بعد از این نور به آفاق دهم از دل خویش/ که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد

نهج البلاغه حضرت علی (ع): حكمت 22

نوشته شده توسط :آ نوری
1393/09/6-13:41

به نام خدا

حکمت 22

روش گرفتن حق (اخلاقى، سیاسى) و درود خدا بر او، فرمود:

ما را حقّى است اگر به ما داده شود، و گر نه بر پشت شتران سوار شویم و براى گرفتن آن برانیم هر چند شب روى به طول انجامد.

(این از سخنان لطیف و فصیح است، یعنى اگر حق ما را ندادند، خوار خواهیم شد و باید بر ترک شتر سوار چون بنده بنشینیم

نظرات() 

آه! زمین چقدر اجساد عزیزان خوش سیما را كه با غذاهاى لذیذ و رنگین زندگى كردند، و در آغوش نعمتها پرورانده شدند بكام خویش فرو برد،

نوشته شده توسط :آ نوری
1393/09/5-10:57

 بِسْمِ ٱللّٰهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِیمِ

خطبه 221 نهج البلاغه ترجمه محمد دشتی

این خطبه درباره تفسیر ایات اولیه سوره تكاثر می باشد

پیام مردگان:

حال اگر چه آثارشان نابود ، و اخبارشان فراموش شده، اما چشمهاى عبرت بین، آنها را مى نگرد، و گوش جان اخبارشان را مى شنود، كه با زبان دیگرى با ما حرف مى زنند و مى گویند: چهره هاى زیبا پژمرده، بدنهاى نازپرورده پوسیده شد، و بر اندام خود لباس كهنگى پوشانده ایم، و تنگى قبر ما را در فشار گرفته، وحشت و ترس را از یكدیگر به ارث مى بریم. خانه هاى خاموش قبر بر ما فرو ریخته، و زیباییهاى اندام ما را نابود، و نشانه هاى چهره هاى ما را دگرگون كرده است، اقامت ما در این خانه هاى وحشتزا طولانى شده، نه از مشكلات رهایى یافته، و نه از تنگى قبر گشایشى فراهم شد. مردم! اگر آنها را در اندیشه خود بیاورید، یا پرده ها كنار رود، مردگان را در حالتى مى نگرید كه حشرات گوشهایشان را خورده، چشمهایشان به جاى سرمه پر از خاك گردیده، و زبانهایى كه با سرعت و فصاحت سخن مى گفتند پاره پاره شده، قلبها در سینه ها پس از بیدارى به خاموشى گرایید، و در تمام اعضاى بدن پوسیدگى تازه اى آشكار شد، و آنها را زشت گردانید، و راه آفت زدگى بر اجسادشان گشوده شد، همه تسلیم شده، نه دستى براى دفاع، و نه قلبى براى زارى دارند. و آنان را مى بینى كه دلهاى خسته از اندوه، و چشمهاى پرشده از خاشاك دارند، در حالات اندوهناك آنها دگرگونى ایجاد نمى شود و سختى هاى آنان برطرف نمى گردد.

عبرت از گذشتگان:

 آه! زمین چقدر اجساد عزیزان خوش سیما را كه با غذاهاى لذیذ و رنگین زندگى كردند، و در آغوش نعمتها پرورانده شدند بكام خویش فرو برد، آنان كه مى خواستند با شادى غمها را از دل برون كنند، و به هنگام مصیبت با سرگرمیها، صفاى عیش خود را بر هم نزنند، دنیا به آنها و آنها به دنیا مى خندیدند، و در سایه خوشگذرانى غفلت زا، بى خبر بودند كه روزگار با خارهاى مصیبت زا آنها را درهم كوبید و گذشت روزگار توانایى شان را گرفت، مرگ از نزدیك به آنها نظر دوخت، و غم و اندوهى كه انتظارش را نداشتند آنان را فرا گرفت، و غصه هاى پنهانى كه خیال آن را نمى كردند در جانشان راه یافت، در حالى كه با سلامتى انس داشتند.


نظرات() 

نهج البلاغه حضرت علی (ع): حكمت 21

نوشته شده توسط :آ نوری
1393/09/2-13:40

به نام خدا

حکمت 21

ارزش‏ها و ضدّ ارزش‏ها (اخلاقى) و درود خدا بر او، فرمود:

ترس با ناامیدى، و شرم با محرومیّت همراه است، و فرصت‏ها چون ابرها مى‏گذرند، پس فرصت‏هاى نیک را غنیمت شمارید.

