زندگی سوی کمال چه كرده ای با ما خبر نداری!؟ http://bourseco.mihanblog.com 2017-07-26T03:45:50+01:00 text/html 2017-07-16T04:37:05+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه پارتی بازی http://bourseco.mihanblog.com/post/686 <div style="font-family: Tahoma;" dir="rtl" scroll="auto"> <p align="center"><font color="#800000" face="Shruti" size="4"><strong><font color="maroon">بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ</font> </strong></font></p> <p align="justify"><font face="Shruti" size="4">یادتون میاد چندین سال پیش قبل از این تكنولوژی وامكانات بانك ها چقدر شلوغ بود در اكثر موارد برای پرداخت یك قبض یا امور دیگری باید بیش از یك ساعت در بانك معطل میشدی&nbsp; اما یك دفعه میدیدی یك نفر بدون نوبت رفت جلو صف ومتصدی باجه بلند شد وكار اورا انجام داد اینجا بود كه صدای اعتراض همه بلند میشد وهمه میگفتند آقا چرا پارتی بازی میكنی! ومتصدی باجه میگفت ساكت باشید برادرم بود! دراینجا بود كه&nbsp; بعضی ها صدایشان در گلو خفه میشد وعده ای دیگر كه هنوز صدای اعتراضشون بلند بود&nbsp;با وساطتت رئیس بانك ساكت می شدند واین قصه&nbsp;همچنان&nbsp; ادامه داشت.....</font></p> <p align="justify"><font face="Shruti" size="4">اما.......</font></p> <p align="justify"><font face="Shruti" size="4">اعتراض ما ودیگران در همه جوامع از این مساله پارتی بازی بخاطر ضایع شدن حق ماست حالا اگر ما&nbsp;خودمان اهل پارتی بازی باشیم یا دوست داشته باشیم تمام كارهای&nbsp;اداری ودیگر كارهایمان با پارتی بازی حل كنیم ایا دوست داریم دیگران به كارمان اعتراض كنند! نه! همیشه همینطور بوده اعتراض ما به خلاف دیگران هست&nbsp; نه خلاف خودمان همیشه&nbsp; خطای خودمان را حق میدانیم وخطاهای دیگران را گناه نابخشودنی</font></p> <p align="justify"><font face="Shruti" size="4">بدانیم از نظر اسلام وعلمای دین</font></p> <p align="justify"><font face="Shruti" size="4">پارتی بازی یعنی وساطت برای پیشرفت کار بر خلاف قانون&nbsp;یعنی&nbsp;تضییع حق دیگران و اینکه شخصی باعث شود تا فرصت موجود در یک اداره یا سازمان که متعلق به همه مردم یا طیف معینی است به فرد یاگروه خاصی داده شود بدون اینکه از لحاظ ملاک های تدوین شده درآن مورد، امتیازات لازمه را داشته باشند.واگر کسی باعث شود که حق قانونی عموم زیر پاگذاشته شود وبه هر نحوی در اختیار فرد خاصی گذاشته شود این پارتی بازی است. وحرام است</font></p> <p align="justify"><font face="Shruti" size="4">تولستوی، نویسنده نامدار روس، سخن نغزی دارد. او می گوید، همه به فکرِ تغییر جهان اند، اما هیچ کس به فکرِ تغییر خودش نیست.</font></p><font face="Shruti" size="4"> <p align="justify"><font face="Shruti">به هرحال برادر من اگر دراین مورد ما هم&nbsp; دوست داشته باشیم كه كارهایمان با پارتی بازی&nbsp;وتضییع حقوق دیگران حل كنیم&nbsp; دیگر چه فرقی با دیگران داریم خواهش میكنم اینقدر نق نزنیم كه همه جا پارتی بازیه.......</font></p></font></div> text/html 2017-06-24T07:20:51+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه بخشی از مناجات امام سجاد علیه السلام در وداع با ماه رمضان http://bourseco.mihanblog.com/post/685 <div dir="rtl" scroll="auto"><font color="maroon" face="Mihan-Nassim" size="4"> <p align="center"><font color="blue">به نام خدا</font></p><p align="center"><font color="blue">(بخشی از مناجات امام سجاد علیه السلام در وداع با ماه رمضان)</font></p> <p>ای خدایی که در برابر احسان به بندگان پاداش نخواهی، و از عطا و بخشش پشیمان نمی‏شوی، ای کسی که مزد بنده خود را بیش از عمل او می‏دهی. نعمتت بی استحقاق به بندگان رسد، و عفوت تفضل، و مجازاتت عدالت، و قضایت عین خیر است. اگر بخشش کنی، عطایت را به منت آلوده نکنی و اگر عنایت نکنی، از باب ستم نیست.</p> <p>خداوندا هر گناه کوچک یا بزرگی که در این ماه به آن دست زدیم، یا معصیتی که به آن آلوده گشتیم یا خطایی که مرتکب شدیم، از روی عمد یا فراموشی، که در آن به خود ظلم کرده یا حرمت دیگری را بدان دریده باشیم، پس بر محمد و آلش درود فرست، و ما را از همه آن ها در پرده ستاری حضرتت بپوشان و به عفوت از ما بگذر بار الها! هر کس که این ماه را آن طور که بایسته است، رعایت کرده و احترامش را آن چنان که باید حفظ کرده و حدودش را به بهترین صورت بپاداشته و از گناهانش به نحو صحیح پرهیز کرده یا به وسیله کار خیر به تو تقرب جسته که موجب خشنودیت از وی گشته و رحمتت را متوجه او کرده، پس مانند آن چه به او بخشیدی از توان گری خود به ما ببخش و چندین برابر آن را از فضل خود به ما عطا فرما؛ زیرا فضلت کاستی نگیرد و خزائنت نقصان نپذیرد؛ بلکه افزون می‏شود و معادن احسانت از بین نمی‏رود و همانا عطای تو گوارا عطایی است </p> </font><p><font color="maroon"><font face="Mihan-Nassim" size="4">..........................................</font></font></p> <p><font color="maroon" face="Mihan-Nassim" size="4">امام صادق علیه السلام&nbsp; می فرمایند: </font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><hfa><font color="maroon">تمامیت روزه ، به دادن زكات (فطریه) است ، همچنان كه تمامیت نماز به صلوات بر پیامبر صلى الله علیه و آله مى باشد ؛ زیرا اگر كسى روزه بگیرد و زكات فطره را عمدا ندهد از روزه بى بهره است .</font> </hfa></font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4">ما دو نوع زکات&nbsp; داریم </font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4">1-زكات اموال</font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4">2- زكات بدن&nbsp;</font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;زکات مال همان است که کشاورز یا دامدار پرداخت می‌کند و حد نصاب دارد، اما فطریه زکات بدن است که هرکسی به تعداد نفرات نان خور، باید آن را پرداخت می‌کند.