زندگی سوی کمال چه كرده ای با ما خبر نداری!؟ http://bourseco.mihanblog.com 2017-11-24T03:03:14+01:00 text/html 2017-11-18T08:01:49+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود: بدترین افراد كسی است كه آخرت خود را به دنیایش بفروشد و بدتر از او آن كسی ... http://bourseco.mihanblog.com/post/707 <div dir="rtl" scroll="auto"> <p align="center"><font color="maroon" size="4" face="Mihan-Iransans">بسم الله الرحمن الرحیم</font></p> <p><font color="#004080" size="4" face="Mihan-Iransans">قال رَسُولُ اللّهِ - صلی الله علیه وآله - : شَرُّالنّاسِ مَنْ باعَ آخِرَتَهُ بِدُنْیاهُ، وَ شَرٌّ مِنْ ذلِكَ مَنْ باعَ آخِرَتَهُ بِدُنْیا غَیْرِهِ.</font></p> <p><font color="#804040" size="4" face="Mihan-Iransans">رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود: بدترین افراد كسی است كه آخرت خود را به دنیایش بفروشد و بدتر از او آن كسی خواهد بود كه آخرت خود را برای دنیای دیگری بفروشد.</font></p></div> text/html 2017-11-08T04:23:22+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه گر چه دوریم به یاد تو قدح می‌گیریم بعد منزل نبود در سفر روحانی السلام علیك یا ابا عبدالله الحسین http://bourseco.mihanblog.com/post/706 <div style="font-family: Tahoma;" dir="rtl" scroll="auto"><font size="4"><font color="black" face="Shruti"> <div class="m1" align="center"> <p><font color="#804040">به نام خدا</font></p><p><font color="#804040">گر چه دوریم به یاد تو قدح می‌گیریم</font></p></div> <p class="m2" align="center"><font color="#804040">بعد منزل نبود در سفر روحانی</font></p></font> </font><p align="center"><font color="black" face="Shruti" size="4">السلام علیك یا ابا عبدالله الحسین</font></p> <p align="justify"><font face="Shruti" size="4">سلام بر نواده پیامبر. سلام بر پسر وصی پیامبر. سلام بر حسین. سلام بر کسی که در کنار رود تشنه جان داد. سلام بر کسی که امت جدش حرمتش را پاس نداشتند. سلام بر کسی که در یک روز، داغ خاندان و فرزندان و یارانش را بر دلش نشاندند. سلام بر کسی که زخم هایش التیام نیافت. سلام بر کسی که حرامزادگان بر پیکرش اسب تاختند و استخوان هایش را در هم شکستند. سلام بر کسی که حقِ اسلام را با جان پرداخت. در آیین سوگواری، اربعین، گذر چهل روز از یک حادثه و پاس داشت آن است تا در دفتر خاطره ها گرد فراموشی نگیرد و از یادها نرود. اما برای رخداد بی مرگ عاشورا، اربعین و تکرار هر ساله آن، حکایت دیگری است از عشق و دلدادگی شیعیان؛ چیزی که باید آن را در اراده بی پایان خدایی جست؛ خدایی که در غم حسین علیه السلام چهل روز آسمان را به گریه واداشت؛</font></p> <p align="justify"><font face="Shruti" size="4">واكنون كه از قافله اربعین جا مانده ایم با شركت در مراسم اربعین سید الشهدا سعی میكنیم خودمان را با سفر معنوی به كربلا برسانیم.</font></p> <p align="justify" style="font-size: x-small;"><br></p></div> text/html 2017-11-06T07:04:38+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه سه توصیه بسیار مهم: 1- پرهیز از انجام دادن كاری كه باعث خوشحالی خودت میشود ولی عموم مسلمانان را ناراحت میكند http://bourseco.mihanblog.com/post/705 <div style="font-family: Tahoma;" dir="rtl" scroll="auto"> <p align="center"><font color="maroon" face="Shruti" size="3">بسم الله الرحمن الرحیم</font></p> <p><font face="Shruti" size="3">سه توصیه بسیار مهم</font></p> <p><font face="Shruti" size="3">یكی از زیباترین وپرمحتوا ترین نامه های نهج البلاغه نامه69 میباشد كه در این نامه حضرت علی (علیه السلام) خطاب به حارث همدانی&nbsp; وهمه شیعیان خود سفارش هایی نموده اند</font></p> <p><font color="red" face="Shruti" size="3">از جمله این سفارشات این سه توصیه مهم است:</font></p> <p><font face="Shruti" size="3">1-بپرهیز از انجام دادن كاری كه باعث خوشحالی خودت میشود ولی عموم مسلمانان را ناراحت میكند.</font></p> <p><font face="Shruti" size="3">2- بپرهیز از انجام دادن هر عملی كه از آشكار شدنش شرم داری.(اگر انسان بداند كه گناهانی كه در پنهانی انجام میدهد اگر در این دنیا آشكار نشود به یقین در عالم برزخ وقیامت بر اساس آیات قرآن آشكار خواهد شد(اگر بدون توبه از دنیا برود)&nbsp;و در آن جا چیزی كه نصیبش خواهد شد شرم وندامت است.</font></p> <p><font face="Shruti"><font size="3">3-بپرهیز از انجام دادن عملی كه وقتی از انجام دهنده آن سوال كنند یا نپذیرد یا عذر آورد.(شاید در این دنیا بخاطر نبودن دلیل ومدرك بعضی از مجرمان از قانون فرار كنند ولی در قیامت هیچ گونه عذری پذیرفته نیست زیرا<font color="maroon"> </font><span class="st"><span dir="rtl"><em><font color="maroon">فإنّ الشّاهد هو الحاكم</font>(همان كسی كه شاهد خطا وگناه انجام دادنمان بوده همان حاكم وداور است)</em></span></span></font></font></p></div> text/html 2017-10-22T00:54:26+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه زیبا ترین عضو بدن http://bourseco.mihanblog.com/post/704 <div style="font-family: Tahoma;" dir="rtl" scroll="auto"> <p align="center"><font color="#804040" face="Shruti" size="3">بسم الله الرحمن الرحیم</font></p> <p align="right"><font face="Shruti" size="3">خیلی از مخلوقات خدا منظورم انسان هاست كه فكر میكنند&nbsp;خداوند آن ها را زشت آفریده مثلا كافی است&nbsp;یك سری به اینترنت بزنی ودر گوگل بنویسی (لب بشقابی ها) بعد می بینی كه این مخلوق برای زیبا شدن چه كارها كه نمیكنه(پناه میبریم به خدا)&nbsp;ولذا روزی صد بار خود را در آینه برانداز میكنیم&nbsp;وهر كدام از ما&nbsp;یكی از اعضای بدن خود را زشت می بینیم .یكی بینی اش،یكی لب هایش، یكی ابرویش،یكی گونه هایش و...........</font></p> <p align="right"><font face="Shruti" size="3">ودر میان این مخلوقات ما ایرانی ها فكر میكنیم كه از ما زشت تر بر روی كره زمین هیچ كس نیست این را آمار می گوید یعنی وقتی&nbsp;ما ایرانی ها ركورد جراحی زیبایی را در دنیا داریم یعنی همین دیگه!</font></p> <p align="right"><font face="Shruti" size="3">ولی آیا تا حالا فكر كردیم كه زشت ترین و زیبا ترین اعضای بدن ما كجاست؟</font></p> <p align="center"><font size="3"><font face="Shruti">اما من می‌گویم: <br><font color="blue">زشت ترین و<font color="#800040">زیبا</font><font color="#800040">ترین</font>&nbsp;<font color="#400040">بخش بدن آدم‌ها،</font> <br></font></font><a href="tg://search_hashtag?hashtag=%D8%B0%D9%87%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86"><font color="olive" face="Shruti">ذهن‌وفكرشان</font></a><font face="Shruti"><font><font color="olive"> است؛</font> </font><br>ذهن آدم‌ها، مثل یك حفره عمیق، <br>پر می‌شود از خیلی چیزهای زشت؛ <br><br>از شک، <br>از بدبینی، <br>از برداشتهای بد، <br>از نگاه پر غرور به دیگران، <br>از توقع زیاد، <br>از خودبینی زیاد؛ <br><br>ذهن آدم ها گاهی تبدیل می‌شود به عضو زشت بدن؛ آنقدر بدن را زشت می‌كند كه صدتا جراحی زیبایی هم كاری از پیش نمی‌برد؛ <br>جای جراحی&nbsp;بینی، واعضای دیگر بدن <font>، </font>آدم ها&nbsp;باید ذهنشان را جراحی كنند؛ <br>هرچه كلمات بد است، هرچه افكار ناچسب و بدبینانه است، هرچه نادوستی و پر توقعی است، آورد بیرون.<br>جایش، باید كلمات وافكار&nbsp;خوب تزریق كرد؛ <br>ذهن را پر كرد از چیزهایی كه مردم، وقتی می‌بینند، ازآن حس قشنگی بگیرند، <br>حس نرمی، حس مهربانی، <br>باید آدم‌ها اینجوری عمل زیبایی كنند؛ <br>با ذهن زیبا<br><br><font color="#004080">ذهن زیبا، زندگی را زیبا می‌کند.</font></font></font></p></div> text/html 2017-10-16T08:02:10+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه امام سجاد - علیه السلام - فرمود: تعجّب دارم از كسی كه نسبت به تشخیص خوب و بد خوراكش اهتمام میورزد كه ... http://bourseco.mihanblog.com/post/703 <div style="font-family: Tahoma;" dir="rtl" scroll="auto"> <p class="Heading2Char"><font color="maroon" face="Shruti" size="3">به نام خدا</font></p><p class="Heading2Char"><font color="maroon" face="Shruti" size="3">امام سجاد<font>(علیه السلام)</font> فرمودند:</font></p> <p class="Heading2Char"><font color="maroon" face="Shruti" size="3">&nbsp;عَجِبْتُ لِمَنْ یَحْتَمی مِنَ الطَّعامِ لِمَضَرَّتِهِ، كَیْفَ لایَحْتَمی مِنَ الذَّنْبِ لِمَعَرَّتِهِ.</font></p> <p class="tarjome"><font face="Shruti" size="3">امام سجاد - علیه السلام - فرمود: تعجّب دارم از كسی كه نسبت به تشخیص خوب و بد خوراكش اهتمام میورزد كه مبادا ضرری به او برسد، چگونه نسبت به گناهان و دیگر كارهایش اهمیّت نمی&nbsp;دهد، (یعنی نسبت به مفاسدی كه گناهان برای &nbsp;دنیا،&nbsp;آخرت ،روح&nbsp; وفكر انسان به وجود می آورد&nbsp;بی&nbsp;تفاوت است) </font></p> <p class="tarjome" align="justify"><font face="Shruti" size="3">فرا رسیدن سالروز <font color="red">شهادت</font> ،سید الساجدین،زین العابدین ،حضرت امام سجاد<font>(علیه السلام)</font> را خدمت شما &nbsp;تسلیت و تعزیت عرض می نمائیم.</font></p></div> text/html 2017-10-14T06:03:21+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه آیا تكبر در ما وجود دارد؟! http://bourseco.mihanblog.com/post/702 <div dir="rtl" scroll="auto"> <p align="center"><font color="maroon" face="Mihan-IransansLight" size="3">بسم الله الرحمن الرحیم</font></p> <p align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;یكی از صفات بسیار ناپسند كه نباید در وجود انسان باشد صفت تكبر است این صفت&nbsp; انسان را حتی تا قهر جهنم هم می كشاند همانطور كه ابلیس كه صاحب عبادت چند هزار ساله بود رانده درگاه ومورد لعن خداوند قرا گرفت امكان دارد صاحب تكبر عبادت هم انجام دهد ولی چون داری این صفت هست تا زمانی كه خود را اصلاح نكند مورد توجه خداوند قرار نمی گیرد إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ(خداوند انسان متكبر را دوست نمی دارد)</font></p> <p align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">حالا از كجا متوجه شویم در وجود ما تكبر است .........</font></p> <p align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">را حل بسیار آسانی دارد در كلام بزرگان دین آمده است كه اگر به كسی برخورد كنیم یا وارد بر افرادی شویم كه از نظر رتبه وجایگاه دنیایی از ما پایین تر باشند وما منتظر باشیم كه آنها بر ما سلام كنند و در وجودمان این حس برتر بینی وجود داشته باشدكه نتوانیم به دیگران كه ازنظررتبه ومنزلت دنیایی از ما پائین ترند سلام كنیم&nbsp;معلوم میشود دارای تكبر هستیم.</font></p> <p align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">آنقدر این صفت حسنه پیشقدم شدن درسلام كردن ارزشمند است كه وجود انسان را از تكبر پاك میكند</font></p> <p align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">به این نكات اگر توجه كنیم سعی میكنیم همیشه در سلام كردن پیشقدم باشیم تا&nbsp;صفت تكبر در وجود ما نفوذ نكند وبه این بیماری روحی هلاك كننده مبتلا نشویم</font></p> <p align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">1- سلام زیباترین هدیه خداوند است</font></p> <p align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">سَلَامٌ عَلَى إِلْ یَاسِینَ(صافات/130)</font></p> <p align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ (صافات/120)</font></p> <p align="justify"><span class="green"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِیمَ (صافات/109)</font></span></p> <p align="justify"><span class="green"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِی الْعَالَمِینَ(صافات/79)</font></span></p> <p align="justify"><span class="green"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِیمٍ(یس/58)</font></span></p> <p align="justify"><span class="green"><font color="#000080" face="Mihan-IransansLight" size="3">بهشتیان نیز در برخوردها، به یكدیگر سلام مى‏گویند: «تَحِیَّتُهُمْ فِیهَا سَلَمٌ»</font></span></p> <p align="justify"><span class="green"><font color="#000080" face="Mihan-IransansLight" size="3">امام رضا علیه السلام مى‏فرماید: هر كس در سلام كردن (یا جواب سلام دادن) میان فقیر وغنى فرق بگذارد، خداوند در قیامت بر او غضب مى‏كند.</font></span></p> <p align="justify"><span class="green"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><font color="#000080">گرچه سلام كردن مستحب است، ولى پاسخ آن واجب است و بهتر است كه جواب سلام، گرمتر و با تحیّت بیشتر نسبت به اصل سلام باشد. قرآن مى‏فرماید:<br></font><font color="#000080">«وَإِذَا حُیِّیْتُمْ بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ»هر گاه مورد تحیّت و لطف قرار گرفتید (و به شما سلام دادند) شما جواب بهتر، یا همانند آن بدهید و احترام كنید (نساء/86)</font></font></span></p> <p align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">واما حرف آخر درباره صفت ناپسند تكبر</font></p> <p align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">زشتى این صفت از بدیهیات است كه هر كس وجدان بیدارى داشته باشد به آن اعتراف مى‏كند به همین دلیل افرادى كه به هیچ مذهبى پایبند نیستند تكبر و خود برتربینى را ناخوش مى‏دارند و آن را از زشت‏ترین صفات مى‏شمرند.<br>اصولا چگونه انسان مى‏تواند رداى تكبر را بر دوش بیفكند، در حالى كه به گفته امیرمؤمنان على(ع) در آغاز نطفه(بى ارزشى) بود و سرانجام مردار(متعفنى) مى‏شود و درون وجود او مملو از آلودگى‏هاست </font></p> <p align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">انسانى كه آن‏قدر ضعیف و ناتوان است كه یك پشه ناچیز او را آزار مى‏دهد و حتى كوچكتر از پشه یعنى میكروبى كه با چشم هرگز دیده نمى‏شود، او را بیمار مى‏سازد و در بستر بیمارى مى‏افكند، انسانى كه از مختصر گرمى هوا بى‏طاقت مى‏شود و از مختصر سرما رنج مى‏برد، اگر باران نیاید بیچاره است، اگر كمى بیش از حد ببارد باز هم بیچاره است، كمى فشار خون او بالا مى‏رود حیات او به خطر مى‏افتد و كمى پایین مى‏آید باز جانش در خطر است! از سرنوشت‏خویش در یك ساعت آینده با خبر نیست و لحظه پایان عمر خود را هرگز نمى‏داند، نزدیك‏ترین دوستانش گاه قاتل او مى‏شوند و عزیزترین عزیزانش، دشمن جان او مى‏گردند، آبى كه مایه حیات اوست گاه موجب مرگ او مى‏شود و نسیمى كه به او حیات و نشاط مى‏بخشد اگر كمى سریعتر بوزد مبدل به تندبادى مى‏شود كه خانه و كاشانه‏اش را بر سرش ویران مى‏كند.</font></p> <p align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">در حدیثى از امام باقر(ع) مى‏خوانیم: «عجبا للمختال الفخور و انما خلق من نطفة ثم یعود جیفة و هو فیما بین ذلك لایدرى ما یصنع به; از متكبر فخرفروش در شگفتم! او در آغاز از نطفه بى ارزشى آفریده شده و در پایان كار مردار گندیده‏اى خواهد بود و در این میان نمى‏داند به چه سرنوشتى گرفتار مى‏شود و با او چه مى‏كنند»<br>اگر سرى به بیمارستانها بزنیم و افراد نیرومند و قوى پیكرى را كه بر اثر یك حادثه یا یك بیمارى به روى تخت‏بیمارستان افتاده‏اند و قدرت بر حركت ندارند مشاهده كنیم مى‏دانیم قوت و قدرت جسمانى چیزى نیست كه انسان به آن فخر كند.<br>اگر به ثروتمندان معروفى كه با دگرگونى مختصر در وضع اقتصادى دنیا گرفتار ورشكستگى عظیم شده و بر خاك سیاه نشسته‏اند بنگریم خواهیم دید ثروت نیز چیزى نیست كه انسان بر آن تكیه كند و به آن فخر نماید.<br>و اگر به قدرتمندان بزرگى بنگریم كه با دگرگونیهاى وضع سیاسى در چند روز به كلى از قدرت سقوط كردند یا پشت میله‏هاى زندان قرار گرفتند، یا اعدام شدند، خواهیم دانست كه قدرت ظاهرى نیز قابل اعتماد نیست.<br>پس انسان به چه چیزی مى‏نازد؟ و به چه چیز افتخار مى‏كند؟ و بر دیگران فخرفروشى مى‏كند؟!</font></p> <p align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">والسلام.....</font></p></div> text/html 2017-10-09T07:21:13+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه مسایل بسیار آسانی هست ولی نمیدانم برای چه و برای كه و چرا نمیخواهیم ودوست نداریم كه اصلا و ابدا آن را بفهمیم http://bourseco.mihanblog.com/post/701 <div dir="rtl" scroll="auto"> <p align="center"><font color="maroon" face="Mihan-Nassim" size="4">بسم الله الرحمن الرحیم</font></p> <p align="justify"><font face="Mihan-Nassim" size="4">خیلی وقت ها دوست داریم معادلات ومسایل خیلی پیچیده علمی را یاد بگیریم وحس میكنیم با یاد گرفتن انها&nbsp;از لحاظ علمی در سطح بسیار&nbsp;بالایی قرا گرفته ایم ومیتوانیم با بیان آنها بر دیگران مباهات كنیم مثلا خیلی دوست داریم قانون نسبیت انشتین،معادله شرودینگر،قانون دوم ترمو دینامیك،معادلات ماكسول ،معادله موج ،معادله اعداد مختلط و..............را یاد بگیریم.</font></p> <p align="justify"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ولی با این حال&nbsp;اگر هم روزی صد بار برایمان توضیح بدهند شاید هیچ وقت بعضی از آنها را به هیچ عنوان نفهمیم&nbsp; ولی مسایل و معادلات بسیار آسانی هست كه با این كه بسیار ساده هست ومیدانیم كه آن را خوب می فهمیم ولی نمیدانم برای چه وبرای كه وچرا نمیخواهیم ودوست نداریم كه اصلا وابدا آن را بفهمیم&nbsp; مثلا این مساله بسیار ساده ومعادله بسیار آسان...........</font></p> <p align="justify"><span style="TEXT-ALIGN: right"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><font color="maroon">قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِی تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِیكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ فَیُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ</font> </font></span></p> <p align="justify"><span style="text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">بگو آن مرگى كه از آن مى‏ گریزید قطعا به سر وقت‏ شما مى ‏آید آنگاه به سوى داناى نهان و آشكار بازگردانیده خواهید شد و به آنچه [در روى زمین]&nbsp;انجام داده اید&nbsp;آگاهتان خواهد كرد(سوره جمعه آیه /8)</font></span></p></div> text/html 2017-10-03T04:14:43+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه امام سجاد - علیه السلام - فرمود:سه چیز موجب نجات انسان خواهد بود: بازداشت زبان از بدگوئی و غیبت مردم ... http://bourseco.mihanblog.com/post/700 <div dir="rtl" scroll="auto"> <p align="center"><font color="maroon" face="Mihan-Iransans" size="3">بسم الله الرحمن الرحیم</font></p> <p align="right"><font color="#000040" face="Mihan-Iransans" size="3">امام سجاد - علیه السلام - فرمود: </font></p> <p align="right"><font color="#000040" face="Mihan-Iransans" size="3">سه چیز موجب نجات انسان خواهد بود: بازداشت زبان از بدگوئی و غیبت مردم، خود را مشغول به كارهائی كردن كه برای آخرت و دنیایش مفید باشد. و همیشه بر خطاها و اشتباهات خود گریان و ناراحت باشد.</font></p> <p align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="3">فرا رسیدن سالروز <font color="red">شهادت</font> سید الساجدین ،زین العابدین حضرت امام سجاد <font>(علیه السلام)</font> را خدمت شما تسلیت وتعزیت عرض مینمائیم.</font></p></div> text/html 2017-10-02T07:43:24+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه متن وصیت نامه شهید مدافع حرم محسن حججی همزمان با مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر او منتشر شد. http://bourseco.mihanblog.com/post/699 <div><br></div><div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Andalus;"><font size="6" color="#009900">بسم الله الرحمن الرحیم<o:p></o:p></font></span></p></div><div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;">&nbsp;به گزارش&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"><a href="http://www.yjc.ir/fa/netsearching" rel="nofollow" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); outline: none; text-decoration: none; background: transparent;"><strong style="box-sizing: border-box;">گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان</strong></a>؛</span>&nbsp;&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">شهید محسن حججی</strong>&nbsp;یکی از نیروهای لشکر زرهی 8 نجف اشرف و از نیروهای فعال مؤسسه شهید احمد کاظمی بود. او اهل اصفهان و 25ساله بود که در منطقه مرزی عراق و سوریه طی یورش داعش، اسیر و دو روز بعد از اسارت همچون سالار شهید اباعبدالله الحسین علیه السلام به درجه رفیع شهادت نائل شد. از این شهید بزرگوار یک فرزند دوساله به یادگار مانده است.</p><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;">&nbsp;</div><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;">سرانجام<strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;پیکر مطهر شهید حججی</strong>&nbsp;پس از گذشت بیش از 50 روز از شهادتش وارد میهن اسلامی شد و پس از مراسم باشکوه تشییع و وداع در تهران و اصفهان، &nbsp;نیز در میان جمع انبوهی از مردم شهیدپرور در زادگاهش نجف آباد اصفهان به خاک سپرده &nbsp;شد. همزمان با مراسم تشیع و خاکسپاری پیکر مطهر شهید مدافع حرم محسن حججی، متن وصیت نامه او منتشر شد. متن این&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">وصیت نامه</strong>&nbsp;را ادامه می‌خوانید:</div><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;">&nbsp;</div><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;">&nbsp;</div><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;"><strong style="box-sizing: border-box;">برای بانوی صبر</strong></div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;">السلام ای بانوی سلطان عشق<br style="box-sizing: border-box;">السلام ای بانوی صبر دمشق<br style="box-sizing: border-box;">زیبنبِ دنیا و عقبیِ علی<br style="box-sizing: border-box;">شرح مدح لافتی الا علی<br style="box-sizing: border-box;">در مسیر شام غوغا کرده ایی<br style="box-sizing: border-box;">شهر را آشوب برپا کرده ایی<br style="box-sizing: border-box;">خطبه خواندی از غریبی حسین<br style="box-sizing: border-box;">زنده کردی کربلا در عالمیین<br style="box-sizing: border-box;">گر نبودی کربلایی هم نبود<br style="box-sizing: border-box;">گریه و شور و نوایی هم نبود<br style="box-sizing: border-box;">رنج هایی ست فراوان دیده ایی<br style="box-sizing: border-box;">خیمه ها، غارت، سواران دیده ایی<br style="box-sizing: border-box;">دیده بودی، حلق و چشم و حرمله<br style="box-sizing: border-box;">گریه کردی پا به پای قافله<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">بسم الله النور...</strong><br style="box-sizing: border-box;">صَلی الله علیک یا اُماه یا فاطمه الزهرا"سلام علیک"<br style="box-sizing: border-box;">وَلاتَحسَبن الذینَ قُتلوا فی سَبیل الله اَمواتا، بَل احیاء عند رَبِهم یُرَزقون<br style="box-sizing: border-box;">هرگز نمیمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق</p><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;">ثبت است بر جدیده عالم دوام ما...</div><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;">&nbsp;</div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;">چند ساعتی بیشتر به رفتن نمانده است، هرچه به زمان رفتن نزدیک تر می شوم قلبم بی تاب تر می شود...نمی دانم چه بنویسم و چگونه حس و حالم را بیان کنم...نمی دانم چگونه خوشحالی ام را بیان کنم و چگونه و با چه زبانی شکر خدای منان را به جای بیاورم...به حسب وظیفه چند خطی را به عنوان وصیت با زبان قلم می نویسم...<br style="box-sizing: border-box;">نمیدانم چه شد که سرنوشت مرا به این راه پر عشق رساند... نمی دانم چه چیزهایی عامل آن شد...</p><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;">بدون شک شیر حلال مادرم، لقمه حلال پدرم و انتخاب همسرم و خیلی چیزهای دیگر در آن اثر داشته است...</div><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;">&nbsp;</div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;">عمریست شب و روزم را به عشق شهادت گذرانده ام... و همیشه اعتقادم این بوده و هست که با شهادت به بالاترین درجه ی بندگی میرسم...</p><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;">خیلی تلاش کردم که خودم را به این مقام برسانم اما نمی دانم که چقدر توانسته ام موفق باشم...</div><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;">&nbsp;</div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;">چشم امیدم فقط به کرمخدا و اهلبیت است و بس امید دارم این رو سیاه پرگناه را هم قبول کنند و به این بنده ی بدِ پرخطا نظری از سر رحمت بنمایند...<br style="box-sizing: border-box;">که اگر این چنین شد؛الحمدالله رب العالمین...<br style="box-sizing: border-box;">اگر روزی خبر شهادت این بنده حقیر سرا پا تقصیر را شنیدید؛ علت آن را جز کریمی و رحیمی خدا ندانید...<br style="box-sizing: border-box;">اوست که رو سیاهی چون مرا هم می بخشد و مرا یاری می کند...<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></p><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;">همسر عزیزم زهرا جانم</div><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;">&nbsp;</div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;">اگر روزی خبر شهادتم را شنیدی بدان به آرزویم که هدف اصلی ام از ازدواج با شما بود رسیدم و به خود افتخار کن که شوهرت فدای حضرتزینب شد...<br style="box-sizing: border-box;">مبادا بی تابی کنی، مبادا شیون کنی، صبور باش و هر آن خودت را در محضر حضرت زینب بدان... حضرت زینب بیش از تو مصیبت دید.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></p><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;"><strong style="box-sizing: border-box;">پدر عزیزم</strong></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;">&nbsp;</div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;">همیشه و در همه حال الگوى زندگی و مردانگی ام تو بوده و هستی، اگر روزی خبر شهادتم را دیدی، زمانی را در مقابل خود فرض کن که حسین بن علی در کنار جگر گوشه اش علی اکبر حاضر شد...<br style="box-sizing: border-box;">داغ تو بیشتر از داغ اباعبدالله نیست... پس صبور باش پدرم، می دانم سخت است اما می شود...<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></p><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;"><strong style="box-sizing: border-box;">مادر عزیزم</strong></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;">&nbsp;</div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;">ام البنین علیهاالسلام 4جوان خود را فدای حسین و زینب کرد و خم به ابرو نیاورد.<br style="box-sizing: border-box;">حتی زمانی که خبر شهادت پسرانش را به آن دادند باز از حسین سراغ گرفت؛ پس اگر روزی خبر شهادتم را شنیدی، همچون ام البنین صبورانه و با افتخار فریاد بزن که مرا فدای حسین و حضرت زینب کرده ای و مبادا با بی تابی خود دل دشمن را شاد کنید...<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></p><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;"><strong style="box-sizing: border-box;">برادر عزیزم</strong></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;">&nbsp;</div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;">اگر روزی مرا در لباس شهادت دیدی آن لحظه ایی را به یاد بیاور که اباعبدالله بر بالین عباس ابن علی حاضر شد و داغ برادر کمرش را خم کرد...<br style="box-sizing: border-box;">مبادا ناسپاسی کنی، مبادا به هدیه ایی که تقدیم اسلام کرده اید شک بیاورید...<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></p><div align="justify" style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;"><strong style="box-sizing: border-box;">خواهران خوبم</strong></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;">&nbsp;</div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;">لحظه ی وداع با شما و مادرم و پدرم مرا به یاد آن لحظه ایی انداخت که اهل حرم حضرت علی اکبر را راهی میدان جنگ می کردند؛ پس اگر من هم رو سفید شدم غم و غصه و اشک و ناله خود را فدای علی اکبر کنید و مبادا داغ خود را از داغ دل اهلحرم بیشتر بدانید...<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></p><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;"><strong style="box-sizing: border-box;">پسر عزیزم، علی جان...</strong></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;">&nbsp;</div><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;">ببخشید اگر قد کشیدنت را ندیدم و مرد شدنت را نظاره نکردم... سعی کن راه مرا ادامه بدهی... سعی کن کاری کنی که سرانجام آن به شهادت ختم شود...</div><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;">&nbsp;</div><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;"><strong style="box-sizing: border-box;">پدر و مادر همسر عزیزم...</strong></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;">&nbsp;</div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;">همیشه شما را همچون پدر و مادر واقعی خودم می دانستم و خوشحال ام که سرنوشتم با حضور در خانواده شما رقم خورد...</p><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;">به شما هم جز صبر و تحمل چیز دیگری سفارش نمی کنم، همیشه یاد داشته باشید علی اکبر حسین هم تازه داماد کربلا بود...</div><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;">&nbsp;</div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;">از همه میخوام این رو سیاه را حلال کنید، اگر حقی از کسی ضایع کردم، اگر غیبتی پشت سر کسی کردم، اگر دلی را رنجاندم، اگر گناهی از من سر زد؛ حلالم کنید...<br style="box-sizing: border-box;">اگر شهید شدم تا جایی که اجازه داشته باشم؛ شفیعتان خواهم بود.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></p><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;"><strong style="box-sizing: border-box;">اما چند وصیت کلی:</strong></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;">&nbsp;</div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;">از ولایت فقیه غافل نشوید و بدانید من به یقین رسیدم که امام خامنه ای نائب بر حق امامزمان است.<br style="box-sizing: border-box;">از همه ی خواهران عزیزم و از همه ی زنان امت رسول الله می خواهم روز به روز حجاب خود را تقویت کنید، مبادا تار مویی از شما نظر نامحرمی را به خود جلب کند؛ مبادا رنگ و لعابی بر صورتتان باعث جلب توجه شود؛ مبادا چادر را کنار بگذارید...همیشه الگوی خود را حضرت زهرا و زنان اهل بیت قرار دهید؛ همیشه این بیت شعر را به یاد بیاورید<br style="box-sizing: border-box;">آن زمانی که حضرت رقیه سلام الله خطاب به پدرش فرمودند:<br style="box-sizing: border-box;">غصه ی حجاب من را نخوری بابا جان<br style="box-sizing: border-box;">چادرم سوخته اما به سرم هست هنوز...<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">از همه ی مردان امت رسول الله می خواهم فریب فرهنگ و مدهای غربی را نخورید؛ همواره علی ابن ابی طالب امیرالمومنین را الگو و پیشوای خود قرار دهید و از شهداء درس بگیرید...<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">خودتان را برای ظهورامامزمان روحی لک الفدا و جنگ با کفار به خصوص اسرائیل آماده کنید که آن روز خیلی نزدیک است.</p><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;">همیشه برای خدا بنده باشید که اگر این چنین شد بدانید عاقبت همه ی شما به خیر ختم می شود...</div><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;">&nbsp;</div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;">مقداری حق‌الناس به گردن دارم که عاجزانه می خواهم برایم ادا کنید...<br style="box-sizing: border-box;">- یک میلیون تومان به مادر بزرگ پدری بدهکارم<br style="box-sizing: border-box;">- مقداری بدهی به برادر محسن همتی ها بابت محصولات فرهنگی و کار های دیگر بدهکارم<br style="box-sizing: border-box;">- 32هزارتومان به اضافه مقداری سربند به پایگاه شهدای بنیاد امیرآباد بدهکارم<br style="box-sizing: border-box;">- اگر برایتان مقدور بود به مقدار یک ماه نماز و روزه برایم ادا کنید که اگر خدایی ناکرده گهگاهی از روی خطا نمازی قضا کردم و یا روزه ایی از دست دادم جبران شود...<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">اللهم عجل لولیک الفرج<br style="box-sizing: border-box;">اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِنْ أَنْصَارِهِ وَ أَعْوَانِهِ وَ الذَّابِّینَ عَنْهُ وَ الْمُسَارِعِینَ إِلَیْهِ فِی قَضَاءِ حَوَائِجِهِ وَ الْمُحَامِینَ عَنْهُ وَ السَّابِقِینَ إِلَى إِرَادَتِهِ وَ الْمُسْتَشْهَدِینَ بَیْنَ یَدَیْه‏<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">آمین&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">&nbsp; ١٣٩٦/٤/٢٧&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">محسن حججی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: center;"><img src="https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/07/06/13960706001139112120715710.jpg" width="461" height="555" class="img-responsive2" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: center;"><img src="https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/07/06/1396070600120705120715810.jpg" width="452" height="615" class="img-responsive2" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: center;"><img src="https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/07/06/13960706001259110120715910.jpg" width="405" height="434" class="img-responsive2" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: center;"><img src="https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/07/06/13960706001324757120716010.jpg" width="429" height="605" class="img-responsive2" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: center;"><img src="https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/07/06/13960706001359717120716110.jpg" width="439" height="606" class="img-responsive2" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: center;"><img src="https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/07/06/13960706001426502120716310.jpg" width="408" height="519" class="img-responsive2" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: center;"><img src="https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/07/06/13960706001453568120716410.jpg" width="431" height="565" class="img-responsive2" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;"><img src="https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/07/06/13960706001533739120716510.jpg" width="430" height="612" class="img-responsive2" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;"><br></p></div> text/html 2017-09-25T06:03:52+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا اَباعَبْدِاللَّهِ وَ عَلَى الاَْرْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِناَّئِکَ http://bourseco.mihanblog.com/post/698 <font face="Mihan-IransansLight" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#009900">بسم الله الرحمن الرحیم</font><div><font face="Mihan-IransansLight" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#009900"><br></font></div><div><span style="line-height: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansLight" size="2" color="#009900">اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا&nbsp;اَباعَبْدِاللَّهِ وَ&nbsp;عَلَى الاَْرْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِناَّئِکَ عَلَیْکَ مِنّى سَلامُ اللَّهِ [اَبَداً] ما بَقیتُ وَ&nbsp;بَقِىَ اللَّیْلُ وَ&nbsp;النَّهارُ وَ&nbsp;لاجَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ</font></span></div><div><span style="line-height: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansLight" size="2" color="#009900"><br></font></span></div><div><span style="line-height: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansLight" size="2" color="#009900">&nbsp;مِنّى لِزِیارَتِکُمْ&nbsp;&nbsp;</font></span></div><div><span style="line-height: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansLight" size="2" color="#009900"><br></font></span></div><div><span style="line-height: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansLight" size="2" color="#009900">سلام بر تو اى ابا عبداللّه و بر روانهائى که فرود آمدند به آستانت ، بر تو از جانب من سلام خدا باد همیشه تا من زنده ام و</font></span></div><div><span style="line-height: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansLight" size="2" color="#009900"><br></font></span></div><div><span style="line-height: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansLight" size="2" color="#009900">&nbsp;برپا است شب و روز و قرار ندهد این زیارت را خداوند آخرین بار زیارت من از شما</font></span></div><div><span style="line-height: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansLight" size="2" color="#009900"><br></font></span></div><div><span style="line-height: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansLight" size="2" color="#009900">&nbsp;اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى</font></span></div><div><span style="line-height: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansLight" size="2" color="#009900"><br></font></span></div><div><span style="line-height: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansLight" size="2" color="#009900">&nbsp;اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ</font></span></div><div><span style="line-height: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansLight" size="2" color="#009900"><br></font></span></div><div><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#009900"><span style="line-height: 16px;"><font face="Mihan-IransansLight">&nbsp; سلام بر حسین و بر على بن الحسین و بر فرزندان حسین و بر اصحاب و یاران حسین</font></span></font></div><div><font size="2" color="#009900"><font face="Mihan-IransansLight" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></font></div><div><font size="2" color="#009900"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="line-height: 16px;">الَّذینَ بَذَلُوا مُهَجَهُمْ دُونَ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلامُ</span><br style="line-height: 16px;"><br style="line-height: 16px;"><span style="line-height: 16px;">آنانکه بى دریغ دادند جان خود را در راه حسین علیه السلام بذل نمودند.</span><br style="line-height: 16px;"></span><br style="line-height: 16px; background-color: rgb(238, 238, 238);"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansLight"><br style="line-height: 16px;"></font><br style="line-height: 16px;"></font></font><br></div> text/html 2017-09-16T09:13:07+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه مشترك گرامی شما گناه غیبت انجام داده اید یك ساعت مهلت دارید جبران نمائید در غیر این صورت مبلغ ده هزار تومان از حساب شما كسر وبه حساب كسی كه غیبت او را كرده اید واریز میشود http://bourseco.mihanblog.com/post/697 <div dir="rtl" scroll="auto"> <p align="center"><font color="maroon" face="Mihan-IransansBold" size="3">بسم الله الرحمن الرحیم</font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" size="3">یه لحظه فكر كنیم........</font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" size="3">ﺍﮔﺮ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ "گناه "&nbsp;ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ،<br>این پیام از بانكی كه درآن حساب داریم بیاید</font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" size="3">(مشترك گرامی شما گناه غیبت انجام داده اید یك ساعت مهلت دارید جبران نمائید در غیر این صورت مبلغ ده هزار تومان از حساب شما كسر وبه حساب كسی كه غیبت او را كرده اید واریز میشود)<br><font color="red">ﺑﺪﻭﻥ ﺷﮏ ﺑﺨﺎﻃﺮ دوست داشت اموالمان وﺣﻔﻆ&nbsp;آنها ﺳﺎﮐﺖ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.</font></font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" size="3">حالا چرا فراموش كرده ایم كه&nbsp; گناهان ما دقیقا همین بلا را به سر ما می آورد.</font></p> <p><font face="Mihan-IransansBold" size="3">به این روایت دقت كنید:</font></p> <p align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font color="#000080">امام صادق </font><font color="#000080">(علیه السلام)</font><font color="#000080"> فرموند: </font><font color="teal">بنده مؤمن چون گناه کند خداوند او را هفت ساعت مـهـلت دهـد، پـس اگـر از خـدا آمـرزش خـواست چیزى بر او نوشته نشود و اگر این ساعتها گـذشـت و آمـرزش نـخـواسـت یـک گـنـاه بـر نـوشـتـه شـود، و هـمـانـا </font></font></p> <p align="justify"><font color="teal" face="Mihan-IransansBold" size="3">مـؤ مـن پـس از بیست سال بیاد گناهش افتد تا از خدا آمرزش خواهد و خدا گناهش را بیامرزد، و کافر همان ساعت آنرا فراموش کند.(اصول كافی جلد/2)</font></p> <p align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">شخصی از امام باقر&nbsp; روایت کرده که فرمود: بده‌کار را در قیامت حاضر می‌کنند در حالی که شدیداً وحشت زده و نگران است، اگر حسناتی دارد از او می‌گیرند و به طلب‌کارش می‌دهند و اگر حسناتی نداشت از گناهان طلب‌کار می‌گیرند و به بده‌کار می‌دهند.[بحارالأنوار، ج 7،]</font></p> <p align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «شخصی را در قیامت برای حساب در محضر خدای متعال حاضر می‌سازند و نامه اعمالش را به دستش می‌دهند، وقتی در آن نگاه می‌کند حسناتش را در آن مشاهده نمی‌کند، می‌گوید: خدایا! این نامه عمل من نیست، چون عمل‌های صالح خود را در آن نمی‌یابم. در جواب گفته می‌شود: پروردگارت اشتباه و فراموشی ندارد. حسنات تو به واسطه غیبتی که از مردم کرده‌ای به آنان داده شده است. سپس شخص دیگری را برای حساب حاضر می‌سازند و نامه عملش را به دستش می‌دهند. هنگامی که در آن می‌نگرد عبادت‌های فراوانی در آن مشاهده می‌کند که آنها را انجام نداده است، می‌گوید: خدایا! این نامه عمل من نیست چون بعضی کارهایی که انجام نداده‌ام در آن ثبت شده است. در جواب گفته می‌شود: چون فلان کس از تو غیبت کرده بود، در عوض حسنات او را به نامه عمل تو منتقل کردیم.»[جامع السعادات، ج 3، ]</font></p> <p align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «روز قیامت گروهی می‌آیند در حالی که حسناتی دارند همانند کوه‌ها، پس خدای متعال حسنات آنها را همانند ذرات گرد و غبار پراکنده می‌سازد. پس آنها را به دوزخ می‌برند. سلمان عرض کرد:</font></p> <p align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">یا رسول‌اللّه اینها چه کسانی هستند؟ فرمود: اینان اهل روزه و نماز و شب بیداری بوده‌اند ولی هنگامی که مال حرام بر آنها عرضه می‌شد به آن حمله می‌کردند.»[مستدرك الوسائل، ج 13،]</font></p> <p align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از اصحاب سئوال کرد: آیا می‌دانید مفلس (ورشکسته) کیست؟ در جواب گفته شد: مفلس در میان ما کسی است که نه پول دارد نه جنس، حضرت فرمود: «مفلس واقعی از امت من کسی است که در قیامت با نماز و روزه و زکات حضور می‌یابد، در حالی که به بعض افراد دشنام داده، به بعضی تهمت زنا زده، مال مردم را خورده، کسی را کشته، به مردم کتک زده است پس از حسنات او می‌گیرند و به این و آن می‌دهند. اگرحسناتش تمام شد ولی هنوز طلب‌کار دارد از گناهان طلب‌کارها می‌گیرند و به او می‌دهند آن‌گاه در جهنم سقوط می‌کند.»[بحارالأنوار، ج 69]</font></p> <p align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br>ﺁﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻓﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻓﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﯼ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵﺗﺮ ﻭ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﻧﺪ؟؟؟<br>جواب با شما ...<br><br>نگذاریم گوشهایمان گواه چیزی باشد که چشمهایمان ندیده، نگذاریم زبانمان چیزی را بگوید که قلبمان باور نکرده..<br>"صادقانه زندگی کنیم"<br>ما موجودات خاکی نیستیم که به بهشت میرویم.ما موجودات بهشتی هستیم که از خاک سر برآورده ایم...</font></p> <p align="center"><font color="red" face="Mihan-IransansBold" size="3">ﺩﺭ قیامت ﺍﺯ ما ﺳﻮﺍﻻﺗﯽ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ<br>ﮔﻮﮔﻞ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮد !<br>ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ماست</font></p> <p align="center" style="font-size: x-small; font-family: Tahoma;"><br></p></div> text/html 2017-09-06T07:30:09+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه مام صادق (ع) : به خدا قسم اگر مردم فضیلت واقعی (( روز غدیر )) را می شناختند ، فرشتگان روزی ده بار با آنان مصاحفه میکردند و بخششهای خدا به کسی که آن روز را شناخته ، قابل شمارش نیست. http://bourseco.mihanblog.com/post/696 <div style="font-size: x-small;" dir="rtl" scroll="auto"> <p align="center"><font color="maroon" size="7" face="Mihan-Yekan">بسم الله الرحمن الرحیم</font></p> <p><font color="#004040" size="5" face="Mihan-Yekan">امام صادق (ع) : به خدا قسم اگر مردم فضیلت واقعی <font size="4">(( روز غدیر ))</font> را می شناختند ، فرشتگان روزی ده بار با آنان مصاحفه میکردند و بخششهای خدا به کسی که آن روز را شناخته ، قابل شمارش نیست.</font></p> <p><font color="#004040" size="5" face="Mihan-Yekan">رسول خدا (ص) : ولایت علی بن ابیطالب (ع) ولایت خداست ، دوست داشتن او عبادت خداست ، پیروی کردن او واجب الهی است و دوستان او دوستان خدا و دشمنان او دشمنان خدایند ، جنگ با او ، جنگ با خدا و صلح با او ، صلح با خدای متعال است.</font></p> <p><font color="#004040" size="5" face="Mihan-Yekan">از غدیر خم اونچه باقی مونده عشق به ولایت / شاید این تعبیر بد نباشد که بگیم خدا هم تمام بعثت پیامبران‏ رو خصوصا رسالت‏ حضرت محمدصلی الله علیه وآله رو در گرو این اتفاق قشنگ گذاشته / غدیر حادثه ای است که کمال دین در گروه اون یعنی از حضرت آدم تا پیامبر خاتم همه و همه برای اعتلای یک دین الهی کوشش کردند و این دین تنها وقتی کامل می‏شه که تجلی دستان علی در دستان پیامبر آسمان و زمین رو روشن کنه.</font></p> <p align="center"><font face="Mihan-Yekan"><br><span dir="rtl"><font size="6"><font color="#000040">الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنَا مِنَ <em>الْمُتَمَسِّكِینَ بِوِلاَیَةِ</em> أَمِیرِ <em>الْمُؤْمِنِینَ</em> وَ الْأَئِمَّةِ المعصومین عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ</font> </font></span></font></p> <p align="justify"><span dir="rtl"><font color="maroon" size="7" face="Mihan-Yekan">پیشا پیش فرا رسیدن عید غدیر خم را به همه تبریك و <font size="7">تهنیت</font> عرض می نمائیم.</font></span></p></div> text/html 2017-09-06T02:06:11+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه عید کمال دین . سالروز اتمام نعمت و هنگامه اعلان وصایت و ولایت امیر المومنین علیه السلام بر شیعیان و پیروان ولایت خجسته باد http://bourseco.mihanblog.com/post/694 <p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5">بسم الرحمن الرحیم</font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5"><br></font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5">عید کمال دین . سالروز اتمام نعمت و هنگامه اعلان وصایت و ولایت</font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5"><br></font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5">امیر المومنین علیه السلام</font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5"><br></font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5">بر شیعیان و پیروان ولایت خجسته باد</font></p> text/html 2017-09-02T05:29:27+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه ‌وَ الَّذینَ کَذَّبُوا بِآیاتِنا وَ لِقاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ هَلْ یُجْزَوْنَ إِلاَّ ما کانُوا یَعْمَلُون‏”‌‌؛[اعراف/147] ”‌ و کسانى که آیات، و دیدار رستاخیز را تکذیب (و انکار) کنند، اعمالشان نابود مى گردد، آیا جز آن چه را عمل مى‏کردند پاداش داده مى‏شوند؟!”‌‌. http://bourseco.mihanblog.com/post/693 <div dir="rtl" scroll="auto"><span style="line-height: 300%;" lang="FA"><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><b><font><font color="#0080ff"> <p style="text-align: justify; line-height: 300%; margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="line-height: 300%;" lang="FA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<font color="maroon">بسم الله الرحمن الرحیم</font></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 300%; margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font color="maroon"><span style="line-height: 300%; color: rgb(0, 128, 255);" lang="FA">‌وَ الَّذینَ کَذَّبُوا بِآیاتِنا وَ لِقاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ هَلْ یُجْزَوْنَ إِلاَّ ما کانُوا یَعْمَلُون‏”‌‌؛[اعراف/147] ”</span><span style="line-height: 300%; color: black;" dir="ltr">‌</span></font><span style="line-height: 300%;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 300%; margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="line-height: 300%; color: black;" lang="FA">و کسانى که آیات، و دیدار رستاخیز را تکذیب (و انکار) کنند، اعمالشان نابود مى گردد، آیا جز آن چه را عمل مى‏کردند پاداش داده مى‏شوند؟</span><span style="line-height: 300%;" lang="FA">!”‌‌.</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 300%; margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="line-height: 300%;" lang="FA">.......................................................................................................................................................................................................................</span><span style="line-height: 300%;" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 300%; margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font color="#004080"><span style="line-height: 300%; color: rgb(192, 0, 0);" lang="FA">خریدش تمام شده بود. کارت رو داد به صاحب مغازه که مبلغ را با کارت حساب کند.</span><span style="line-height: 300%;" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p style="text-align: justify; line-height: 300%; margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font color="#004080"><span style="line-height: 300%; color: rgb(192, 0, 0);" lang="FA">فروشنده کارت را کشید. گفت: «موجودی کافی نیست»!</span><span style="line-height: 300%;" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p style="text-align: justify; line-height: 300%; margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font color="#004080"><span style="line-height: 300%; color: rgb(192, 0, 0);" lang="FA">خیلی جا خورد. گفت: من مطمئنم چند برابر این مبلغ داخل کارتم پول داشتم!</span><span style="line-height: 300%;" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p style="text-align: justify; line-height: 300%; margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font color="#004080"><span style="line-height: 300%; color: rgb(192, 0, 0);" lang="FA">گفت: لطفا دوباره بکشید.</span><span style="line-height: 300%;" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p style="text-align: justify; line-height: 300%; margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font color="#004080"><span style="line-height: 300%; color: rgb(192, 0, 0);" lang="FA">دوباره کشید. اینبار گفت: «رمز نامعتبر است»!</span><span style="line-height: 300%;" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p style="text-align: justify; line-height: 300%; margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font color="#004080"><span style="line-height: 300%; color: rgb(192, 0, 0);" lang="FA">فروشنده گفت: شاید کارتتون رو کنار وسیله ای گذاشتید و خراب شده. نقد حساب کنید!</span><span style="line-height: 300%;" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p style="text-align: justify; line-height: 300%; margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font color="#004080"><span style="line-height: 300%; color: rgb(192, 0, 0);" lang="FA">پول نقد همراهش نداشت. معامله بهم خورد.</span><span style="line-height: 300%;" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p><font><span style="line-height: 300%; color: rgb(192, 0, 0);" lang="FA"> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 300%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal"><font color="#004080"><span style="line-height: 300%; color: rgb(192, 0, 0);" lang="FA">گاهی اعمال ما با برخی از کارها ضایع می شود.</span><span style="line-height: 300%; color: rgb(192, 0, 0);" lang="FA">&nbsp;</span><span style="line-height: 300%; color: rgb(192, 0, 0);" lang="FA">عبادت ها و اعمال ما به لطف خدا ممکن است خوب باشد، اما باید مراقب باشیم چیزی آنها را از بین نبرد.</span><span style="line-height: 300%; color: rgb(192, 0, 0);" lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p></span><span style="line-height: 300%; color: rgb(192, 0, 0);" lang="FA"><o:p></o:p></span></font> <p style="text-align: justify; line-height: 300%; margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font color="#004080"><span style="line-height: 300%; color: rgb(192, 0, 0);" lang="FA">بر اساس آیات قران وروایات احوال بعضی از انسانها در عالم برزخ وقیامت دقیقا همینطوره به آنها گفته میشود اعمال خوبتان باطل شده</span><span style="line-height: 300%;" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p><span style="line-height: 300%; color: rgb(192, 0, 0);" lang="FA"> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 300%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal"><font color="#004080"><span style="line-height: 300%; color: rgb(192, 0, 0);" lang="FA">می گوید:</span><span style="line-height: 300%;" lang="FA">کارت ها ی من همه پر از موجودی اند</span><span style="line-height: 300%;" lang="FA">…</span><span style="line-height: 300%;" lang="FA"> نماز، روزه، زیارت، خمس، صله رحم و </span><span style="line-height: 300%;" lang="FA">…</span><span style="line-height: 300%;" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p></span> <p style="text-align: justify; line-height: 300%; margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font color="#004080"><span style="line-height: 300%;" lang="FA">اما</span><span style="line-height: 300%;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="line-height: 300%;" lang="FA">به آنها می گویند </span><span style="line-height: 300%;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="line-height: 300%;" lang="FA">کارت اعمالتان را</span><span style="line-height: 300%;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="line-height: 300%;" lang="FA">رو کنار چیزهایی گذاشتید که سوخته، كنار ریا،كنار بخل وحسادت،كنار ظلم،كنار ارتداد از اسلام و ایمان، كنار غیبت،وكنار...........</span><span style="line-height: 300%;" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p style="text-align: justify; line-height: 300%; margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font color="#004080"><span style="line-height: 300%;" lang="FA">دراینجاست كه</span><span style="line-height: 300%;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="line-height: 300%;" lang="FA">می گوید:</span><span style="line-height: 300%;" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p style="text-align: justify; line-height: 300%; margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font color="#004080"><span style="line-height: 300%;" lang="FA">(قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّی أَعْمَلُ صَالِحًا فِیمَا تَرَكْتُ )خدایا اجازه بده برگردم تا اعمال صالح انجام دهم ومی شنود كه هرگز.....(سوره مومنون/100)</span></font></p> <p style="text-align: justify; line-height: 300%; margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoNormal"><font color="#004080"><span style="line-height: 300%;" lang="FA">هفته ای پر از نشاط وآرامش وتوفیق اعمال صالح&nbsp;را از خداوند متعال خواستاریم.</span></font></p></font></font></b></font></span></div> text/html 2017-08-29T03:11:28+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه فرا رسیدن سالروز شهادت امام محمد باقر (علیه السلام) تسلیت باد. http://bourseco.mihanblog.com/post/691 <div dir="rtl" scroll="auto" style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">بسم الله الرحمن الرحیم</font></div><div dir="rtl" scroll="auto"><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><font>قالَ الاْمامُ الباقر - علیه السلام - : إذا أرَدْتَ أنْ تَعْلَمَ أنَّ فیكَ خَیْراً، فَانْظُرْ إلی قَلْبِكَ فَإنْ كانَ یُحِبُّ أهْلَ طاعَةِ اللّهِ وَ یُبْغِضُ أهْلَ مَعْصِیَتِهِ فَفیكَ خَیْرٌ; وَاللّهُ یُحِبُّك، وَ إذا كانَ یُبْغِضُ أهْلَ طاعَةِ اللّهِ وَ یُحِبّ أهْلَ مَعْصِیَتِهِ فَلَیْسَ فیكَ خَیْرٌ; وَ اللّهُ یُبْغِضُكَ، وَالْمَرْءُ مَعَ مَنْ أحَبَّ.<br><samp>«وسائل الشّیعة، ج 16، ص 183، ح 1</samp><br></font> </font><p class="tarjome"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">امام محمد باقر - علیه السلام - فرمود: اگر خواستی بدانی كه در وجودت خیر و خوشبختی هست یا نه، به درون خود دقّت كن اگر اهل عبادت و طاعت را دوست داری و از اهل معصیت و گناه ناخوشایندی، پس در وجودت خیر و سعادت وجود دارد; و خداوند تو را دوست می&nbsp;دارد. ولی چنانچه از اهل طاعت و عبادت ناخوشایند باشی و به اهل معصیت عشق و علاقه ورزیدی، پس خیر و خوبی در تو نباشد; و خداوند تو را دشمن دارد. و هر انسانی با هر كسی كه به او عشق و علاقه دارد، با همان محشور می&nbsp;گردد.</font></p> <p class="tarjome"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">فرا رسیدن سالروز <font color="red">شهادت</font> امام محمد باقر <font>(علیه السلام)</font> را خدمت شما تسلیت عرض می نمائیم.</font></p></div>