نظرات() 

شگفتا چه مقصد بسیار دورى، و چه زیارت كنندگان بیخبرى! و چه كار دشوار و مرگبارى! خطبه 221 نهج البلاغه ترجمه محمد دشتی

نوشته شده توسط :آ نوری
1393/09/1-10:49

بنام خدا

خطبه 221 نهج البلاغه ترجمه محمد دشتی

این خطبه درباره تفسیر ایات اولیه سوره تكاثر می باشد

ابن ابی الحدید از علمای اهل تسنن می گوید:از روزی كه این خطبه را یافتم تا كنون كه پنجاه سال است حدود هزار بار آن را خواندم ودرهرباردردلم ،ترس،لرزش،وپند پذیری تازه ای به وجود آمد.

واما خطبه 221نهج البلاغه...

هشدار از غفلت زدگى ها:

شگفتا چه مقصد بسیار دورى، و چه زیارت كنندگان بیخبرى! و چه كار دشوار و مرگبارى! پنداشتند كه جاى مردگان خالى است، آنها كه سخت مایه عبرتند، و از دور با یاد گذشتگان، فخر مى فروشند، آیا به گورهاى پدران خویش مى نازند؟ و یا به تعداد فراوانى كه در كام مرگ فرو رفته اند؟ آیا خواهان بازگشت اجسادى هستند كه پوسیده شد؟ و حركاتشان به سكون تبدیل گشت؟ آنها مایه عبرت باشند سزاوارتر است تا تفاخر! اگر با مشاهده وضع آنان به فروتنى روى آورند عاقلانه تر است تا آنان را وسیله فخرفروشى قرار دهند. اما به اموات با دیده هاى كم سو نگریستند، و با كوته بینى در امواج نادانى فرو رفته اند، اگر حال آنان را ازخانه هاى ویران، و سرزمینهاى خالى از زندگان مى پرسیدند، هرآینه مى گفتند: (آنان با گمراهى در زمین فرو خفتند، و شما ناآگاهانه دنباله روى آنان شدید.) بر روى كاسه هاى سر آنها راه مى روید. و بر روى جسدهایشان زراعت مى كنید؟ و آنچه بجا گذاشته اند مى خورید، و در خانه هاى ویران آنها مسكن گرفتید، و روزگارى كه میان آنها و شماست بر شما گریه زارى مى كند، آنها پیش از شما بكام مرگ فرو رفتند، و زودتر از شما به آبشخورتان رسیدند.

شرح حالات رفتگان:

 آنها داراى عزت پایدار، و درجات والاى افتخار، پادشاهان حاكم، یا رعیت سرفراز بودند كه سرانجام راه به ژرفاى برزخ پیمودند، و زمین آنها را در خود گرفت، و از گوشت بدنهاى آنان خورد، و از خون آنان نوشید. پس در شكاف گورها بى جان و بدون رشد پنهان مانده اند. نه از دگرگونیها اندوهناك، و نه از زلزله ها ترسناك، و نه از فریادهاى سخت هراسناكند، غائب شدگانى كه كسى انتظار آنان را نمى كشد، و حاضرانى كه حضور نمى یابند، اجتماعى داشتند و پراكنده شدند، با یكدیگر الفتى داشتند و جدا گردیدند. اگر یادشان فراموش شد، یا دیارشان ساكت شد، براى درازى زمان و دورى مكان نیست، بلكه كاسه مرگ نوشیدند، گویا بودند و گنگ شدند، شنوا بودند و كر گشتند، و حركاتشان به سكون تبدیل شد، چنان آرمیدند كه گویا بیهوش بر خاك افتاده و در خواب فرو رفته اند.رفتگان همسایگانى هستند كه با یكدیگر انس نمى گیرند، دوستانى كه به دیدار یكدیگر نمى روند، پیوندهاى شناسایى در میانشان پوسیده، و اسباب برادرى قطع گردیده است، با اینكه در یك جا گرد آمدند تنهایند، رفیقان یكدیگرند و از هم دورند، نه براى شب صبحگاهى مى شناسند، و نه براى روز شامگاهى، شب، یا روزى كه به سفر مرگ رفته اند براى آنها جاویدان است. خطرات آن جهان را وحشتناك تر از آنچه مى ترسیدند یافتند، و نشانه هاى آن را بزرگ تر از آن چه مى پنداشتند مشاهده كردند، و براى رسیدن به بهشت یا جهنم تا قرارگاه اصلى شان مهلت داده شدند، و جهانى از بیم و امید برایشان فراهم آمد، اگر مى خواستند آنچه را كه دیدند توصیف كنند، زبانشان عاجز مى شد.

نظرات() 

نهج البلاغه حضرت علی (ع): حكمت 20

نوشته شده توسط :آ نوری
1393/08/28-14:41

حکمت 20

روش برخورد با جوانمردان (اخلاقى، اجتماعى) و درود خدا بر او، فرمود:

از لغزش جوانمردان درگذرید، زیرا جوانمردى نمى‏لغزد جز آن که دست خدا او را بلند مرتبه مى‏سازد.

