p align="center" style=""><font color="maroon" face="Shruti" style="" size="3">بسم الله الرحمن الرحیم</font></p> <p style=""><font color="maroon" face="Shruti" size="3">یَآ أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ‏.</font></p> <p style=""><font face="Shruti" size="3">اى كسانى كه ایمان آورده‏اید! از خداوند&nbsp;بترسید و هر كس به آن چه براى فرداى (قیامت) خود فرستاده است، خوب بنگرد. باز هم از خدا&nbsp;بترسید كه خداوند به آنچه انجام مى‏دهید، به خوبى آگاه است.(سوره حشر/18)</font></p> <p style=""><font color="green" face="Shruti" size="3">این یكی از زیباترین آیه&nbsp;های قرآن است جهت به كمال رسیدن واصلاح نفس وخود سازی</font></p> <p style=""><font color="green" face="Shruti" size="3">در این آیه خداوند به اهل ایمان هشدار میدهد مراقب اعمال خود باشید وبه آنچه انجام می دهید خوب بنگرید وبه اعمالی كه&nbsp; از این دنیا برای قیامت خود می فرستید دقت كنید مبادا اعمالی باشد كه باعث نجات شما نشود در این آیه خداوند نمی فرماید ای مردم بلكه می گوید ای اهل ایمان قطعا اهل ایمان مراقب هستند كه اعمال خطا وگناهی به عمد مرتكب نشوند چون خطاب در آیه اهل ایمان هستند یعنی مراقب اعمال خوبی هم كه انجام&nbsp; می دهید باشید زیرا چه بسا اعمال خوب ونیك وصالحی انسان انجام بدهد ولی از او نپذیرند چون كه مطابق با دستورات&nbsp;حق وسیره نبوی نبوده شاید آن عمل را هم خالصانه برای خدا انجام داده ولی چون رعایت بعضی از دستورات نكرده عمل را نمی پذیرند مثل شخصی كه نماز میخواند ولی وضوی او اشتباه است یا اعمال او آلوده به شرك، ریا، خودنمایی و.......... میباشد</font></p> <p style=""><font face="Shruti" size="3"><font color="#400040">پس اگر میخواهیم اعمال ما مورد قبول واقع شود باید نقشه راه ومسیرمان&nbsp;را خوب ببینیم</font> ..................</font></p> <p style=""><font face="Shruti" size="3">چه زیباست این شعر نو كه دقیقا تفسیر همین آیه هست!</font></p> <p style=""><font size="3"><font face="Shruti"></font>&nbsp;</font></p> <p align="center" style=""><font face="Shruti" style=""><font color="#804000" style="" size="3">زندگی بافتن یک قالیست<br><br>نه همان نقش و نگاری که خودت میخواهی<br><br>نقشه را اوست که تعیین کرده<br><br>تو در این بین فقط می بافی<br><br>نقشه را خوب ببین<br><br>نکند آخر کار<br><br>قالی زندگی ات را نخرند !</font></font></p></div> text/html 2018-01-31T06:58:54+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه به نام خدا فرارسیدن ایام غم بار فاطمیه و شهادت اسوه زنان عالم حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها) http://bourseco.mihanblog.com/post/721 <div style="" dir="rtl" scroll="auto"> <p style=""><font face="Mihan-Nassim" style="" size="4">بسم الله الرحمن الرحیم</font></p><p style=""><font color="maroon" face="Mihan-Nassim" size="4">حضرت فاطمه زهرا - سلام الله علیها - فرمود: </font></p> <p style=""><font color="maroon" face="Mihan-Nassim" size="4">هركس عبادات و كارهای خود را خالصانه برای خدا انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت&nbsp;ها و بركات خود را برای او تقدیر می&nbsp;نماید.</font></p> <p align="justify" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;فرارسیدن ایام غم بار فاطمیه و شهادت اسوه زنان عالم حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها)، را خدمت شما شعیان ومحبان آن حضرت تسلیت وتعزیت عرض مینمائیم.</font></p> <p align="center" style="font-size: x-small; font-family: Tahoma;"><br></p></div> text/html 2018-01-23T10:38:13+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه به نام خدا ولادت با سعادت عقیله ی بنی هاشم حضرت زینب کبری سلام الله علیها مبارک باد. . . http://bourseco.mihanblog.com/post/720 <div style="" dir="rtl" scroll="auto"> <p align="center" style=""><font style="" face="Mihan-IransansLight" size="3"><b style="">بسم الله الرحمن الرحیم</b></font></p><p align="center" style=""><font style="" face="Mihan-IransansLight" size="3"><b>&nbsp;ز بیت مرتضی (ع) شاه ولایت اختری سر زد<br>که از نور رخش، ارض و سما را زیب و زیور زد<br>بود میلاد زینب (س) آنکه اندر روز میلادش<br>در آغوش حسینش خنده بر روی برادر زد</b></font></p> <p align="center" style=""><font color="maroon" style="" face="Mihan-IransansLight" size="3"><b style="">ولادت با سعادت عقیله ی بنی هاشم حضرت&nbsp;زینب کبری سلام الله علیها مبارک باد. . .</b></font></p></div> text/html 2018-01-06T07:39:03+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه و بلاغت ادبیات علی (ع) همیشه در خدمت تمدن و بشریت بوده و خواهد بود.(جُرج جُرداق، نویسنده و ادیب معروف مسیحی ) http://bourseco.mihanblog.com/post/719 <div style="font-family: Tahoma;" dir="rtl" scroll="auto"> <p dir="rtl" align="center" scroll="auto"><font color="#800000" face="Shruti" size="4">بسم الله الرحمن الرحیم</font></p> <p dir="rtl" align="right" scroll="auto"><font face="Shruti" size="4">«آیا درتاریخ مشرق زمین، هیچ به سراغ نهج البلاغه رفته اید؟... نهج البلاغه ای که از فکر و خیال و عاطفه، آیاتی به دست می دهد که تا انسان هست و تا خیال و عاطفه و اندیشه انسانی وجود دارد، با ذوق بدیع ادبی هنر او پیوند ناگسستنی خواهد داشت. <span class="nb-node-body"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><font face="Shruti">انشاء علی (ع) پس از قرآن عالی ترین نمونه بلاغت است، و بلاغت ادبیات علی (ع) همیشه در خدمت تمدن و بشریت بوده و خواهد بود.(</font>جُرج جُرداق، نویسنده و ادیب معروف مسیحی )</span></span></font></p> <p dir="rtl" align="center" scroll="auto"><font size="4"><font color="#800000" face="Shruti"></font>&nbsp;</font></p> <p dir="rtl" align="center" scroll="auto"><font color="#800000" face="Shruti" size="4">(نهج البلاغه خطبه 129)</font></p> <p dir="rtl" align="justify" scroll="auto"><font size="4"><font color="#004080" face="Shruti">وصف جامعه مسخ شده مسلمین:</font><font color="maroon" face="Shruti">&nbsp;بندگان خدا! شما و آنچه از این دنیا آرزومندید، مهمانانى هستید كه مدتى معین براى شما قرار داده شد، بدهكارانى هستید كه مهلت كوتاهى در پرداخت آن دارید، و اعمال شما همگى حفظ مى شود، چه بسیارند تلاشگرانى كه به جایى نرسیدند، و زحمتكشانى كه زیان دیدند. در روزگارى هستید كه خوبى در آن پشت كرده و مى گذرد، و بدى رویگردان شده، پیش مى تازد، و طمع شیطان در هلاكت مردم بیشتر مى گردد، هم اكنون روزگارى است كه ساز و برگ شیطان تقویت شده، نیرنگ و فریبش همگانى گشته، و به دست آوردن شكار براى او آسان است، به هر سو مى خواهى نگاه كن! آیا جز فقیرى مى بینى كه با فقر دست و پنجه نرم مى كند؟ یا ثروتمندى كه نعمت خدا را كفران كرده و با بخل ورزیدن در ادا حقوق الهى، ثروت فراوانى گرد آورده است؟ یا سركشى كه گوش او از شنیدن پند و اندرزها كر است؟ </font></font></p> <p dir="rtl" align="justify" scroll="auto"><font face="Shruti" size="4"><font color="#004080">عبرت گرفتن از دنیا :</font><font color="maroon">كجایند خوبان و صالحان شما؟ كجایند آزادمردان و سخاوتمندان شما؟ كجایند پرهیزگاران در كسب و كار؟ كجایند پاكیزگان در راه و رسم مسلمانى؟ آیا جز این است كه همگى رخت بستند و رفتند؟ و از این جهان پست و گذران و تیره كننده عیش و شادمانى گذشتند؟ مگر نه این است كه شما وارث آنها بر جاى آنان تكیه زدید، و در میان چیزهایى بى ارزش قرار دارید كه لبهاى انسان به نكوهش آن مى جنبد؟ تا قدر آنها را كوچك شمرده و براى همیشه یادشان فراموش گردد. پس در این نگرانیها باید گفت: (انا لله و انا الیه راجعون). فساد آشكار شد، نه كسى باقیمانده كه كار زشت را دگرگون كند، ونه كسی&nbsp;از نافرمانى و معصیت باز دارد، شما با چنین وضعى مى خواهید در خانه قدس الهى و جوار رحمت پروردگارى قرار گیرید؟ و عزیزترین دوستانش باشید؟ هرگز! خدا را نسبت به بهشت جاویدانش نمى توان فریفت، و جز با عبادت، رضایت او را نمى توان به دست آورد، نفرین بر آنان كه امر به معروف مى كنند و خود ترك مى نمایند، و نهى از منكر دارند و خود مرتكب آن مى شوند. </font></font></p> <p dir="rtl" align="center" scroll="auto"><font color="#800000" face="Shruti" size="4">آیا این حال امروز ما نیست؟</font></p> <p dir="rtl" align="center" scroll="auto" style="font-size: x-small;"><br></p></div> text/html 2017-12-27T08:19:51+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه بسم الله الرحمن الرحیم امام حسن عسكری - علیه السلام - فرمود: همانا شما انسان ها در یك مدّت و مهلت كوتاهی به سر می برید كه ... http://bourseco.mihanblog.com/post/718 <div style="font-family: Tahoma;" dir="rtl" scroll="auto"> <p><font face="Shruti" size="4">بسم الله الرحمن الرحیم</font></p><p><font face="Shruti" size="4">امام حسن عسكری - علیه السلام - فرمود: </font></p> <p align="justify"><font color="#400080" face="Shruti" size="4">همانا شما انسان&nbsp;ها در یك مدّت و مهلت كوتاهی به سر می&nbsp;برید كه مدّت زمان آن حساب شده و معیّن می&nbsp;باشد و مرگ، ناگهان و بدون اطلاع قبلی وارد می&nbsp;شود و شخص را می&nbsp;رباید، پس متوجّه باشید كه هركس هر مقدار در عبادت و بندگی و انجام كارهای نیك تلاش كند ـ فردای قیامت ـ غبطه می&nbsp;خورد كه چرا بیشتر انجام نداده است و كسی كه كار خلاف و گناه انجام دهد پشیمان و سرافكنده خواهد بود.</font></p> <p align="justify"><font color="#004000" face="Shruti" size="4">ولادت با سعادت پیشوای یازدهم شیعیان حضرت امام حسن عسكری<font>(علیه السلام)</font>&nbsp;را خدمت شما گرامیان تبریك وتهنیت عرض می نمائیم.</font></p></div> text/html 2017-12-25T03:58:29+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه بسم الله الرحمن الرحیم "وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ سَتُرَدُّونَ إِلى‏ عالِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّهادَةِ فَیُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ(سوره توبه آیه/105) http://bourseco.mihanblog.com/post/717 <div style="font-family: Tahoma;" dir="rtl" scroll="auto"> <p align="center"><font color="#000040" face="Shruti" size="4">بسم الله الرحمن الرحیم</font></p><p><font face="Shruti" size="4">"<font color="#804040">وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ سَتُرَدُّونَ إِلى‏ عالِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّهادَةِ فَیُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ</font>(سوره توبه آیه/105)</font></p> <p><font face="Shruti" size="4">بگو: هرعملی كه میخواهید انجام دهید ولی بدانید كه&nbsp; خداوند و پیامبر او و امامان ، اعمال شما را مى‏بینند!&nbsp;وشاهد وناظر بر اعمال شما هستند و به زودى، به سوى خداوندی كه &nbsp;داناى نهان و آشكار است، بازگردانده مى‏شوید و شما را به آنچه عمل مى‏كردید،خبر مى‏ دهد!</font></p></div>