</font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4">در روایات وارده پرداخت زکات فطره سبب مهر قبولی اعمال، بیمه شدن خود وخانواده تا سال آینده&nbsp;از خطرات وحوادث ،تأمین نیازهای نیازمندان ، وتکمیل روزه ماه مبارک رمضان است.</font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;وعدم پرداخت آن در صورت توانایی&nbsp; سبب محروم شدن از فضایل ماه رمضان واز گناهان كبیره می باشد.</font></p> <p><font color="#004080" face="Mihan-Nassim" size="4">نكات مهم............</font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4">1-زکات فطره تنها مخصوص كسانی كه روزه گرفته اند نیست لذا بر همه مسلمانانی&nbsp; که فقیر نبوده و از عهده هزینه مخارج خود و افراد تحت تکفلشان برمی‌آیند، واجب است .</font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4">2-&nbsp;به محض &nbsp;اعلام عید فطر لازم است زكات فطریه را از اموالمان جدا كنیم&nbsp; وكنار بگذاریم.</font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4">3- زکات فطره برای کسانی که در نماز عید شرکت می‌کنند حتی‌الامکان پیش از نماز است و اگر زکات فطره تا ظهر به تأخیر افتاد، دیگر فوریت ندارد، اما نباید در پرداخت آن سستی شود، زکات فطره دِینی بر گردن&nbsp;انسان است و هرچه زودتر باید پرداخت شود و در آن تسامح و سهل‌انگاری نشود.</font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4">4- مبلغ زكات فطریه امسال بر اساس اعلام نظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی،&nbsp; برای هر نفر بر مبنای قوت غالب گندم مبلغ شش هزار تومان (6,000 تومان) و بر اساس قوت غالب برنج خارجی، مبلغ پانزده هزار تومان (15,000 تومان) و برنج ایرانی، مبلغ سی هزار تومان (30,000 تومان) اعلام شده است.</font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4">6-&nbsp; برای كسانی كه به علت مریضی&nbsp; یا عوامل شرعی &nbsp;دیگری&nbsp;نتوانستند روزه بگیرند&nbsp; كفاره بر انان واجب میشود كه&nbsp;برای هر روز&nbsp; مبلغ دو هزار تومان (2,000 تومان) است که باید به صورت نان تهیه و پرداخت شود، همچنین کفاره روزه عمد(كسانی كه عمدا روزه نگرفته اند)&nbsp;برای هر روز مبلغ یکصد و بیست هزار تومان (120,000 تومان) است.</font></p> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4">7-در فطریه هم جنس و هم معادل آن را می توان به پول پرداخت کرد، اما در کفاره تنها باید جنس به فقیر پرداخت شود. </font></p> <p align="justify"><font color="#004080" face="Mihan-Nassim" size="4">آرزوی قبولی طاعات وعبادات و عرض تبریك پیشاپیش جهت فرا رسیدن عید سعید فطر خدمت شما</font></p></div> text/html 2017-06-22T04:41:43+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه پیامبر بزرگوار اسلام (ص) می‌فرماید: «ان لربكم فی ایام دهركم نفحات الا فتعرضوالها» http://bourseco.mihanblog.com/post/683 <div dir="rtl" scroll="auto"> <p><font face="Shruti" size="4">به نام خدا</font></p><p style="font-family: Tahoma;"><font face="Shruti" size="4">پیامبر بزرگوار اسلام (ص)&nbsp; می‌فرماید: <font color="maroon">«ان لربكم فی ایام دهركم نفحات الا فتعرضوالها»</font> </font></p> <p style="font-family: Tahoma;"><font color="maroon" face="Shruti" size="4">ای مردم بدانید كه پروردگار شما در طول زندگیتان نسیم‌های رحمت و هدایت خاصه خود را به وزش در می آورد، هوشیار باشید و خود را در معرض این نسیم ها و نفحات الهی قرار دهید تا از آن بهره مند شوید.</font></p> <p class="m1" align="center" style="font-family: Tahoma;"><font color="#004080" face="Shruti" size="4">بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد</font></p> <p class="m2" align="center" style="font-family: Tahoma;"><font color="#004080" face="Shruti" size="4">هلال عید به دور قدح اشارت کرد</font></p> <div class="m1" align="center" style="font-family: Tahoma;"> <p><font color="#004080" face="Shruti" size="4">ثواب روزه و حج قبول آن کس برد</font></p></div> <p class="m2" align="center" style="font-family: Tahoma;"><font color="#004080" face="Shruti" size="4">که خاک میکده عشق را زیارت کرد&nbsp; (حافظ)</font></p> <p style="font-family: Tahoma;"><font face="Shruti" size="4">یکی از خسارت های مهم انسان&nbsp; این است که ماه رمضان تمام بشود و او آمرزیده نشود. پیامبر در خطبه ی شعبانیه فرمود: بیچاره و مغبون کسی است که در ماه رمضان آمرزیده نشود.</font></p> <p style="font-family: Tahoma;"><font face="Shruti" size="4">تاحالا برایتان اتفاق افتاده&nbsp; كه به مناسبت یك روز خاص یا یك ایام خاص از طرف یكی از اپراتورهای تلفن همراه&nbsp; یک روز مکالمه رایگان درون شبکه بهرمند بشوید؟دیدید وقتی یک روز مکالمه تموم میشه چه پیامی میاد رو گوشی؟<br>"مشترک محترم مهلت استفاده هدیه یک روز مکالمه رایگان شما به پایان رسید ازاین پس مکالمات با نرخ عادی محاسبه خواهد شد.<br><font color="#004080">واین داستان ما و شما واین ایام است ...........</font><br>ما انسانها میتوانیم بهترین مشتركین این عالم باشیم عالمی كه خداوند همه چیز را برای ما آفریده واز شدت علاقه به این مشتركین هدیه های با ارزشی برای یك روز یا ایام خاص به ما اختصاص داده كه بهترین&nbsp;هدیه كه زمان زیادی هم دارد وعبادات هم با سود بسیار زیادی محاسبه میشود ماه رمضان است وبر اساس روایات مغبون وبیچاره كسی است كه جزء این دسته از مشتركین دراین ماه نباشد.........</font></p> <p style="font-family: Tahoma;"><font color="red" face="Shruti" size="4">پس به هوش باشیم.........</font></p> <p style="font-family: Tahoma;"><font face="Shruti" size="4">مشتركین عزیز مهلت استفاده ما از یک ماه هدیه و ارزاق آسمانی مضاعف و ثوابهای چندین برابر در ضیافت الهی درون شبکه وبرون شبکه تا&nbsp;چند روز&nbsp;دیگر&nbsp;به پایان میرسد و عبادات با نرخ واقعی محاسبه خواهد شد.<br>درهای جهنم باز،شیطان از غل و زنجیر آزاد میشود، <br>ثواب خواندن یک آیه برابرهمان آیه است نه یک ختم قرآن،<br>خواب یعنی خواب نه عبادت،<br>نفس یعنی نفس نه تسبیح</font></p> <p style="font-family: Tahoma;"><font color="maroon" face="Shruti" size="4">اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا تَوْفِیقَ الطَّاعَةِ وَ بُعْدَ الْمَعْصِیَةِ...........</font></p> <p style="font-family: Tahoma;"><font><font face="Shruti" size="4"><br><br><font color="maroon">از شما مومنین التماس دعا داریم..........</font></font></font></p></div> text/html 2017-06-17T04:00:40+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه حضرت علی (علیه السلام)فرمود: «روز انتقام مظلوم از ظالم، شدیدتر از روز ستم کردن ظالم بر مظلوم است» http://bourseco.mihanblog.com/post/682 <div dir="rtl" scroll="auto"> <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">به نام خدا</font></p><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font>&nbsp;</font><font>(یَوْمُ آلْمَظْلُومِ عَلَى الظَّالِمِ أَشَدُّ مِنْ یَوْمِ الظَّالِمِ عَلَى آلْمَظْلُومِ).</font></font></p> <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span lang="AR-SA">حضرت علی (علیه السلام)فرمود: «روز انتقام مظلوم از ظالم، شدیدتر از روز ستم کردن ظالم بر مظلوم است»</span></font></p> <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">این جبرئیل است که می‌خواند: وَاللهِ لَقَد تَهَدَّمتْ اَرْکانُ الْهُدی. به خدا سوگند ستون‌ها‌ی هدایت را برشکستند آن‌گاه که علی مرتضی را سرشکستند.مگر جبرئیل کدام لحظه را به یاد آورده است که ارکان هدایت را منهدم می‌بیند؟ یاد هم‌نفسی‌علی‌ در حرا با پیامبر افتاده است؟ یاد لیله المبیت می‌کند و خوابیدن علی در بستر خوف و خطر.یاد&nbsp;زخم هایی که بر تن علی در اُحد دهان باز کرده بودند؟ یا یاد دستی که در غدیر با دست پیامبر افراشته شد و مولای همیشه‌ی مردم، مولای همه‌ی هستی شناسانده شد؟</font></p> <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">جبرئیل کدام لحظه را مرور می‌کند که چنین می‌گوید؟</font></p> <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">لحظه‌ای که برق شمشیر بر فرق علی فرو نشست؟ و علی از فوز و پیروزی سرود؟</font></p> <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">از زمزمه‌های‌ دیشب که علی از پشت ابر خون بر آسمان می‌نگریست و می‌گریست و در خون و اشک می‌سرود: اللهم بارک لی فی‌الموت: خدایا مرگ را بر من مبارک گردان؟</font></p> <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">جبرئیل کدام لحظه را مرور می‌کند؟ کدام صحنه را؟</font></p> <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">نه،امشب کوفه خاموش است و جبرئیل نیز. نه صدای مناجاتی در نخلستان می‌پیچد، نه صدای ‌اذانی بر مأذنه‌ی کوفه.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">صدا تنها صدای گریه خانواده‌ای داغدار و یتیم است، یتیم‌تر از کودکان معصوم و چشم به راه کوفه.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">خانه‌ی‌ علی هست و چشم‌های‌گریان حسین، سرِ بر زانو نشسته‌ی زینب. اندوه آه‌آور عباس، و شانه‌های لرزان حسن.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">فرا رسید ن &nbsp;سالروز <font color="red">شهادت</font>&nbsp;مولی الموحدین امام المسلمین حضرت علی بن ابیطالب(علیه السلام)&nbsp;را خدمت شما شعییان آن حضرت تسلیت وتعزیت عرض مینمائیم.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;</font></p></div> text/html 2017-06-11T03:03:34+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه امام حسن (علیه السلام): ه تحقیق «روز قیامت » هیچ بنده ای قدم از قدم برنمی دارد مگر اینکه نسبت به چهار چیز موردبازجوئی و پرسش قرار می گیرد: http://bourseco.mihanblog.com/post/681 <div dir="rtl" scroll="auto"> <p><font face="Shruti" size="4"><b>به نام خدا</b></font></p><p style="font-family: Tahoma;"><font face="Shruti" size="4"><b>امام حسن <font>(علیه السلام)</font> در تفسیر آیه شریفه «وقفوهم انهم مسئولون » فرموده اند: به تحقیق «روز قیامت » هیچ بنده ای قدم از قدم برنمی دارد مگر اینکه نسبت به چهار چیز موردبازجوئی و پرسش قرار می گیرد:</b></font></p> <p style="font-family: Tahoma;"><font face="Shruti" size="4"><b>1- از جوانی اش که در چه راهی مصرف نموده.</b></font></p> <p style="font-family: Tahoma;"><font face="Shruti" size="4"><b>2- و از عمرش که در چه کاری آنرا بکار گرفته.</b></font></p> <p style="font-family: Tahoma;"><font face="Shruti" size="4"><b>3- و از ثروتش که چگونه جمع و در چه راهی مصرف نموده.</b></font></p> <p style="font-family: Tahoma;"><font face="Shruti" size="4"><b>4- و از دوستی ما اهلبیت و خاندان پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم.</b></font></p> <p style="font-family: Tahoma;"><font color="maroon" face="Shruti" size="4"><b>میلاد با سعادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) را خدمت شما همكاران گرامی تبریك عرض می نمائیم.</b></font></p></div> text/html 2017-06-04T03:24:05+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه بسم الله الرحمن الرحیم یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَیْكُمْ الْصِّیَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى‏ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ‏ http://bourseco.mihanblog.com/post/679 <div style="font-family: Tahoma;" dir="rtl" scroll="auto"> <p align="center"><font face="Shruti"><font color="maroon" size="4">بسم الله الرحمن الرحیم</font></font></p><p align="center"><font face="Shruti" size="4"><font color="maroon">یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَیْكُمْ الْصِّیَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى‏ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ‏</font> </font></p> <p><font size="4"><font face="Shruti">اى كسانى كه ایمان آورده‏اید! روزه بر شما مقرّر گردید، همانگونه كه بر كسانى كه پیش از شما بودند مقرّر شده بود، باشد كه پرهیزگار شوید.</font> (سوره بقره ایه 183)</font></p> <p align="center"><font face="Shruti"><font size="4">&nbsp;&nbsp; <font color="maroon">احكام روزه</font></font></font></p> <p align="justify"><font face="Shruti" size="4">1- <font color="#333333">حكم روزه كسانی كه كار ومشاغل طاقت فرسا دارندچگونه است؟</font></font></p> <p align="justify"><font color="#333333" size="4" face="Shruti">&nbsp;از قدیم این مشاغل سخت بوده است و ابزاری که الان هست در سابق نبوده است . ومحل زندگی مسلمانان در مکه ، مدینه ، کربلا و کوفه هم از مناطق گرم بوده است . در کشورما هم مناطق گرم وجود دارد . حدود سی سال پیش هم ماه رمضان در همین فصل بوده است اما اینها به این معنا نیست که افراد باید هر جوری شده روزه را بجا بیاورند . کسانی که در محل های گرم و آفتاب کار می کنند باید برای این ماه برنامه ریزی داشته باشند که اگر امکان دارد در زمان خنکی هوا کار بکنند تا بتوانند روزه ها را بجا بیاورند اما اگر این کار امکان ندارد ، می تواند سفری پیش از ظهر ( حداقل بیست و پنج کیلومتر خارج از شهر ) انجام بدهد و بعد روزه شان را باز کنند . و در عین حال گناه هم انجام نداده اند و بعد کارشان را شروع&nbsp; کنند . اگر این کار هم امکان ندارد روزه را بگیرند و کارشان را شروع کنند . اگر روزه برایشان خیلی سخت بود و ضعف بر آنها قالب شد ، روزه را افطار کنند و بعد از ماه رمضان آنرا بجا بیاورید. در مورد روزه خواری علنی باید گفت که حتی اقلیت های مذهبی این را رعایت می کنند و علنی روزه خواری نمی کنند. افراد مسلمان که عذر دارند و روزه نمی گیرند باید این مسئله را مراعات کنند و در جلوی دید دیگران چیزی نخورند که مشخص بشود آنها روزه نیستند . اگر کسی این کار را بکند دو تا گناه مرتکب شده است ، یکی اینکه روزه ماه رمضان را نگرفته و دیگر اینکه علنی روزه خواری كرده .&nbsp;برای هیچ شخصی&nbsp;مجاز&nbsp;نیست که علنی روزه خواری کنید .</font></p> <p align="justify"><font color="#333333" size="4" face="Shruti">2-حكم روزه دختران 9ساله كه به تكلیف رسیده ولی توانایی جسمی ندارند چگونه است؟</font></p> <p align="justify"><font color="#333333" size="4" face="Shruti">یكی از شرائط عام تكلیف قدرت وتوانایی است وبرای دختران كه تازه به سن تكلیف رسیده اند وتوانایی برروزه گرفتن ندارند نظر تمام مراجع (غیر از ایت الله مكارم شیرازی) این است كه روزه بر انها واجب نیست ولی بعدا باید قضای ان را بجا بیاورند ونیاز به كفاره هم ندارد.</font></p> <p align="justify"><font color="#333333" size="4" face="Shruti">(نظر ایت ا... مكارم شیرازی)-اگر تا رمضان سال اینده توانایی بر روزه گرفتن پیدا نكرد روزه بر انها واجب نیست ولی باید برای هر روز یك مد (750 گرم) </font><font color="#333333" size="4" face="Shruti">طعام به فقیر بدهند.</font></p> <p align="justify"><font size="4"><font face="Shruti">3-<font color="#804040">اگر کسی برای روزه نگرفتن عذر شرعی دارد؛ مانند این‌که مسافر است و یا بیماری‌ای دارد که روزه گرفتن به او ضرر می‌رساند، در این صورت اگر چه روزه بر او واجب نیست، اما نباید از روی عمد در انظار عمومی و در ملأ عام، روزه خواری كند&nbsp; درغیر این صورت از طرف حاكم شرع باید حد بر او جاری شود(حداقل 25 ضربه شلاق)&nbsp; واگر این روزه خواری درملأ عام، سه یا چهار بار تكرار&nbsp;كند حكم او اعدام است،</font></font></font></p></div> text/html 2017-05-30T03:26:26+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه برترین كارها در این ماه خویشتندارى از حرامهاى خداوند عز و جل است. (ماه رمضان) http://bourseco.mihanblog.com/post/678 <div dir="rtl" scroll="auto"><span class="article"><span style="line-height: 150%;" dir="rtl" lang="AR-SA"><font size="4"> <p class="owner" align="justify"><font color="#800080" face="Shruti">به نام خدا</font></p><p class="owner" align="justify" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="purple" face="Shruti">امام على علیه‏السلام :فرمودند</font></p> <p class="farsi" align="justify" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="purple" face="Shruti">روزى رسول خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم براى ما خطبه‏اى ایراد كرد و فرمود : اى مردم ! همانا ماه با بركت و رحمت و </font></p> <p class="farsi" align="justify" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="purple" face="Shruti">آمرزش به شما روى آورده است . این ماه نزد خدا برترین ماه است و روزهایش برترین روزها و شبهایش برترین شبها و </font></p> <p class="farsi" align="justify" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="purple" face="Shruti">ساعتهایش برترین ساعات . در این ماه شما به میهمانى خدا دعوت شده‏اید و در زمره بهره‏مندان از كرامت خداوند قرار گرفته‏اید . </font></p> <p class="farsi" align="justify" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="purple" face="Shruti">در این ماه نفسهاى شما تسبیح خداست و خواب شما عبادت است و اعمال شما پذیرفته و دعایتان به اجابت مى‏رسد ... من برخاستم </font></p> <p class="farsi" align="justify" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="purple" face="Shruti">و عرض كردم : اى رسول خدا ! برترین كارها در این ماه چیست ؟ پیامبر فرمود : اى اباالحسن ! برترین كارها در این ماه </font></p> <p class="farsi" align="justify" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font face="Shruti"><font color="purple">خویشتندارى از حرامهاى خداوند عز و جل است</font> .</font></p> <p style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: justify; line-height: 150%;" class="MsoNormal" align="justify"><span style="line-height: 150%;" dir="rtl" lang="AR-SA"><font face="Shruti">...................................................................................................................</font></span></p> <p style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: justify; line-height: 150%;" class="MsoNormal" align="justify"><span style="line-height: 150%;" dir="rtl" lang="AR-SA"><font color="maroon" face="Shruti">آب آثار و برکات زیادی دارد و سرچشمه حیات به شمار می اید «وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ» در میان مواد طبیعی هیچ چیز </font></span></p> <p style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: justify; line-height: 150%;" class="MsoNormal" align="justify"><span style="line-height: 150%;" dir="rtl" lang="AR-SA"><font color="maroon" face="Shruti">همچون آب آلودگی ها را از بین نمی برد. بهترین، راحت ترین و مفیدترین وسیله برای شست وشو و زدودن آلودگی ها و کثافات </font></span></p> <p style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: justify; line-height: 150%;" class="MsoNormal" align="justify"><span style="line-height: 150%;" dir="rtl" lang="AR-SA"><font color="maroon" face="Shruti">آب است. ماه رمضان نیز ماه طهور نامیده شده است. ماهی که آلودگی ها را از بین می برد. بیش تر مردم در ماه های سال </font></span></p> <p style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: justify; line-height: 150%;" class="MsoNormal" align="justify"><span style="line-height: 150%;" dir="rtl" lang="AR-SA"><font color="maroon" face="Shruti">آلودگی هایی پیدا می کنند. آلودگی هایی که انسان را از خدا دور می کند یعنی گناه. براساس حکمت و تدبیر الهی ماه رمضان در </font></span></p> <p style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: justify; line-height: 150%;" class="MsoNormal" align="justify"><span style="line-height: 150%;" dir="rtl" lang="AR-SA"><font color="maroon" face="Shruti">میان ماه ها این خاصیت را یافته که مردم وقتی در این ماه احکام شرع را رعایت کنند و احترام آن را نگه دارند از آلودگی ها </font></span></p> <p style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: justify; line-height: 150%;" class="MsoNormal" align="justify"><span style="line-height: 150%;" dir="rtl" lang="AR-SA"><font color="maroon" face="Shruti">پاک می شوند. روزه، تلاوت قرآن و دعاهایی که در این ماه خوانده می شود باعث ریزش گناهان و تمیز شدن روح انسان از </font></span></p> <p style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: justify; line-height: 150%;" class="MsoNormal" align="justify"><span style="line-height: 150%;" dir="rtl" lang="AR-SA"><font color="maroon" face="Shruti">آلودگی ها می شود. به ویژه آن که انسان اگر بتواند موفق به توبه و استغفار شود از تمام آلودگی ها پاک می شود. </font></span><span style="line-height: 150%;" dir="rtl" lang="AR-SA"></span></p> <p style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: justify; line-height: 150%;" class="MsoNormal" align="justify"><span style="line-height: 150%;" dir="rtl" lang="AR-SA"><font color="maroon" face="Shruti">هیچ عبادتی مثل روزه ویژگی پاک کردن و تمیز کردن را ندارد. در روایت داریم که می فرماید: «اَلصُّومُ لی وَ اَنَا اُجزی به» خدا </font></span></p> <p style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: justify; line-height: 150%;" class="MsoNormal" align="justify"><span style="line-height: 150%;" dir="rtl" lang="AR-SA"><font color="maroon" face="Shruti">می فرماید: روزه برای من است. نمی فرماید نماز برای من است، هم چنان که می فرماید در زمین کعبه خانه من است، در ماه </font></span></p> <p style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: justify; line-height: 150%;" class="MsoNormal" align="justify"><span style="line-height: 150%;" dir="rtl" lang="AR-SA"><font color="maroon" face="Shruti">های سال، ماه رمضان ماه من است، در بین عبادات هم می فرماید، روزه برای من است. نماز برای شما و حج برای جامعه. اما </font></span></p> <p style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: justify; line-height: 150%;" class="MsoNormal" align="justify"><span style="line-height: 150%;" dir="rtl" lang="AR-SA"><font color="maroon" face="Shruti">روزه برای من است. شاید راز آن این باشد که هیچ عبادتی به اندازه روزه انسان را از وابستگی به دنیا جدا نمی کند. روزه آدم را </font></span></p> <p style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: justify; line-height: 150%;" class="MsoNormal" align="justify"><span style="line-height: 150%;" dir="rtl" lang="AR-SA"><font color="maroon" face="Shruti">وارسته و پاک می کند. سنگ ها را از پای انسان باز و مرغ دل را آماده پرواز می کند. در هیچ عبادتی جز روزه این حالت برای </font></span></p> <p style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: justify; line-height: 150%;" class="MsoNormal" align="justify"><span style="line-height: 150%;" dir="rtl" lang="AR-SA"><font color="maroon" face="Shruti">انسان به وجود نمی اید. کسانی که آداب روزه را درست رعایت کنند، لذت هایی از حالت سبکی روح می برند که از هیچ عبادتی </font></span></p> <p style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: justify; line-height: 150%;" class="MsoNormal" align="justify"><span style="line-height: 150%;" dir="rtl" lang="AR-SA"><font face="Shruti"><font color="maroon">نمی برند</font><font color="maroon">.(</font>بخشی از سخنان ایت الله مصباح یزدی)</font></span></p></font></span></span></div> text/html 2017-05-28T04:50:22+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه چه باید كرد؟! http://bourseco.mihanblog.com/post/677 <font face="Mihan-Koodak" size="5">به نام خدا</font><div><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: x-large; line-height: 19.5px; white-space: pre-wrap;"><br></span></div><div><a href="http://s8.picofile.com/file/8296141900/92512_24_.mp3.html" target="_blank" title="یک مسلمان در جامعه چگونه باید زندگی کند؟"><font size="5" face="Mihan-Koodak">دانلود</font></a></div><div><span style="line-height: 19.5px; white-space: pre-wrap;"><font face="Mihan-Koodak" size="5"><br></font></span></div><div><span style="line-height: 19.5px; white-space: pre-wrap;"><font face="Mihan-Koodak" size="5"><br></font></span></div><div><span style="line-height: 19.5px; white-space: pre-wrap;"><font face="Mihan-Koodak" size="5">سخنرانی آیه الله مصباح یزدی</font></span></div><div><span style="line-height: 19.5px; white-space: pre-wrap;"><font face="Mihan-Koodak" size="5"><br></font></span></div><div><span style="line-height: 19.5px; white-space: pre-wrap;"><font face="Mihan-Koodak" size="5"><br></font></span></div><div><span style="line-height: 19.5px; white-space: pre-wrap;"><font face="Mihan-Koodak" size="5"><br></font></span></div><div><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; line-height: 19.5px; white-space: pre-wrap;"> </span><span style="line-height: 19.5px; white-space: pre-wrap;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b><i>یک مسلمان در جامعه چگونه باید زندگی کند؟</i></b></font></span></div> text/html 2017-05-20T09:45:52+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه گفتارها ضبط ونگهدارى مى شود، و نهان ها روزی آشكار می شود، http://bourseco.mihanblog.com/post/676 <div style="font-family: Tahoma;" dir="rtl" scroll="auto"> <p align="center"><font face="Shruti"><font size="3"><b><font color="maroon">بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ</font> </b></font></font></p> <p align="justify"><font face="Shruti" size="3"><b>گفتارها ضبط ونگهدارى مى شود، و نهان ها روزی آشكار&nbsp;می شود، و هر كسى در گرو اعمال خویش است، و مردم گرفتار كمبودها و آفت هایند جز آن را كه خدا نگهدارد؛ اى مردم از خدا بترسید، چه بسا آرزومندى كه به آروزى خود نرسید، و سازنده ساختمانى كه در آن مسكن نكرد، و گردآورنده اى كه زود آنچه را گرد آورده ، رها خواهد كرد شاید كه از راه باطل گرد آورده و یا حق دیگران را بازداشته ، و با حرام به هم آمیخته ، كه گناهش بر گردن اوست، و با سنگینى بار گناه در مى گذرد، و با پشیمانى و حسرت به نزد خدا مى رود كه:<br></b></font></p><font size="3"><b><font face="Shruti"></font> </b></font><p align="justify"><strong><font face="Shruti" size="3"><font color="maroon">قَدْ خَسِرَ الدُّنْیا وَ الْآخِرَةَ ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِینُ</font>(سوره حج/11)</font></strong></p> <p align="justify"><font face="Shruti" size="3"><b>"در دنیا و آخرت زیان كرده و این است زیانكارى آشكار"(حكمت 343و344نهج البلاغه)</b></font></p> <p align="justify"><font face="Shruti" size="3"><b>.......................................................................................................................................................</b></font></p> <p align="justify"><font face="Shruti" size="3"><b>هر چه هوا سرد تر شد، لباس را ضخیم ترمی پوشی&nbsp;تا سرما به تو نفوذ نکند <br>هر چه جامعه ات فاسد تر شد، تو لباس تقوایت را ضخیم تر کن تا به تو نفوذ نکندوچشمانت را ببند<br>وهرگز نگو:محیط خرابه، منم خراب شدم<br>چون هرفرد جوابگوی اعمال خودشه...<br>پس مواظب&nbsp;خودمان&nbsp;باشیم............</b></font></p></div> text/html 2017-05-10T09:36:44+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه ولادت با سعادت دوازدهمین اختر تابناک امامت و ولایت (ع) مهدی فاطمه (س) مبارک باد http://bourseco.mihanblog.com/post/675 <div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="5"><span style="color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px;">به نام خدا</span></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="5"><span style="color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px;">کاش روزی بنویسند به دیوار بقیع:"کارگران مشغول کاراند!احداث ضریح"</span><br style="color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px;">کاش روزی بنویسند به دیوار بقیع:"چند روزی مانده به اتمام ضریح"</span><br style="color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px;">کاش روزی بنویسند به دیوار بقیع:"مهدی فاطمه آید،تماشای ضریح"</span><br style="color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px;">کاش روزی بنویسند به دیوار بقیع:"عید امسال:نماز:صحن بقیع"</span><br style="color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px;">کاش روزی بنویسند به دیوار بقیع:"فلش راهنما،مرقد زهرای شفیع"</span><br style="color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); line-height: 30px;">‏"به یقین یوسف ما آمدنی ست"</span></font></b></div> text/html 2017-05-08T09:07:11+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه میلاد با سعادت زیباترین گل باغ حسین (علیه السلام)سرور جوانان عالم، سرو باغ احمدی، آینه ی محمدی حضرت علی اکبر(علیه السلام) و روز جوان مبارک باد. http://bourseco.mihanblog.com/post/674 <p align="center"><font face="Shruti" size="4">به نام خدا</font></p><p align="center"><font face="Shruti" size="4">پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) می فرمایند:<br><font color="maroon">خداوند جوانی را که جوانی خویش را در راه اطاعت خدای تعالی بگذراند، دوست دارد.</font></font></p> <p><font color="#004080" face="Shruti" size="4">ای خورشید دل‌آرای حسین، سلام و درود بی پایان بر صورت و سیرت پیامبر گونه ات</font></p> <p><font size="4"><br><font color="maroon" face="Shruti">میلاد با سعادت&nbsp;زیباترین گل باغ حسین <font>(علیه السلام)</font>سرور جوانان عالم، سرو باغ احمدی، آینه ی محمدی حضرت علی اکبر<font>(علیه السلام)</font>&nbsp;و روز جوان مبارک باد.</font></font></p> text/html 2017-05-08T07:49:37+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه علت انحراف http://bourseco.mihanblog.com/post/673 <div style="font-family: Tahoma;" dir="rtl" scroll="auto"> <p align="center"><font face="Shruti" size="4"><b><font color="maroon">بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ</font> </b></font></p> <p><span class="arabic"><font color="#004040" face="Shruti" size="4"><b>فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّلاهَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیًّا</b></font></span></p> <p><b><font size="4"><font face="Shruti">سپس جانشین آن مردم خداپرست قومی شدند که نماز را ضایع گذارده و شهوتهای نفس را پیروی کردند و اینها به زودی کیفر گمراهی را خواهند دید.</font><font face="Shruti">(سوره مریم، آیه ۵۹)</font></font></b></p> <div><font face="Shruti" size="4"><b>این آیه می فرمـاید: ای پیغمبر (ص) افـرادی در آینده می آیندکه دو جـرم انجـام&nbsp;می دهند و در نتیجه این دو جرم، بیچاره می شوند (البته این آیه درباره بنی اسرائیل است اما رسول خدا (ص) فرمود این در امت من هم هست):</b></font></div> <div><font face="Shruti" size="4"><b><font color="#000040">اول:</font> &nbsp;أَضاعُوا الصَّلاهَ &nbsp;نماز را ضایع می کنند؛ به آداب واحكام نماز اهمیت نمی دهند گاهی می خوانند و گاهی نمی خوانند و گاهی آخر وقت می خوانند. رفتار آنها با نماز به صورتی است كه بر اساس آیات قران وروایات كار او ضایع وسبك شمردن نماز به حساب می آید.</b></font></div> <div><font face="Shruti" size="4"><b><font color="#000040">دوم:</font> وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ &nbsp;شهوت رانی می کنند. دنبال هوسرانی وهوی نفس خود میروندوتابع امیال درونی خود هستند.</b></font></div> <div><font face="Shruti" size="4"><b><font color="#400040">در نتیجه:</font> فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیًّا؛ اینها دچار غی می شوند یعنی به انحراف کشیده می شوند.</b></font></div></div> text/html 2017-04-30T04:02:42+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه وای بر فرزندان آخر الزمان به سبب پدرانشان. http://bourseco.mihanblog.com/post/672 <div dir="rtl" scroll="auto"> <p align="center"><font color="maroon" size="4" face="Mihan-IransansBold">«<em><strong>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ</strong></em> الرَّحِیمِ»</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-IransansBold">در روایتی&nbsp; از پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) نقل شده است که روزی ایشان در جمع اصحاب خود به کودکی نگاه کردند و بعد فرمودند: وای بر فرزندان آخر الزمان به سبب پدرانشان. به ایشان عرض شد: به سبب پدران مشرک و کافرشان؟ فرمودند: نه! از پدران مسلمانشان که هیچ چیزی از واجبات را به آنها یاد نمی دهند و اگر آنها خود بخواهند فرا بگیرند نیز منعشان می کنند و به جای آن به کمترین چیز از دنیا برای فرزندانشان راضی می شوند.(مستدرک الوسائل، ج15، ص116 )</font></p> <p><font size="4" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;بحث فرزند ودغدغه دینداری خانواده در اسلام&nbsp; بسیار مهم است ودر قرآن كریم آیات متعددی در این زمینه وجود دارد ازجمله این آیات در قرآن كریم آمده است كه:&nbsp;حضرت زکریا وقتی از خدا فرزند می‌خواهد به خدا عرض می‌کند «هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِیَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِی مِن لَّدُنكَ ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً إِنَّكَ سَمِیعُ الدُّعَاءِ» (آل عمران/ 38) خدایا از پیش خودت به من نسل پاکیزه بده پس نسل پاکیزه اش خوب است نه ناپاک و نامناسب همین طور حضرت مریم وقتی مادرشان ایشان را باردار بودند قرآن می‌فرماید مادرش این طور می‌گوید «وَإِنِّی أُعِیذُهَا بِكَ وَذُرِّیَّتَهَا مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ» (آل عمران/ 36) خدایا من این بچه و نسلش را پناه می‌برم به تو از شرّ شیطان پس نکته‌ی دوم این که فرزند باید پیرو شیطان نباشد پیرو خدا باشد نکته‌ی سوم این است که حضرت لقمان به فرزندش می‌فرماید «یَا بُنَیَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ» (لقمان/ 17) پس نکته‌ی سوم این است که فرزند باید دین دار باشد اهمیت به نماز و مبانی دینی بدهد نکته‌ی چهارم این است که حضرت نوح می‌گوید «یَا بُنَیَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِینَ» (هود/ 42) پسرم با ما سوار شو پس فرزند باید همراه با والدین نیکویش باشد اگر والدین هم از مسیر دین خارج باشند قرآن می‌گوید از آن‌ها تبعیت نکنید نكته پنجم در سوره‌ی فرقان&nbsp;است یک دعایی داریم که خدا می‌فرماید این دعای عباد الرحمن است یعنی بندگان برگزیده‌ی خدا خیلی جالب است در آن دعا به خدا می‌گوییم «وَالَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّیَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْیُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِینَ إِمَامًا» (فرقان/ 74) خدایا زن و بچه‌ی ما را نور چشم ما قرار بده کی می‌شود نور چشم؟ موقعی که در مسیر صحیح باشد خار چشم ما نباشد بعد می‌گوییم خدایا ما را خانواده بچه‌های ما را پیشوای متقین قرار بده نه خودشان را متقی قرار بده متقین ماموم این‌ها باشند این‌ها امام متقین باشند یعنی دیگران از رفتاردینی خانواده ما الگو برداری كنند این&nbsp;خیلی دعای مهمی است نکته‌ی ششم این است که قرآن می‌فرماید مردم شما دو صیانت و محافظت باید داشت باشید «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِیكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ» (تحریم/ 6) خودتان را حفظ بکنید و خانواده هایتان را از آتش جهنم نکته‌ی دیگر این است که خیلی جالب است قرآن کریم می‌فرماید بهشتی‌ها وقتی دور هم می‌نشینند با هم صحبت می‌کنند «وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ یَتَسَاءَلُونَ، قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِی أَهْلِنَا مُشْفِقِینَ» (طور/ 26-25) اهل بهشت كه درباره گرفتاری‌های اقتصادی این دنیا كه صحبت نمی كنند&nbsp;نشستند به هم می‌گویند چه باعث شد شما بهشتی شوید بعضی از بهشتی‌ها به بعضی دیگر می‌گویند ما در زندگی نگران خانواده بودیم اشفاق معنایش این است که بی تفاوت نسبت به زن وفرزند نبودیم ودغدغه دینداری آنها را داشتیم.</font></p> <p align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font color="maroon">اللّهُمَّ اجْعَلْ عَواقِبَ امُورِنا خَیْراً</font> </font></p> <p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: x-small;"><br></p></div> text/html 2017-04-24T05:03:07+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه عرض تبریك فرا رسیدن عید مبعث خدمت شما http://bourseco.mihanblog.com/post/671 <div style="font-family: Tahoma;" dir="rtl" scroll="auto"> <p align="justify"><font color="#400040" face="Shruti" size="4">به نام خدا</font></p><p align="justify"><font color="#400040" face="Shruti" size="4">مبارک باشد بر تو ای&nbsp;محمد(ص) انتخابت به عنوان پیامبر خدا ، تو که مصطفایی و دلیل خلقت ، تو که اول المسلمینی و خاتم المرسلین ، تو که شاهدی و بشارتگر ، هشدار دهنده ای و دعوت کننده ، تو که سراسر لطفی و مهربانی و دلیل مهربانی خدا که چه نیکو بر سر بندگان منت نهاد و چون تویی را یاور امت قرار داد تا الگویی باشی پاک و نیک که نجات دهی بشریت را از باتلاقهای خود ساخته خودخواهی و جهالت و سیر کمال و سعادت را نشانش دهی و امت را پا به پا راهنما باشی و همراه حتی اگر تو را گزند رسانند ، تویی مایه مباهات و فخر انبیاء ، تویی دعوت کننده به سوی حق به فرمان حق و چراغی تابناک و تابنده که بشر فرو افتاده در چاه ضلالت و گمراهی را به سوی سعادت و هوشیاری فرا می خوانی و در این راه ، فقیر و غنی ، سیاه و سفید ، عرب و عجم نمی شناسی و جویای حال کسی می شوی که خاکستر به سرت ریخت و می بخشی قاتل حمزه سیدالشهداء را .<br>تو که کلامت از منبع لایزال الهی سرچشمه می گیرد و رفتارت و سیره زندگانیت سیر و سلوک الی الله است .<br>ای محمد بخوان به اندازه تمام سختیهایی که از امشب به بعد نصیبت خواهد شد و تو بردباری و صبر را در نهایت کمال و اعتدال به کار خواهی بست ، بخوان به اندازه ی همه اجرت نبوتت که همه را در محبت اهل البیت قرار دادی ، بخوان به اندازه ی راز و نیازت به در گاه حضرت دوست که فرمودی : خدایا مرا یک دم به خود وامگذار...</font></p> <p align="justify"><font color="#400040" face="Shruti" size="4">ای محمد بخوان به اندازه امتت که بعضی از آنان را مایه مباهات خود در برابر دیگر امتها و دیگر انبیا می دانی ، بخوان به اندازه همه تربیت یافتگان مستقیم و غیر مستقیم مکتبی که بنیان نهادی و دم به دم فرا گیرتر و پر صلابت تر طی طریق می کند .<br>بخوان محمد ، به اندازه همه ما بخوان...........</font></p> <p align="justify"><font color="maroon" face="Shruti" size="4">عرض تبریك فرا رسیدن عید مبعث خدمت شما&nbsp;</font></p></div> text/html 2017-04-23T10:26:38+01:00 bourseco.mihanblog.com آ گلستانه فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت امام موسی كاظم (علیه السلام ) تسلیت و تعزیت باد. http://bourseco.mihanblog.com/post/670 <div dir="rtl" scroll="auto"> <p><font face="Mihan-Iransans" size="4">به نام خدا</font></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="4">امام كاظم (علیه السلام) فرمودند:</font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="4">«لَیسَ مِنّا مَنْ لَمْ یحاسِبْ نَفْسَهُ فی كُلِّ یوْم فَإِنْ عَمِلَ حَسَنـًا اسْتَزادَ اللّهَ وَ إِنْ عَمِلَ سَیئًا اسْتَغْفَرَ اللّهَ مِنْهُ وَ تابَ إِلَیهِ.»:<br><br><font color="#000000">از ما نیست كسی كه هر روز حساب اعمال خود را نكند، پس اگر كار نیكی كرده است از خدا زیادی آن را بخواهد، و اگر در آن كار بدی كرده، ازخدا آمرزش طلب نموده و به سوی او توبه نماید.</font></font></p> <p><font face="Mihan-Iransans" size="4">«مَنِ اسْتِوی یوْماهُ فَهُوَ مَغْبُونٌ، وَ مَنْ كانَ آخِرُ یوْمَیهِ شَرَّهُما فَهُوَ مَلْعُونٌ وَ مَنْ لَمْ یعْرِفِ الزِّیادَةَ فی نَفْسِهِ فَهُوَ فی نُقْصان، وَ مَنْ كانَ إِلَی النُّقْصانِ فَالْمَوْتُ خَیرٌ لَهُ مِنَ الْحَیاةِ.»:<br><font color="#000000">كسی كه دو روزش مساوی باشد، مغبون است، و كسی كه دومین روزش، بدتر از روز اوّلش باشد ملعون است، و كسی كه در خودش افزایش نبیند در نقصان است، و كسی كه در نقصان است مرگ برای او بهتر از زندگی است.</font></font></p> <p><font color="black" face="Mihan-Iransans" size="4">فرا رسیدن سالروز <font color="red">شهادت</font> حضرت&nbsp;امام&nbsp;موسی كاظم <font>(علیه السلام )</font>&nbsp;تسلیت و تعزیت باد.</font></p></div>