نظرات() 

نهج البلاغه حضرت علی (ع): حكمت 19

نوشته شده توسط :آ نوری
1393/08/20-08:11

به نام خدا

حکمت 19

ره آورد شوم هواپرستى (اخلاقى) و درود خدا بر او، فرمود:

آن کس که در پى آرزوى خویش تازد، مرگ او را از پاى در آورد.

نظرات() 

نهج البلاغه حضرت علی (ع): حكمت 18

نوشته شده توسط :آ نوری
1393/08/6-14:56

به نام خدا

حکمت 18

ره آورد شوم فرار از جنگ (سیاسى، اخلاق نظامى) و درود خدا بر او، فرمود:

 (در باره آنان که از جنگ کناره گرفتند) حق را خوار کرده، باطل را نیز یارى نکردند.

نظرات() 

نهج البلاغه حضرت علی (ع): حكمت 17

نوشته شده توسط :آ نوری
1393/08/4-14:14

به نام خدا

حکمت 17

ضرورت رنگ کردن موها (بهداشتى، تجمّل و زیبایى) و درود خدا بر او، فرمود:

 (از امام پرسیدند که رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: موها را رنگ کنید، و خود را شبیه یهود نسازید یعنى چه فرمود)

پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و سلّم این سخن را در روزگارى فرمود که پیروان اسلام اندک بودند، امّا امروز که اسلام گسترش یافته، و نظام اسلامى استوار شده، هر کس آنچه را دوست دارد انجام دهد.

نظرات() 

نهج البلاغه حضرت علی (ع): حكمت 17

نوشته شده توسط :آ نوری
1393/08/4-14:10

به نام خدا

حکمت 17

ضرورت رنگ کردن موها (بهداشتى، تجمّل و زیبایى) و درود خدا بر او، فرمود:

 (از امام پرسیدند که رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: موها را رنگ کنید، و خود را شبیه یهود نسازید یعنى چه فرمود)

پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و سلّم این سخن را در روزگارى فرمود که پیروان اسلام اندک بودند، امّا امروز که اسلام گسترش یافته، و نظام اسلامى استوار شده، هر کس آنچه را دوست دارد انجام دهد.

نظرات() 

نهج البلاغه حضرت علی (ع): حكمت 16

نوشته شده توسط :آ نوری
1393/07/23-14:52

به نام خدا

حکمت 16

شناخت جایگاه جبر و اختیار (اعتقادى، معنوى) و درود خدا بر او، فرمود:

کارها چنان در سیطره تقدیر است که چاره اندیشى به مرگ می ‏انجامد.

نظرات() 

نهج البلاغه حضرت علی (ع): حكمت 15

نوشته شده توسط :آ نوری
1393/07/22-10:43

به نام خدا

حکمت 15

روش برخورد با فریب خورده ‏گان (اخلاق اجتماعى) و درود خدا بر او، فرمود:

هر فریب خورده ‏اى را نمی ‏شود سرزنش کرد.

نظرات() 

نهج البلاغه حضرت علی (ع): حكمت 13

نوشته شده توسط :آ نوری
1393/07/15-08:30

حکمت 13

روش استفاده از نعمت‏ها

(اخلاقى، معنوى) و درود خدا بر او، فرمود:


چون نشانه ‏هاى نعمت پروردگار آشکار شد، با ناسپاسى


 نعمت‏ها را از خود دور نسازید.

نظرات() 

نهج البلاغه حضرت علی (ع): حكمت 12

نوشته شده توسط :آ نوری
1393/07/12-15:14

به نام خدا

حکمت 12

آیین دوست یابى (اخلاقى، اجتماعى، تربیتى) و درود خدا بر او، فرمود:

 ناتوان‏ترین مردم کسى است که در دوست یابى ناتوان است، و از او ناتوان‏تر آن که دوستان خود را از دست بدهد.

نظرات() 

نهج البلاغه حضرت علی (ع): حكمت 11

نوشته شده توسط :آ نوری
1393/06/23-15:07

به نام خدا

حکمت 11

روش برخورد با دشمن

(سیاسى، اخلاقى) و درود خدا بر او، فرمود:

اگر بر دشمنت دست یافتى، بخشیدن او را شکرانه پیروزى قرار ده.

نظرات() 

نهج البلاغه حضرت علی (ع): حكمت 10

نوشته شده توسط :آ نوری
1393/06/20-10:01

حکمت 10 

روش زندگى با مردم (اخلاقى، اجتماعى) 

و درود خدا بر او، فرمود: 


با مردم آنگونه معاشرت کنید، که اگر مردید بر 

شما اشک ریزند، و اگر زنده ماندید، با اشتیاق سوى شما آیند

 

نظرات() 

نهج البلاغه حضرت علی (ع): حكمت 9

نوشته شده توسط :آ نوری
1393/06/12-15:20

به نام خدا
حکمت 9 
شناخت ره‏آورد اقبال و ادبار دنیا 
(اجتماعى، سیاسى) و درود خدا بر او، فرمود: 
چون دنیا به کسى روى آورد، نیکى‏هاى دیگران را به او عاریت دهد، و چون از او روى برگرداند خوبى‏هاى او را نیز برباید. 

نظرات() 

نهج البلاغه حضرت علی (ع): حكمت 8

نوشته شده توسط :آ نوری
1393/06/6-17:01

به نام خدا
حکمت 8 
شگفتى‏هاى تن آدمى 
(علمى، فیزیولوژى انسانى) و درود خدا بر او، فرمود: از ویژگى‏هاى انسان در شگفتى مانید، که: با پاره‏اى «پى» مى‏نگرد، و با «گوشت» سخن مى‏گوید، و با «استخوان» مى‏شنود، و از «شکافى» نفس مى‏کشد«». 

نظرات() 

نهج البلاغه حضرت علی (ع): حكمت 7

نوشته شده توسط :آ نوری
1393/05/28-14:50

به نام خدا

حکمت 7 
ایثار اقتصادى و آخرت گرایى 
(اخلاقى، اقتصادى) و درود خدا بر او، فرمود:

 صدقه دادن دارویى ثمر بخش است، و کردار بندگان در دنیا، فردا در پیش روى آنان جلوه‏ گر است.
نظرات() 

نهج البلاغه حضرت علی (ع): حكمت 6 ارزش راز دارى و خوشرویى

نوشته شده توسط :آ نوری
1393/05/23-09:39

 بسم الله الرحمن الرحیم

حکمت 6 از نهج البلاغه

 موضوع: ارزش راز دارى و خوشرویى

 حضرت علی (ع)  فرمودند:

سینه خردمند صندوق راز اوست، خوشرویى وسیله دوست یابى، شکیبایى؛ گورستان پوشاننده عیب‏هاست. و یا فرمود پرسش کردن؛ وسیله پوشاندن عیب‏هاست، و انسان از خود راضى؛ دشمنان او فراوانند.

 
منبع :نرم افزار المبین 2  http://www.al-mobin.com/fa  متن کتاب شریف نهج البلاغه ترجمه استاد دشتی

نظرات() 

نهج البلاغه حضرت علی (ع): حكمت 5

نوشته شده توسط :آ نوری
1393/05/15-09:11

بسم الله الرحمن الرحیم


 حضرت علی (ع):

 حکمت 5 

 شناخت ارزش‏های اخلاقى (اخلاقى، سیاسى، اجتماعى) و درود خدا بر او، فرمود:

  دانش، میراثى گرانبها، و آداب، زیورهاى همیشه تازه، و اندیشه، آیینه‏اى شفّاف است. 

نظرات() 

نهج البلاغه حضرت علی (ع): حكمت 2

نوشته شده توسط :آ نوری
1393/05/14-08:00

حکمت 2 
شناخت ضدّ ارزش‏ها (اخلاقى)
 و درود خدا بر او، 
فرمود: آن که جان را با طمع ورزى بپوشاند خود را پست کرده، و آن که راز سختى‏هاى خود را آشکار سازد خود را خوار کرده، و آن که زبان را بر خود حاکم کند خود را بى‏ارزش کرده است.
نظرات() 

نهج البلاغه حضرت علی (ع): حكمت 2

نوشته شده توسط :آ نوری
1393/05/12-09:43

                        بسم الله الرحمن الرحیم

 حضرت علی (ع):

 حکمت 2 

 شناخت ضدّ ارزش‏ها (اخلاقى) و درود خدا بر او، فرمود:

 بخل ننگ و ترس نقصان است. و تهیدستى مرد زیرک را در برهان کند مى‏سازد، و انسان تهیدست در شهر خویش نیز بیگانه است. 

نظرات() 

نهج البلاغه حضرت علی (ع): حكمت 1

نوشته شده توسط :آ نوری
1393/05/5-07:42

به نام خدا
1- : قَالَ ع كُنْ فِی الْفِتْنَةِ كَابْنِ اللَّبُونِ-  لَا ظَهْرٌ فَیُرْكَبَ وَ لَا ضَرْعٌ فَیُحْلَبَ 
حکمت 1 
روش برخورد با فتنه‏ها 
(اخلاقى، سیاسى) درود خدا بر او، فرمود: در فتنه‏ها، چونان شتر دو ساله باش، نه پشتى دارد که سوارى دهد، و نه پستانى تا او را بدوشند. 

نظرات() 
درباره وبلاگ:آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


نویسندگان:


ابر برچسبها:


آمار وبلاگ:


ابزار دانستنی ها برای وبلاگ

The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات